středa 7. prosince 2016

Vládci noci - 15. kapitola 1/2


Marcus zíral do stropu a pohrával si s hedvábnými prameny Amiiných vlasů. Setmělo se. Měli by si oba obléci svou loveckou výzbroj a vydat se najít toho zatraceného upířího krále a vypátrat Richarta, ačkoli Marcus neměl ponětí, kde by měli začít hledat toho druhého. Přesto nadále setrvávali v Amiině rozházené standardně veliké posteli. Ta byla příliš malá pro Marcusovu výšku. Jeho nohy visely přes okraj, ale nikdy se necítil více spokojeně.

Ami byla schoulená vedle něj. Ruku a nohu měla přehozenou přes něj. Její slzy už dávno uschly. Ty slzy, které vyvolaly v jeho hrudníku bolest. Už nikdy znovu nechtěl, aby potřebovala takovouto duševní očistu a měl v úmyslu snažit se ze všech sil zajistit, aby už se tak nestalo.
Bylo to zvláštní. Během své dlouhé existence spal s mnoha ženami, ale až doteď se nikdy nechtěl zdržet poté. Jakmile potěšení zesláblo, usadil se v něm vždy ten prázdný pocit, který ho donutil odejít, co nejrychleji to šlo. Ale s Ami to bylo jiné. Vyplnila to prázdné místo v něm a zanechala ho s pocitem, že by takto mohl strávit zbytek svého života – schoulený v posteli s ní a potichu mluvit nebo se prostě jen těšit z její přítomnosti.
„Odkud pocházíš?“ zeptal se.
Ami se proti němu pohnula pod pokrývkou.Vaši astronomové nazývají mojí planetu změtí čísel a písmenek, ale – v našem světě a v našem jazyce – ji nazýváme Lasara.“
„Takže není v naší sluneční soustavě?“
„Ne. Naše soustava je na opačné straně od toho, co vy nazýváte galaxie Mléčná dráha.“
„Tak daleko,“ žasl.
Přikývla.
Jsou tady na Zemi další, jako jsi ty?“
„Ne. Jsem úplně sama.“
Marcusovi se nelíbil náznak melancholie, který vstoupil do jejího hlasu, a objal ji pevněji. ne.“
Objala ho nazpátek.Neměla jsem sem přijet, víš. Vzepřela jsem se našemu králi, abych se sem dostala.“
„Vaše země je monarchie?“
„Naše planeta je monarchie. Všichni lidé jsou sjednoceni a vedeni jedním vládcem.“ Zvedla bradu a smutně se na něj usmála. „Mým otcem, pokud tomu můžeš uvěřit.“
Marcus na ni zíral.Tvůj otec vládne celé planetě?“
Usmála se. „Ano. Taky je velmi dobrý. Vždy upřednostňuje potřeby mnoha lidí nad potřebami mála. Není tam žádná válka nebo hladomor a velmi málo zločinu.“
„To zní jako utopie.“
„Taky je.“ Její úsměv zeslábl.Nebo byla… dokud nás nový spojenec mimo naši alianci nezradil.“
Aliance? Neříkej mi, že je ve vaší sluneční soustavě víc než jedna obydlená planeta.“ Neměly by obyvatelné planety být extrémně vzácné?
Jsou tam tři planety a čtyři měsíce, které v naší sluneční soustavě podporují život, díky našim pokročilým metodám terraformace.“
„Tohle umíte?“
Přikývla.Děláme to už více než tisíc let.“
„To si neumím ani představit.“ Sakra. Znělo to, že její lidé jsou velmi vyspělí. Což předpokládal, protože jinak by nebyla schopná přežít tak dlouhé cestování.
„Jak dlouho ti trvalo se sem dostat?“ zeptal se.
Našpulila rty.Podle vašich standardů asi třináct měsíců.“
Otevřel ústa dokořán.Jen tolik?“
„Červí díry výrazně zkrátily dobu jízdy.“
„Zdá se to tak neskutečné. Ale ne špatným způsobem,“ spěšně dodal, když svraštila obočí.Ví tvůj otec, že jsi tady?“
„Myslím si, že ne. Jeden z mých bratrů by pro mě už přijel, kdyby věděli, co se stalo.“
„Co se stalo? Proč jsi sem přijela, pokud je tvá planeta taková utopie a tvůj otec byl proti tomu?“
Zaváhala.Lasara je v průšvihu. Vyslanci z jiné sluneční soustavy nás oslovili a chtěli se připojitnaší alianci. Byli nám rovni v technologii a zdáli se být mírumilovnou společností jako my. Nic nenaznačovalo, že by lhali. Nic v jejich myšlenkách. Nic–“
„Počkej. Lasarani jsou telepati?“
„Ano, ale ne jako Lisette a Étienne. Nebo David a Seth. My automaticky neslyšíme myšlenky těch kolem nás a nemusí se je naučit vypnout. Pro nás je telepatie jako...“ Pokrčila rameny.Je to spíš jako pískání, získaná schopnost, na kterou se musíme soustředit, abychom ji mohli použít.“
Vzpomněl si, jak si mnohokrát těch prvních pár dní jejich známosti přál, aby zmizela. Jak si mnohokrát představoval, jak ji svléká do naha, a oddával se tiché, chlípné fantazii, než ji vůbec políbil.Četla jsi mé myšlenky?“ zeptal se opatrně a přemýšlel, proč ho alespoň v polovině případů nezmlátila.
Zamračila se.Samozřejmě že ne. My jen tak nechodíme a nečteme lidem myšlenky podle libosti.“ Znal několik nesmrtelných, kteří to dělali.Je to zásah do soukromí. Děláme to pouze v kritických situacích, které vyžadují takovéto opatření, jako když zjišťujeme, zda někdo spáchal zločin.“
„Nebo když si ověřujete záměry nového spojence?“
„Ano.“ Přimhouřila na něj oči.Proč? Co bych viděla, kdybych si přečetla tvé myšlenky?“
Usmál se a políbil ji na špičku nosu.Věci, které by tě přiměly se červenat, maličká. Pokud chceš ochutnávku, přečti si mé myšlenky hned teď.“ Naplnil svou mysl obrázky všech těch dráždivých věcí, které jí chtěl udělat.
V tvářích jí rozkvetla barva, když zabořila svou tvář do jeho hrudi.
Se smíchem ji políbil na temeno hlavy.Tohle všechno je pro tebe zcela nové, že?“
Přikývla.Intimní kontakt jakéhokoliv druhu není povolen mezi svobodnými muži a ženami na Lasaře. Když dosáhnou puberty, svobodní muži a ženy nemají povoleno být spolu sami bez garde.“
„Opravdu?“ Nezdálo se mu to tak šokující, jak by mohlo mužům narozeným v minulém století, protože to stejné platilo mezi šlechtou v době jeho narození. Ale cítil se neklidný vědíc, že jí možná nechtěně postrčil k udělání něčeho, na co nebyla připravena, nebo co šlo proti jejímu přesvědčení.
Zaklonila hlavu s tvářemi stále růžovými.Byla jsem připravena a nelituji toho.“
S úsměvem jí dal polibek lehký jako pírko.Jen mi dej vědět, když někdy udělám něco, co ti bude nepříjemné.“
Její oči zajiskřily.Pomohla jsem ti nakopat desítky upířích zadků. Myslíš si, že bych zůstala potichu, kdybys udělal něco, co by se mi nelíbilo?“
Zasmál se.Ne, nemyslím.“
Usmála se.Líbí se mi, že si myslíš, že jsem silná.“
„Ty jsi silná.“
Zavrtěla hlavou.Na Lasaře jsem žila bezstarostný život.“
„Co se tam stalo? Co ti noví spojenci udělali?“
„Vypustili virus, vůči kterému jsme se neuměli ubránit. A to máme mimořádně silný imunitní systém. Na Lasaře existuje jen velmi málo onemocnění. Když někteří naši lidé onemocněli poté, co se dostali do kontaktu s Gathendieni, mysleli jsme si, že Gathendieni byli přenašeči a že si neuvědomili, že by nás mohli nakazit. Přenášel se vzduchem a byl extrémně nakažlivý, ale opravdu se nezdálo, že by byl nebezpečnější než jeden ze slabých kmenů viru vaší chřipky. Nikdo nezemřel. Většina se uzdravila za dva nebo tři dny. Nic jsme si z toho nedělali a pokračovali v dohodě.“
„A?“
„Během následujících dvaceti let porodnost Lasaranů klesla téměř na nulu.“
Zamračil se. „Zanechal vás všechny neplodné?“
„Pouze ženy. A většina žen narozených po epidemii je taky neplodná. Z trošky těch, které jsou plodné, nebyla většina schopna donosit dítě k termínu porodu ani s pomocí. Pokud by jeden z našich dalších spojenců nedisponoval neuvěřitelnými lékařskými znalostmi, a nepřišel nám na pomoc, v následujících letech poté by se nenarodily žádné děti.“
Amiiny lidé umírali. Byli obětmi pomalé genocidy. Pokud nemohli produkovat děti…
Před jakou dobou se to stalo?“
„Téměř před stoletím.“
Takže Ami nebyla zázrakem jen pro něj. Byla zázrakem i pro její lid.Kolik ti je?“
Nejistota ztmavila její rysy.Čtyřicet devět.“
Spadla mu čelist. „Tobě je čtyřicet devět? Vypadáš jako by ti bylo dvacet!“ Zděšení odneslo vřelou spokojenost, kterou podnítila Ami. Byla už půl století stará?
Myslíš, že jsem divná, že? Protože jsem byla ještě panna?“
Cože? Ne. To mě ani nenapadlo. Řekla jsi sama, že intimita je zakázána mimo manželství. A já předpokládám, že jsi nikdy nebyla vdaná.“
„Ne, nebyla. Ale vypadal jsi znepokojeně.“
„Už mi nečteš myšlenky?“
„Ne.“
„Ami, jediná věc, která mě znepokojila na tvém věku, je skutečnost, že budeme mít méně společného času. Ledaže… Můžeš být přeměněna?“
„Ne. Seth říkal, že by to bylo příliš nebezpečné, protože nemáme žádnou představu, jak by mě virus ovlivnil. To je důvod, proč ti řekl, abys mě nekousl.“
Jeho naděje poklesla.
Usmála se.Ale ty se mýlíš o tom, kolik času budeme mít. Lasarani žijí velmi dlouho.“
„Jak dlouho?“ zeptal se pochybovačně.
Mému otci je 422. Mojí matce je 367. A jejich vlasy právě začínají šedivět.“
Marcus tomu nemohl uvěřit. Bylo to příliš dobré, aby to byla pravda.Chceš říct, že můžeš žít staletí?“
„Ano.“
Vybuchl v nadšený smích. Utáhl své sevření a přetáčel se s Ami z jedné strany lůžka na druhou, dokud jeho uši nepotěšilo bezmocné chichotání a přikrývka nebyla omotaná kolem jejich propletených nohou jako kokon. Když se zklidnili, Ami se roztahovala na něm s úsměvem a vlasy ve změti odstínů západu slunce.
Marcus uhladil rukou hebké kudrliny.Ani jsem se nezeptal, jestli máš v úmyslu zůstat,“ řekl ztichlým hlasem.
Přikývla, ale ztratila úsměv.
Protože chceš, nebo protože nemáš na výběr?“
„Než jsem tě potkala,“ zašeptala, „řekla bych, protože nemám na výběr.“
Ale teď chtěla být s ním?Přerušil jsem tě. Je mi to líto,“ omluvil se.Řekni mi zbytek. Řekni mi, co se stalo na Lasaře.“
Sklouzla z něj a schoulila se na bok. Marcus se otočil čelem k ní a znovu položil svou tvář na polštář blízko její.
Skutečnost, že na Lasaře neexistuje žádná válka, neznamená, že nám chybí technologie nebo znalosti, abychom ji vedli. My, spolu s našimi spojenci, jsme zbavili náš systém Gathendienů a úspěšně jsme je vyhnali z našeho rohu galaxie.“
„Dobře.
Ale…“
Vždycky zde bylo nějaké ale.
Jeden z našich spojenců – Sectáni – naznačili, že Gathendieni nyní směřují k vaší sluneční soustavě.“
To právě potřebovali. Upíři a Gathendieni.
Aliance diskutovala, jestli bychom vás měli varovat.“
Marcus se opřel o loket.O čem diskutovala? Proč byste nás nevarovali?“
Kousla se do spodního rtu.Sectáni pozorovali vaši planetu po mnoho vašich tisíciletí –  vlastně díky nim jsem se naučila několik Zemských jazyků, včetně angličtiny – a...“ Sedla si a vytáhla pokrývku přes prsa.Jejich soud zněl tak, že lidé jsou primitivní druh, který si libuje v chamtivosti a násilí. Naším spojencům připadáte jako kobylky – prokousáváte se zdroji vaší planety a ničíte všechno, co vám stojí v cestě s žádnou opravdovou myšlenkou nebo plánem do budoucnosti. Neustále bojujete mezi sebou, chcete se přemoci navzájem a získat více půdy a bohatství. Na vaší planetě nikdy nevládl opravdový mír jako na té naší.“
Marcus chtěl instinktivně protestovat, ale... No, Ami byla na Zemi už pár let. Více než dostatek času na to, aby viděla, že to špatné mínění bylo potvrzeno.
„Ačkoli neochotně, můj otec a jeho skupina poradců nakonec souhlasili s našimi spojenci, a rozhodli se vás nevarovat, protože byste s největší pravděpodobností reagovali na naše náhlé zjevení ve vašem světě ne s uvítáním a přijetím, ale s násilím a strachem.“
„Přesto jsi tady.“
Přikývla a přinutila se k úsměvu.A tví lidé mě přivítali s násilím a strachem.“
Ami.“
Zavrtěla hlavou.Byla jsem tak naivní, Marcusi. Myslela jsem si, že se aliance mýlí. Myslela jsem si, že byste měli být varováni. Že byste uvítali naši pomoc. A doufala jsem… Myslela jsem si, že bychom si mohli navzájem pomoci. Počet obyvatel na vaší planetě se dostává do kritického bodu – daleko přesahuje to, co Země může bez potíží vydržet. My bychom mohli změnit vaše pouště na bujnou, produktivní půdu a pomoci vám snížit hlad. Mohli bychom vyřešit vaši energetickou krizi, zcela eliminovat vaši potřebu fosilních paliv a vymýtit znečištění, nemoc a války, které plodí. Mohli bychom vymýtit onemocnění, prodloužit délku vašeho života a pomoci vám pěstovat a rozvíjet mír.“
„To zní dobře. Ale co byste z toho získali vy, že tě to donutilo riskovat?“
„Na vaší planetě počet žen převyšuje počet mužů. Myslela jsem si, že v případě, že se jim bude zamlouvat pohodlné a mírumilovné bytí Lasaranů, některé by mohly...“
Rozbřesklo se mu.Souhlasit, že by posloužily jako náhradní matky?“
„V ideálním případě ano. Nebo by některé mohli jít bydlet na Lasaru a oženit se s našimi muži. Sectáni jsou v lékařských výzkumech vyspělejší než my a řekli, že protože lidé nikdy nepřišli do styku s virem, jehož všechny stopy na naší planetě jsme už zničili, zkřížení našich ras může vést k obnovení plodnosti pro další generace.“
Marcus si nebyl jistý ohledně toho náhradního mateřství, ale myslel, že bylo pravděpodobně poměrně dost žen, které by byly ochotné odcestovat na jinou planetu, vzít si Lasarana a žít utopickou existenci.
Naši lidé žijí tak dlouho, že bychom tuto krizi bez pomoci pozemských žen přežili. Ale děti jsou na mé planetě tak vzácné, Marcusi. Postrádáme je. Předtím, než jsem přišla na Zem, bylo to roky, co jsem viděla dítě.“
„Jsou až tak vzácné?“
„Ano. A nikdy jsem neviděla těhotnou ženu,“ prozradila mu rozechvěle.
Nikdy?“ zopakoval šokovaně.
„Těhotenství je pro naše ženy teď tak těžké, že jakmile je potvrzeno, žena je přijata na speciální kliniku spravovanou Sectány a tam bydlí, dokud buď nepotratí, nebo se jí nepodaří porodit.“
Marcus si to nedokázal představit.
Myslela jsem si, že pokud by tu byla i ta nepatrná možnost, že bychom se s tvojí planetou mohli dohodnout, stála by to za jakékoliv riziko. Když už nic jiného, věřila jsem, že skutečnost, že vás můžeme ochránit před Gathendieny a zabránit zániku vašeho druhu, zajistí, že mou přítomnost uvítají. Ale mýlila jsem se.“
Marcus vzal jednu její ruku. Hněv v něm již stoupal v očekávání, co mu řekne dál.
Poslala jsem signál na Zemi. Ten, o kterém jsem věděla, že bude detekován hrstkou tvých lidí, kteří poslouchali v očekávání takových to věcí. Když jsem přijela, bylo dohodnuto setkání mezi mnou a třemi pozemskými zástupci na izolovaném místě, které by pravděpodobně přitáhlo méně pozornosti, když byla moje vesmírná loď odhalena.“
„Přijela si z takové to dálky sama?“
„Ne, měla jsem sebou malou posádku, z nichž všichni sdíleli mé naděje. Neochotně souhlasili, že zůstanou na lodi, když jsem udělala první kontakt.“ Zavrtěla hlavou. „Myslela jsem si, že moje telepatie zajistí, že nebudu oklamána. Ale, díky vašim hollywoodským filmům, pravděpodobnost, že budu mít takovouto schopnost, byla vzata v úvahu.“
„Co tím myslíš? Kým? Kdo souhlasil, že se s tebou sejde?“
„Seth si stále není jistý. Nedokázal říct, zda muži, kteří mě drželi v zajetí, byli vojáci nebo žoldáci. Darnell je ten, kdo dešifrovat jejich soubory, a má podezření, že byli tajným oddělením vlády, tak tajným, že o nich nemusí vědět ani prezident.“
„Jako ve filmu Den nezávislosti?“
Přikývla.Vybrali tři vědce – dva muže a jednu ženu –, aby se se mnou sešli. Neřekli jim nic o jejich hnusných záměrech, takže jsem v myslích vyslanců nepřečetla nic jiného než vzrušení, přivítání a zvědavost.“ Sebekriticky se zasmála.Takzvaní primitivní lidéoklamali stejně snadno jako vyspělí Gathendieni Lasarany. Myslela jsem, že vyslanci mě berou na vyjednávání se světovými vůdci. A to si mysleli také oni. Místo toho, jakmile jsme dosáhli našeho cíle, vyslanci byli zabiti, já jsem byla zajata, a když se má posádka na můj příkaz pokusila odlétnout, byla moje loď zničena a moji přátelé s ní.“
Marcus zamumlal její jméno a přitáhl si ji do náruče.
Příštích šest měsíců jsem strávila v jejich laboratoři, kde jsem byla pitvána, mučena a bylo na mě experimentováno, dokud Seth a David neuslyšeli mé tiché výkřiky a nenašli mě.“
Marcus si nemyslel, že nikdy ještě ničeho nelitoval tolik, jako toho, že vrazil Sethovi pěstí do obličeje. Pokud by Seth a David Ami nenašli...
Jeho paže ji sevřely pevněji. Přitiskl své rty k jejím vlasům, jak její slzy vlhčily jeho rameno, a přísahal, že si sedne se dvěma nejstaršími nesmrtelnými, jakmile se vrátí, zjistí, zda některý z Amiiných mučitelů je stále naživu, pak ty bastardy uloví a dá jim ochutnat jejich vlastní medicínu. Každý z nich utrpí pomalou, mučivou smrt.
Marcusi,“ řekla a přerušila tak násilné scénáře, které se odvíjely v jeho hlavě, „je tu ještě něco.“ Odtáhla se a utřela si vlhkost z tváří.Ta droga, kterou upíří král použil, aby tebe a ostatní paralyzoval...“
Zamračil se při změně tématu.Ano?“
„Je to ta samá droga, kterou lidští vědci vyvinuli, aby mě paralyzovali.“
Jeho krev se změnila v led.Jsi si jistá?“
Přikývla.Poznala jsem její vůni na šipkách a ten pocit z ní, když jsem byla šipkou sama zasažena.“
Přeplazily se přes něj obavy. Jak se upíří král dostal k droze, kterou namíchalo tajné oddělení vlády, aby paralyzovalo vetřelce, o kterém nikdo nevěděl, že ho mají ve svém držení?
Proti komu to sakra stáli?
***

17 komentářů:

 1. Ďakujem veľmi pekne za preklad a korekciu.

  OdpovědětVymazat
 2. Srdečná vďaka za preklad... :-);-)

  OdpovědětVymazat
 3. Vďaka za preklad a korektúru a som zvedavá na pokračovanie :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Díky za překlad a korekci. :-)

  OdpovědětVymazat
 5. Díky za nový překlad.Katka

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji za překlad. Bobo.

  OdpovědětVymazat
 7. Ďakujem za super preklad a už sa neviem dočkať pokračovania 😉😉😉

  OdpovědětVymazat
 8. Díky moc za překlad a korekci další skvělé kapitoly !!!!

  OdpovědětVymazat
 9. Dakujem za ďalšiu kapitolu :)

  OdpovědětVymazat
 10. moc děkuji za překlad :)

  OdpovědětVymazat