středa 18. ledna 2017

Vládci noci - 16. kapitola 1/2


Ami stála nehybně, zatímco Marcus připevňoval opasek, který držel pouzdra na 9 mm pistole kolem jejích boků.Děkuju.“
Usmál se, sklouzl svýma rukama kolem jejího pasu a umístil něžný polibek na její rty.Moje potěšení.“ Poklekl před ní, vzal tenké kožené řemínky na spodní straně jejího pravého pouzdra, ovinul je kolem jejího stehna a zavázal je na dvojitou smyčku.

Její tělo se chvělo pod jeho dotekem.
Podíval se na ni nahoru, když udělal to samé na jejím druhém stehnu.Někteří z mých nesmrtelných bratří se domnívají, že obdaření mají pokročilejší DNA, protože jsme potomci vetřelců.“
„Slyšela jsem ty zvěsti,“ řekla a doufala, že se jí na rovinu nezeptá, jestli je to pravda. Nemohla zradit Sethovu důvěru.
„Myslíš si, že někteří naši předci mohli být Lasarani?“
S úlevou zavrtěla hlavou.Já jsem první Lasaran, který navštívil vaši planetu.“
„A co jeden z vašich spojenců?“
„Pokud je mi známo, jiní další lidé z naší sluneční soustavy, kteří navštívili Zemi, jsou Sectáni.“ Nakrčila nos a doufala, že si přečetl omluvu v jejím výrazu.A Sectáni pohlíží na lidi s příliš velkým posměchem, aby se s nimi kdy pářili.“
Vstal.Teď mají další důvod námi pohrdat.“
„Kvůli tomu, co se stalo mě?“
„Ano.“
„Oni to nevědí. A pravděpodobně to nikdy vědět nebudou.“ Jako její rodina.
Zamračil se.Ami, není tady žádný způsob, jak bychom mohli kontaktovat tvůj svět?“
„Ne. Moje loď byla zničena. Jakmile byla dostatečně poškozena, aby si vynutili sestup, moje posádka zapnula autodestrukci, aby lidé nemohli získat jakékoli technologie, které obsahovala. Nezůstalo nic, co by se dalo zachránit. A, i když vím, jak používat mezihvězdný komunikátor, nemám žádné další znalosti, jak jeden postavit úplně od začátku, jako ty neumíš sestavit mobilní telefon.“
Vzal její ruce do svých.Pak tu není žádný způsob, jak by ses mohla vrátit do svého domova?“
Pěst stiskla její srdce.Ne. Nikdo neví, že jsem tady. A pochybuji, že aliance změní svůj názor a pošle výpravu, aby varovali lidi na Zemi.“
Znovu přejel svými rty přes její.Pokud někdy najdeš způsob, jak se vrátit na Lasaru, vezmeš mě s sebou?“
Zírala na něj, šokovaná. On by to udělal? Opustil by své přátele, svůj život tady, aby mohl zůstat s ní?
Nezvážila by si zůstat na Zemi, aby si byla s ním?
Usmála se. „Nevrátila bych se bez tebe.“
Když si ji přitáhl do náručí, položila svou tvář na jeho hruď a poslouchala jeho silný, pomalý tep.
Sklonil svou bradu na temeno její hlavy.Myslím, že bych měl rád tvůj svět,“ přemítal.Žádná válka. Žádné násilí.“
Ami to chybělo. Chyběla jí její rodinu. Její kamarádi. Mír.Co bys dělal se svými nocemi, kdybys už nemusel lovit upíry?“
„Strávil bych je s tebou.“
Zasmála se. „To už děláš.“
„Pak myslím, že je to vyřízené. Válka ... mír ... tak dlouho, dokud jsi po mém boku, jsem šťastný.“
Ami zaklonila hlavu a políbila ho na bradu.Lichotníku.“
Usmál se na ni a sklonil hlavu. Jeho rty byly pár centimetrů od jejích, když se zastavil. Narovnal se, zamračil a otočil hlavu.Někdo se blíží.“
Ami spustila ruce k 9 mm pistolím.Přítel nebo nepřítel?“
„Přítel. Je to Roland.“
Následovala Marcuse ze zbrojnice a dolů chodbou. Když přešel k předním dveřím, nemohla zastavit svůj pohled od toho, aby sjel z jeho širokých ramen, – obalených v těsném černém tričku s dlouhými rukávy – k jeho svalnatému zadku.
Jiskry tepla zahřály její krev, když vzpomínala, jak ho svírala oběma rukama a pobízela, když do ní vrážel. Její puls vyletěl. Její dech se zkrátil.
Ami,“ řekl Marcus, aniž by se otočil, „zabíjíš mě, zlato.“
Touha v jeho hlubokém hlase jí přiměla se zachichotat
Marcus otevřel dveře v okamžiku, kdy zazvonil zvonek.Rolande, co se–“
Marcus škubl hlavou, když zaznělo bouchnutí. Letěl dozadu a přistál u Amiiných nohou. Krev vytryskla ze zlomeného nosu.
Marcusi!“ vykřikla.
S tváří napjatou bolestí vyhrkl: „Au! Co to sakra, kámo?“
Když Roland vstoupil, zabouchl za sebou dveře a kráčel vpřed, Ami vytáhla 9mm pistoli a postavila se před Marcuse.Zastav se, Rolande!
Zastavil se s tváří rudou vztekem.Ustup, Ami.“
Zavrtěla hlavou.Znovu se ho dotkni a já do tebe vyprázdním zásobníky.“
Sakra, Abi,“ zamumlal Marcus pod ní.Jak bě bůžeš vzrušovat, když bám pocit, že mi právě vybuchla tvář?“
„Jsi v pohodě?“ zeptala se, aniž odtrhla oči od Rolanda. Starší nesmrtelný stále vypadal, že je připravený zaútočit.
Jo,“ zabručel Marcus a vyškrábal se na nohy vedle ní. Zamračil se na Rolanda. „Co to s tebou sakra je?“
„Sára ti zachránila život, ty mizernej parchante,“ zařval Roland, „a ty jsi ji za to odsoudil?“
Amiina ústa se otevřela dokořán. Sklopila své zbraně.Marcusi, to jsi neudělal!
Zaťal zuby, jak jeho tvář potemněla hněvem.Nechala tě tam.Otřel si krev z úst a brady rukávem.Věděla, že bez ní nemůžeš porazit dva tucty upírů, a ona tě tam nechala.“
„Požádala jsem jí o to,“ řekla Ami.Ty a Roland jste byli mimo. Kdyby vás nedostala do bezpečí–“
K jejímu překvapení, Marcus přenesl svůj vztek na ní.Nikdy neupřednostňuj můj život před svým!
Zvedla obočí.Marcusi, jsem tvůj Druhý. Mým úkolem je udržet tě v bezpečí. Pokud to znamená–“
„Tak už nejsi můj Druhý,“ rozhodl.
Koutkem oka Ami uviděla, jak si Roland zkřížil ruce na prsou a naklonit hlavu na stranu, jak si je prohlížel.
Zasunula své zbraně.No, naštěstí pro mě,“ řekla, rozhodnutá nenechat zlost, aby ji taky ovládla, „tohle rozhodnutí není na tobě. Seth rozhoduje o tom, kdo a komu každý slouží jako Druhý, a on rozhodl, že bych měla být tvůj. A i kdybych nebyla tvůj Druhý, i tak bych upřednostnila tvůj život před mým. To je to, co děláš, když někoho miluješ. Takže, i kdybys mě mohl vyhodit, nic to nezmění. Pokud by se to samé stalo zítra, znovu bych prosila Sáru, aby tě vzala do bezpečí a riskla to s upíry.“
Marcus vypadal jako by jeho hlava mohla explodovat.
Ami musela bojovat, aby zadržela grimasu, jak se rozdrcené kosti v jeho nose posunuly pod kůží a sklouzly zpět do své původní polohy.
Ami, miláčku,“ řekl Marcus a do jeho hlasu pronikl prosebný tón „to nemůžeš udělat. Nejsi nesmrtelná.“
„Ani ty ne. Ne, doopravdy. Taky můžeš být zabit, Marcusi. Proč si myslíš, že bych tě oplakávala méně, než ty mě?“
Vypadalo to, že neví, co na to říct.
Roland si povzdechl.Dobře. Vidím, jak se věci mají. Neuvědomil jsem si...“ Pokynul k nim dvěma, a pak rozhodil rukama na znamení kapitulace.Jen vezmi telefon a omluv se Sáře, aby se přestala vnitřně užírat. Pokud kvůli tobě, ty ubožáku, uroní ještě jednu slzu, vrátím se a dokončím, co jsem začal.“
Ami, která se bála, že by Marcus mohl ještě váhat, mu připomněla, „Nezachránila pouze tebe, Marcusi. V sázce byl život jejího manžela. Kdybychom tam byli ty, já, Roland a Chris, a Roland a já bychom byli pod vlivem drog, nechal bys nás tam a vzal Chrise do bezpečí?“
Roland a Marcus náhle otočili hlavu k východu.
Roland zaklel.Nejsem tady,“ zasyčel v rychlém šepotu.Nikdy jste mě neviděli.“
Ami se na něj zamračila. Cože?
Rolande Warbrooku,“ zavolala Sára z venku o chvíli později, „řekla jsem ti, abys nechal Marcuse na pokoji!
Ami se podívala na Rolanda, který – s vytřeštěnýma očima – zavrtěl hlavou a přidržel si prst na rtech.
„Ani to nezkoušej,“ varovala ho jeho žena.Mé smysly jsou stejně ostré jako ty tvoje. Na to jsi zapomněl?“
Zabručel něco, co Ami nedokázala rozluštit, co přimělo Marcusovy rty sebou škubnout, a podíval se ke dveřím.Sáro, miláčku, jen jsem se snažil Marcusovi pomoci... ach, aby uviděl chybu ve svém jednání.“
„Marcus má důvod být na mě naštvaný,“ řekla tišeji a smutně.
Ne, nemá,“ řekla Ami. Neobtěžovala se křičet. Byla jediná ne-nesmrtelná osoba. Jakékoli křičení na jejich straně bylo v její prospěch.
Ami?“ řekla Sára s hlas rozjasněným nadějí.
Ano.“
Ach, díky bohu. Darnell říkal, že jsi v pořádku, ale...“
Marcus se obrátil na Rolanda.Proč nejde dovnitř?“
Rolandovy rysy se napnuly.Protože si nemyslí, že by byla vítána, kreténe.“
Marcus se neklidně zavrtěl, pak přešel k předním dveřím a otevřel je.Pojď dál, Sáro.“
Tolik hanby a lítosti zastínily Sářiny rysy, když pomalu vešla dovnitř a sledovala Marcuse, že Ami spěchala uzavřít vzdálenost mezi nimi a obtočila své paže kolem druhé ženy.
„Mockrát ti děkuji, Sáro.“
Sára ji pevně objala.Je mi tak líto, že jsem tě opustila.“
„Jsem ráda, že jsi to udělala. Udělala jsi přesně to, v co jsem doufala, že uděláš. Dostala si Marcuse a Rolanda do bezpečí.“
„Myslela jsem, že tě tam nechávám zemřít.“
„Taky nechala,“ promluvil Marcus za Ami.
Ami se ohnala a neomylně našla Marcusovu holeň podpatkem své boty.
Au! Nenechala jsi mě to dokončit,“ řekl uraženě.
Pak to dokonči,“ zavrčel Roland. Ty nízké tóny byly plné varování.
Marcus se podíval na Sáru.Děkuji ti za záchranu života. Znovu. A za záchranu Rolandova.“
Vlhkost se řinula ze Sářiných oříškových očí.Je mi to moc líto, Marcusi.“
Otevřel náruč.Pojď sem.“
Sářina drobná ramena poklesla a ona vstoupila do jeho objetí.
Bylo to bezvýchodné rozhodnutí,“ připustil.
Ami si pomyslela, že to bylo nejblíž, jak jen mohl, aby jí řekl, že udělala to správné. Vždycky upřednostní Amiin život před svým vlastním.
Roland přešlápl z nohy na nohu, a pak připochodoval k nim.Dobře. Dobře.Vzal Sáru za paži a odtáhl ji od Marcuse.To stačí. Odpustil si jí. Je po všem.“
Ami se kousla do rtu, aby potlačila úsměv.
Ne tak docela,“ řekl Marcuse.Chci, abyste mi oba tady a teď slíbili, že pokud v budoucnu nastane situace, která bude vyžadovat, abyste si vybrali mezi mým a Amiiným životem, vyberete si Amiin.“
„V žádném případě,“ protestovala Ami.
Marcus se setkal a podržel Rolandův pohled.Slib mi, že ji ochráníš.“
Roland přikývl.Máš mé slovo.“
Sára svraštila obočí.Slibuji.“ Ami věděla, že Sára doufala, že už nikdy nebude muset udělat takovouto volbu.
Marcus se usmál a znova byl tím přívětivým válečníkem, kterého milovala.Pak jsme v pohodě. Jak to vypadá s d'Alençony?“
Sára obtočila ruku kolem pasu svého manžela. „Étienne a Lisette jsou stále grogy, ale stávají se silnějšími. Richart konečně zavolal a řekl, že je ve stejném stavu.“
Marcus zavřel vchodové dveře a pokynul jim do obývacího pokoje.Co se mu stalo? Kam zmizel?“
„Droga si pohrála s jeho darem,“ řekl Roland, jak si sedal do Marcusova oblíbeného křesla a přitáhl si Sáru na klín, „překřížila mu jeho dráty. Pamatuješ si, jak byly tvé myšlenky naprosto zmatené přímo před tím, než jsi omdlel?“
„Jo.“
Když se Ami posadila na pohovku, Marcus klesl vedle a přehodil jí ruku kolem ramen.
To samé se stalo s těmi mými. A Richartovými. Až na to, když Richarta napadla zbloudilá myšlenka o určité lidské ženě, nečekaně zjistil, že stojí v jejím obývacím pokoji místo toho, aby teleportoval Ami do bezpečí.“
Marcus vytřeštil oči.Cože?“
Ami zalapala po dechu.Věděla, že není člověk?“
„Ne, ale teď už to ví.“
Marcus zabručel.Kdo je ta žena? Nevěděl jsem, že Richart někoho vídá.“
„Spíš stalkuje, než vídá,“ zamumlal Roland.
Sára ho udeřila loktem do žeber.Podle všeho k ní byl už nějakou dobu přitahován.“
„Doopravdy zčervenal, když to přiznal,“ protáhl Roland.Věřili byste tomu?“
Ami shledávala představu o dvě stě let starém červenajícím se válečníkovi kvůli ženě dosti okouzlující.
„Trošku váhal, jestli má jednat podle svých pocitů,“ pokračovala Sára, „kvůli té celé věci o Nesmrtelných Strážcích. A my nevíme, kdo to je. Nechce to říct. Bojí se, že jí Chris vyděsí ve svém odhodlání získat její souhlas, že nikomu neprozradí, co ví.“
Roland si odfrkl.Nemám mu to za zlé. Když jsem potkal Sáru, vyhrožoval jsem, že Reordona zabiju, pokud se k ní přiblíží.“
Sára se na něj překvapeně podívala.Vážně?“
„Ano.“
Usmála se a přejela mu prstem po čelisti.Ahhh. To je tak sladký.“
Rozkošně sentimentální úsměv sklouzl přes tu nepřístupnou tvář nesmrtelného.
Marcus stiskl Amiino rameno a sklonil se, aby jí pošeptal do ucha: „Teď už vím, proč si Sectáni myslí, že jsme krvežíznivý.“
Zasmála se.
Kdo jsou Sectáni?“ zeptal se Roland.
Marcus zavrtěl hlavou.Interní vtip.“

***

18 komentářů:

 1. Děkuji za další pokračování

  OdpovědětVymazat
 2. Moc děkuji za další kapitolu!!!♥♥♥

  OdpovědětVymazat
 3. Veľká vdaka za skvelý preklad a korekciu, a teším sa na pokračovanie :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Děkuji mnohokrát za překlad a korekci další části !!!!!

  OdpovědětVymazat
 5. Baby Dík za super preklad a už sa neviem dočkať pokračovania 😉

  OdpovědětVymazat
 6. Díky za překlad a korekci.

  OdpovědětVymazat
 7. Srdečná vďaka za preklad... :-);-)

  OdpovědětVymazat
 8. děkuji za překlad. Katka

  OdpovědětVymazat
 9. děkuji za kapitolu:)
  Věra

  OdpovědětVymazat
 10. Děkuji za překlad. Bobo.

  OdpovědětVymazat
 11. děkuji za překlad :)

  OdpovědětVymazat