pondělí 22. května 2017

Koncil smečky - 8. kapitolaKurt stál vedle Clinta, dívali se neprůhledným zrcadlem, jak Savannah a šerif Webb mluví s Rudym.
Clint jim za to musel dát body. Šerifovi a Savannah se podařilo Rudyho uklidnit dost na to, aby z něj začali tahat příběh.

Savannah byla jak sympatická, tak šla do detailů. Tlačila Rudyho, aby vyprávěl. První otázka byla, kde by Colt mohl být. Rudy jim dal jména tří lidí, kteří zmizeli ve stejnou dobu jako Colt.
Podle členů Kostela se Dan Carter skrýval uvnitř soukromé rezidence v Rolling Hills v Nevadě blízkého přítele. Rudy věřil, že tam byl Colt vzat. Dan Carter by chtěl Colta vidět sám. Ale Rudy nevěděl přesnou adresu nebo jméno toho přítele.
Šerif Webb si přivolal zástupkyni, aby se ujala vedení. Savannah pohlédla do zrcadla. Kurt věděl, že ho nemohla vidět, ale cítil spojení, když by se jejich oči potkaly. Poslala jeho směrem úsměv a pak začala Rudyho zpovídat.
Rudy zrovna vykládal příběh podruhé, když se dveře za Kurtem otevřely. Jak on, tak Clint se otočili, když Tony vešel ještě s jedním mužem. Podobnost mezi Tonym a cizincem byla dost, aby věděl, kdo se k nim přidal.
Kurt vykročil, aby vzal Tonyho za ruku, než se natáhl k jeho bratrovi.
„Ty musíš být Kurt,“ přivítal ho Cain. „Jsem Tonyho bratr, Cain.“
Kurt ho přivítal, než ukázal na Clinta. Clint si s Cainem potřásl a pak se všichni otočili k zrcadlu.
„Zrovna dostáváme pár informací,“ ujistil Kurt Tonyho.
Tony vypadal, jako by celé dny nespal. Kurtovo srdce se kvůli němu lámalo. Nedokázal si představit, čím si prochází. Pohlédl na Savannah. Pokud by to byla ona, koho by unesli, roztrhal by město na cucky, aby ji našel. A to byli jen na začátku vztahu. Tony s Coltem už spolu chvíli byli.
Cain svíral Tonyho za rameno, když Rudy dál mluvil ve vyšetřovně. Cain se setkal s Kurtovým pohledem a Kurt naklonil hlavu, aby mu dal najevo, že znovu spojí Tonyho a Colta. Cain se na ocenění usmál.
Dalších dvacet minut minulo, když Rudy přestal mluvit. Savannah si stoupla a poplácala ho po rameni. „Donesu nám něco k pití.“
Když šla k východu, Kurt zamířil ke dveřím. Oba se na půli cesty zastavili.
Byly to dlouhé dvě hodiny, co byla ve výslechové místnosti s Rudym. Napětí se ukazovalo v její tváři a ztuhnutých ramenech. Kurt se pro ni natáhl. Vtáhl si ji do náruče a pevně držel.
„Je vyděšený,“ řekla tiše. „Nikdy se s Kostelem nechtěl zaplést. Otec ho proti jeho vůli poslal.“
„Já vím,“ ujistil ji. „Slyšel jsem.“ Cítil svou vlastní lítost k Rudymu. Byl k tomu dotlačen a šikanován až do bodu, kdy by se stal tím, čím by ho Kostel chtěl mít.
„Je jen dítě,“ řekla s povzdechem. „Jen chce, aby ho jeho otec miloval.“
Kurt se jemně odtáhl a vzal do ruky její bradu. „Víme, že to není vždycky možné. Ale je to dobrý chlap. Chápu, proč se s ním Colt spřátelil.“
„Myslím, že je v tom víc než to,“ opravila ho Savannah. „Myslím, že Colt Rudyho ochraňoval. Colt byl jedinou osobou, na kterou se mohl Rudy spolehnout.“
„Souhlasím,“ někdo za nimi promluvil.
Kurt se Savannah se odtáhli, když se k nim Tony připojil.
„Myslím, že mu chtěl Colt pomoct,“ řekl Tony. „Můžu?“ Mávl ke dveřím. „Můžu si s ním prosím promluvit?“
Savannah si skousla ret a pohlédla na Kurta. Když jí lehce přikývl, vydechla.
„Můžu se zeptat,“ odpověděla. „Nebude to oficiálně a nemusí mluvit, pokud nebude chtít.“
Tony sklonil souhlasně hlavou. „Chápu. Ale myslím, že se mnou bude mluvit.“
Savannah vypadala roztrženě. Kurt věděl, že chtěla pomoct, ale taky chtěla ochraňovat Rudyho. „Fajn,“ souhlasila nakonec. „Pojď.“
Kurt následoval Savannah a Tonyho do malé místnosti. Rudy bojácně vzhlédl, když vešli.
„Rudy?“ Savannah ukázala na Tonyho. „Může si s tebou na minutku promluvit?“
Rudyho oči byly doširoka, ale přikývl. „Do-dobře.“
Savannah odtáhla Kurta ke stěně. Stáli blízko jeden k druhému a sledovali Tonyho posadit se vedle Rudyho.
„Ahoj,“ řekl Tony a nabídl mu ruku. „Jsem Tony.“
Rudy zalapal o dechu. „Coltův Tony?“
Tony se na něj usmál. „Ano.“
Rudy vložil ruku do Tonyho. „Vyprávěl mi o tobě.“
Tony pustil Rudyho ruku, ale natáhl se a poplácal ho po koleni. „To jsem rád. Jsem šťastný, že tam měl s sebou kamaráda.“
„Řekl jsem mu, když jsem zaslechl o něm Bruce mluvit, prosil jsem ho, ať odejde,“ řekl Rudy zoufale. „Pokoušel jsem se ho odtamtud dostat.“
„Já vím,“ řekl Tony, uklidňoval ho. „Oceňuju, že nám teď pomáháš.“
„Chci pomoct,“ zapřísahal se Rudy. „Přísahám.“
„Pomáháš. Colt by na tebe byl hrdý.“
Rudymu se naplnily oči. „Řekl, že až tomu všemu bude konec, pomůže mi. Dostane mě odtamtud taky.“
Kurt cítil, jak se mu Savannina ruka otřela o jeho, než jejich prsty propletla.
„Pořád ti pomůžeme,“ slíbil Tony.
Rudymu padaly slzy.
„Rudy.“ Řekl Tony měkce. „Proč tě tam otec poslal?“
Rudy vzlykl. „Našel mě a mého kamaráda Matta. Pokusili jsme se to zahrát do autu, ale on věděl. Můj otec to věděl.“
„Věděl co?“
Rudy si zakryl tvář rukama. „Že jsem gay.“
„To je v pořádku,“ ujistil mladíka Tony. Rudy začal brečet a Tony kolem něj obtočil paže.
Savannah se odtlačila od zdi a táhla Kurta z místnosti, aby jim dala soukromí. Clint s Cainem čekali na chodbě.
„Chudák dítě,“ řekl Clint, když se k nim připojil.
„Jo,“ souhlasil smutně Kurt. Slíbil, že Tonymu a Coltovi pomůže postarat se o Rudyho. To dítě nebude muset jít zpět, pokud nebude chtít.
„Tony mu pomůže,“ dodal Cain.
Kurt mávl ke Cainovi. „Tohle je Tonyho bratr Cain. Caine, zástupkyně Savannah Conleyová,“ představil je.
Kurt držel Savannah za levou ruku, takže mohla klidně potřást rukou. „Ráda vás poznávám,“ řekla Savannah.
„Díky, zástupkyně. Je mi potěšením,“ odpověděl Cain.
Uvnitř si Kurtův vlk stěžoval. Musel zadržet zavrčení, které hrozilo, že mu unikne. Nelíbilo se mu, že se jiný muž dotýkal něčeho, co bylo jeho. Savannah by se neměla dotýkat jiného měniče. Nemyslel si, že vydal zvuk, ale Cain se na něj podíval a pustil ruku Savannah. Zvedl obočí.
Kurt zjistil, že cenil zuby.
„Hej,“ řekl Cain s pobavením. „Jak vidím, spářený vlk. Nemyslel jsem tím nic.“
Kurt přikývl, ale přitáhl si Savannah blíž. Věděl, že byl Cain spářený. Nevěděl, odkud se ta odpověď vzala.
Savannah k němu se zmatením vzhlédla. Nevěděla, co na to říct.
„Pojďme se napít něčeho studeného.“ Clint k sobě přitáhl pozornost všech.
Kurt byl vděčný. „Jo, dobrý nápad. Vezmeme pro Tonyho a Rudyho taky něco.“
Minuli kancelář šerifa, když šli k jídelně. Šerif Webb štěkal rozkazy do mobilu, požadoval informace od kohokoli, s kým mluvil.
„Ten muž měl být měničem,“ okomentoval to Clint, když pokračovali dál.
Kurt se smál. Nesouhlasil by víc. Šerif Webb byl síla. Kurt toho muže poznal dobře a zatraceně ho respektoval. Byl soucitný a laskavý, ale taky jednou z nejlepších autorit, se kterou se kdy Kurt setkal.
„Jo, i když bych ho nechtěl za tchána,“ škádlil Kurt.
Clint si odfrkl. „Hrozil, že mě vykastruje, pokud Sáře ublížím.“
Cain a Kurt vybuchli smíchy. Bylo to skvělé po dlouhém, stresovém dnu.
„Myslím, že to Sára zvládne i sama. Dokonce mám perfektní nůž, který jí můžu půjčit,“ zavtipkovala Savannah a vedla je do jídelny.
Clint ve dveřích klopýtl a Kurt ho popadl. „To není správné,“ zabručel Clint.
Kurt se pokusil zadržet pobavení, ale Clintova rekakce byla až moc dobrá. Všichni věděli, že by mu Sára nikdy neublížila. Sledoval Savannah, jak trhla dveřmi od ledničky a začala podávat chladné plechovky Coca Coly. Bylo mu tak rychle pohodlně s někým, jako tomu bylo s ní? Nemyslel si.
Savannah se k němu otočila a on zjistil, že mezi nimi uzavírá vzdálenost. Vypadala překvapeně, než jí rysy změkly a vešla mu do náruče, položila pití na stůl, než ho minula.
Pusa mu klesla na její a měl potřebu ji sníst.
„Ehm,“ slyšel říct Clinta Caina. „Proč nevezmeme Tonymu a Rudymu pití?“
Kurt si byl vědom, těch dvou, jak odcházejí a zavírají za sebou dveře, ale bylo mu to jedno. Musel Savannah ochutnat, musel cítit to spojení, které začalo. Sevřel ji za boky a opřel se o ni. Jejich pusy se potkávaly, když mu přejížděla rukama po ramenou a zádech.
„Potřebuju tě,“ řekl jí do ucha.
„Ano!“ zalapala po dechu. „Ach, Bože, ano!“
Zvedl ji na stůl a pohnul se jí mezi nohy. Kousl ji do krku, nechal tam malou značku. Chtěl si ji nárokovat.
Prohnula se, tiskla mu prsa do hrudi. Máchl jazykem pod výstřih její košile. Mohl by jí oblečení strhnout a slavit. Vlk ho poháněl.
„Sakra!“ zaklel a udělal krok vzad. „To nemůžeme.“
Savannah se pokoušela nadechnout. Tváře měla zrudlé a oči naplněné vášní, která se shodovala s jeho vlastním hladem. Projela si roztřesenou rukou vlasy. „Máš pravdu.“ Odkašlala si. „Sakra, Kurte.“
Zachechtal se. Bylo dobré vědět, že nebyl jediným mučený jejich touhou.
„Dnes večer?“ zeptala se, odtlačila ho, než slezla ze stolu.
Kurt jí pustil tolik prostoru, aby si mohla stoupnout. Zvažoval, že si ji vtáhne do náruče, ale věděl, že by to nebylo nejlepší. Už teď ho penis bolel – byl tak tvrdý, další stimulace a nebyl by schopný zastavit.
„Zavoláš mi, až ti skončí směna?“ prosil.
„Jako první věc,“ souhlasila.
Pomalu zacouval ke dveřím. Zazubila se, jak ho sledovala. Opustil jídelnu téměř v běhu. Clint čekal, opíral se o vzdálenou stěnu s rukama překříženýma. Kurt zvedl obočí.
„Jen se ujišťuju, že na vás dva nebudu muset vylít kýbl se studenou vodou. Tohle je její kancelář,“ dodal Clint.

Kurt mu ukázal prostředníček a šel dál. Nemohl být ani naštvaný, když se mu Clint smál. I tak mu to bylo jedno. Bude se Savannah sám brzo.

19 komentářů:

 1. Ďakujem veľmi pekne za preklad a korektúru. :-D

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuji, moc povedená kapitola. HankaP

  OdpovědětVymazat
 3. Srdečná vďaka za preklad... :-);-)

  OdpovědětVymazat
 4. Moc děkuji za další skvělou kapitolu!!!💜💜💜

  OdpovědětVymazat
 5. Som zvedavá či a kedy nájdu Colta?? Dakujem za preklad a korwkciu :-)

  OdpovědětVymazat
 6. Moc děkuji za kapitolu. Katka

  OdpovědětVymazat
 7. Ahoj holky,moc,moc díky za další super čtení Mirka

  OdpovědětVymazat
 8. Ďakujem za super preklad a som strašne zvedavá čo sa bude diať ďalej, je to stále tak napínavé 🙃

  OdpovědětVymazat
 9. Dakujem za pokracovanie. GabiM

  OdpovědětVymazat
 10. Děkuji za překlad. Bobo.

  OdpovědětVymazat
 11. moc děkuji za překlad :)

  OdpovědětVymazat
 12. Díky za skvělý překlad a korekturu

  OdpovědětVymazat