středa 23. listopadu 2016

Vládci noci - 14. kapitola 2/2


Marcus zíral na Ami s očima suchýma z náhlé neschopnosti mrknout.Omlouvám se. Tvrdíš, že jsi–“

„Jsem z jiné planety.“
Nebyl si jistý, na jakou reakci čekala, když ho pečlivě studovala, ale dělal, co mohl, aby udržel svou tvář bez výrazu, dokud mu to nedojde. „Takže… ty jsi vetřelec.“
Ušklíbla se.Nenávidím ten termín. Vy lidé si ho spojujete s monstry, malými zelenými mužíky s anténami a asexuálními, anorektickými šedými bytostmi s velkými hlavami a černýma očima.“ Její pohled zvážněl. „Nejsem monstrum, Marcusi. Nejsem jako ty věci z filmu Vetřelec vs. Predátor nebo Den nezávislosti. Slibuji ti, že nejsem.“
Cítil, jak v něm hučí napětí.Takže…“ Ukázal na její štíhlé tělo zakryté od ramen do půli stehen jedním z jeho triček.Takováhle jsi? Takhle vypadáš?“ Neformuloval to právě dobře.Nejsi tvor měnící tvar, který na sebe vezme postavu člověka, aby splynul s naší společností?“
Zavrtěla hlavou.Tohle je můj pravý vzhled. Mám bratra, který může přimět lidi vidět něco jiného, ale já jsem si tuto schopnost nikdy neosvojila. Jsem taková, jakou mě vidíš.“
Ami byla z vesmíru.
Amiriska mimozemšťan.
Ami vetřelec.
Znělo to směšně.
Podívala se na jejich sepjaté ruce a začala si hrát s jeho prsty.Vím, co si vy lidé o nás myslíte.“
Vy lidé, řekla, ale ne posměšně.
Zažila jsem nenávist a strach, se kterým na nás pohlížíte. Znechucení, které z nás cítíte.“ Zvedla hlavu a zpříma se setkala s jeho pohledem.Nikdy jsem to nechtěla vidět ve tvých očích, Marcusi. To je důvod, proč jsem ti to neřekla.“
„A vidíš?“ zeptal se.Vidíš to v mých očích?“
Dlouhou chvíli bylo ticho.Ne. Ale něco vidím. Něco, co tam předtím nebylo.“
„Co?“ zeptal se, protože opravdu nevěděl, co se mohlo v jeho pohledu zrcadlit.
Já nevím,“ zašeptala, „ale děsí mě to.“
„Nepohlížej na sebe očima toho, kdo ti ublížil, Ami. Pohlížej na sebe mýma očima.“
„Já už nevím, co vidíš, když se na mě podíváš.“
„Totéž, co jsem viděl předtím: ženu, kterou miluji. Pokud je v mých očích něco jiného…“ Pokrčil bezmocně rameny.Nevím, co by to mohlo být. Překvapení? Pravděpodobně. Úleva? Absolutně. Zvědavost? Té je tam pravděpodobně také zdravá dávka.“
U poslední části sebou trhla.
Nedělej to. Nezaměňuj obyčejnou zvědavost za něco zlomyslného. Nebyla jsi zvědavá na Setha a Davida a na nesmrtelné, když ses s nimi poprvé setkala?“
„Ano,“ přiznala.
Nebyla jsi zvědavá na obdařené a upíry? Dokonce i na lidi a jejich rozdíly?“
„Ano,“ její krásné rysy se napnuly, „ale, na rozdíl od prvních lidí, se kterými jsem se setkala, neuspokojila jsem svou zvědavost tím, že bych je zajala a pitvala, zatímco byli stále naživu.“
Vše v něm zamrzlo.Cože?“
Podle jejího výrazu mohl říct, že to neměla v plánu prozradit a že si to nepřála dále rozebírat.
Počkej,“ řekl pomalu a ovládl vztek a touhu k násilí, která se jím prohnala.Než se budeme zabývat tímto – a my se tím budeme zabývat,“ slíbil, „pojď sem a dovol mi tě obejmout.“
Pohnula se téměř stejně rychle jako nesmrtelný. Vrhla se do jeho náruče s takovou silou, že ho málem porazila. Objala ho kolem krku a pevně stiskla.
Marcus posunul její stehna po obou stranách jeho klína a zabořil obličej do jejích voňavých vlasů. Přerývavě vydechl.Nemysli si, že to znamená, že na tebe nejsem stále naštvaný,“ zamumlal, ale láska, kterou nemohl zadržet, udělala z jeho slov lež.Minulou noc jsi mě vyděsila k smrti.“
„Omlouvám se. Taky jsi mě vyděsil.“
„Když jsem si myslel, že tě ztratím…“ Nepatrně se odtáhl, vzal zadní část její hlavy do dlaně a spojil své rty s jejími.
Ami ho dychtivě políbila nazpátek. Její jazyk vklouzl vpřed, aby pohladil a poškádlil jeho.
V jeho těle vybuchl oheň, který přeměnil jeho krev v roztavenou lávu. Její ruce se zanořily do jeho vlasů. Nehty sklouzly po jeho lebce. Zatahala za prameny jeho vlasů a vytvořila tak nádherné potěšení smíchané s kapkou bolesti.
Zasténal a sklouzl rukama dolů po jejích zádech. Vklouzl jimi pod její tričko, aby vzal do dlaní její pevný, holý zadek a přitiskl ke své erekci.
„Svlékni se,“ nařídila, zatímco mu tiskla polibky po jeho čelisti a lehce stiskla jeho krk těsně pod uchem.Chci cítit tvoji kůži na mojí.“
Marcus jí nemohl dost rychle vyhovět. Strhl si košili z trupu s nadpřirozenou rychlostí.
Ami se zvedla na kolena stále obkročmo nad jeho klínem. Sváděla ho polibky a přejížděla rukama po celém jeho nahém hrudníku, jak se snažil sundat si kalhoty, ponožky a boty.
Jakmile byly všechny poházené po místnosti, Ami si strhla tričko přes hlavu.
Marcus se okamžitě naklonil dopředu. Zaměřil své rty na růžový vrcholek jednoho jejího plného prsu a začal ho nelítostně sát, když naplnil svou další dlaň jejím druhým prsem.
Její kůže byla tak hebká. Její vůně zahřála jeho krev jako nejsilnější afrodiziakum.
Jeden napjatý pupen sevřel mezi své zuby, zatímco druhý válel mezi palcem a ukazováčkem.
Ami zasténala a opřela se o něj.
Marcus ji posadil zpátky na svůj klín a poškádlil její vlhký střed svým penisem.
„Počkej,“ vydechla. Její malé ruce sklouzly dolů a zatlačily do jeho hrudi.
Odtáhl se. Nechtěl nic víc než se do ní zabořit a cítit, jak ho pevně sevře.
Marcusi, počkej,“ zopakovala.Chci tě ochutnat.“
Touha v něm se vystupňovala. „Cože?“
„Minule jsem neměla příležitost tě ochutnat,“ řekla bez dechu.
Ami, miláčku, nemyslím si, že můžu čekat tak dlouho, než budu uvnitř tebe. Možná příště–“
Ale ona už couvala z postele, klekla si před něj a vzala jeho hřídel do svých rukou. Následovalo dlouhé, pomalé olíznutí.
Marcus zasténal. Dobře, možná může počkat.
Každý jeho sval se napnul, jak se její rty sevřely kolem jeho péra. Pak ho vtáhla hlouběji do svých teplých, vlhkých úst, zatímco ho její jazyk laskal a přinutil ho ucuknout rozkoší.
Ami.“ Opřel se jednou rukou o postel za ním a druhou pročesával její rozcuchané vlasy, jak se na něm pohybovala. Každé pohlazení a potáhnutí podrývalo jeho kontrolu až do chvíle, kdy se vznášel příliš blízko okraje.
Přestaň,“ naléhal na ni.
Sedla si na paty. Zírala na něj s vášní zalitýma očima a zčervenalýma tvářemi.Dělala jsem to správně?“
Sakra, ano. Ale nechci se udělat, dokud nebudu zabořen hluboko v tobě.“
***
Ami zatajila dech. Dokonce i jeho slova jí přiměla se rozpálit.
V jednom plynulém pohybu ji Marcus zvedl, otočil a položil do středu postele. Oči mu zářily zářivým jantarem, nyní plné ryzí touhy, jak tam na okamžik stál a hltal ji pohledem.
S ohledem na omezení, s nimiž byla vychovávána, by se měla cítit v rozpacích, ale nešlo to. Ne, když z toho měl takové potěšení. Ami ho také hltala pohledem. Jeho svalnatý hrudník se zvedal a klesal tak rychle, jako její vlastní. Jeho břišáky se vlnily a napínaly a přitahovaly její pohled dolů k jeho erekci, která se směle napínala směrem k ní.
Nazýval ho svým pérem. Převalovala si to slovo hlavou. Líbilo se jí. Přála si, aby nebyla pořád tak stydlivá, aby mohla Marcusovi říct, aby do ní zabořil svoje péro. Teď.
Marcusovy velké ruce se třásly, když ji popadl za kotníky a odtáhl jí nohy od sebe.
Amiin už tak rychlý tep se ztrojnásobil.
S mučivě pomalými pohyby zatlačil její nohy dozadu, dokud její chodidla nebyla položená na posteli nedaleko jejího zadku s koleny rozevřenými.
Marcusi,“ zamumlala s rychle bijícím tepem.
Věnoval jí hříšný úsměv.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ Pak sklonil hlavu a uštědřil středu jejího zrušení dlouhé skvělé olíznutí.
Ami zasténala, zvrátila hlavu a sevřela pokrývky v pěstích, jak ji jeho ústa laskala, třela, sála a okousávala, až vykřikla a svíjela se ve vyvrcholení.
Než stačila popadnout dech, Marcus ji převrátil na břicho a klekl si mezi její nohy. Jeho ruce ji chytily za boky a vytáhly na kolena. Pak se přiblížil jeho pták a ponořil se dovnitř.
Hluboce zavrčel.Ami… je to tak dobré.
Byla by mu řekla totéž, kdyby na to měla dech. Ale rozkoš už znovu narůstala. Rostla s každým zabořením a ústupem. To tření ji přimělo šílet.
Jedna jeho ruka se vlekla nahoru po jejích zádech, sklouzla kolem jejího boku, uchopila její prso a stiskla.
Ami proti němu vyklenula záda.
Líbí se ti to?“ zapředl.
Ano,“ řekla udýchaně.
Chceš víc?“ Jeho prsty poškádlily její bradavku.
Ano,“ prosila, a pak zasténala, když se vytáhl.
Jeho ruce opět sevřely její boky a obrátily ji na záda.Musím kolem sebe cítit tvé ruce,“ řekl jí chraptivě.
A ona potřebovala cítit jeho váhu, jak ji tiskne dolů, obklopuje ji.
Marcus se setkal s Amiiným planoucím pohledem, když se vzepřel na ruce a znovu se ponořil do jejího tepla. Tak těsná.
„Blíž,“ zamumlala s lesknoucíma se očima.
Jeho vlastní pálily, když se sklonil, dokud se jeho hruď neotírala o její prsa s každým zasunutím. Dokud ho její paže nemohli obejmout. Její malé ruce ho držely pevně. Pak svými spalujícími dlaněmi sjela dolů po jeho zádech, až ho uchopila za zadek a pobízela ho.
Byl tak blízko, aby ji ztratil. Myslel si, že ji ztratil.Ami.“
Zvedla hlavu a přitiskla své rty k jeho.
Její nohy, ty dlouhé, svůdné nohy, se omotaly kolem jeho boků.
Zvýšil své tempo. Pohyboval se rychleji a rychleji. Natočil své tělo, aby zvýšil její potěšení a popoháněl ji k dalšímu orgasmu.
S těžkým oddechováním spadla zpátky. Vydávala malá vzrušená zasténání.
Její svaly se napjaly. Slyšel vynechání jejího srdce právě před tím, než vykřikla jeho jméno a její tělo začalo pulzovat, jak vyvrcholila, sevřela se kolem něj a tiskla ho, dokud se k ní s křikem nepřipojil.
Naprostá blaženost.
Amiino celé tělo se chvělo, když na ni Marcus klesl. Když se začal odtahovat, zaklesla své paže kolem něj a držela ho na místě.Ještě ne. Jen o trochu déle.“
Políbil ji na tvář.Jsem pro tebe příliš těžký.“
Převalil se na bok a vzal ji s sebou.
Ami přehodila své koleno přes jeho bok, ovinula svou paži kolem jeho pasu a položila svou tvář na polštář jen pár centimetrů od jeho.
Jeho měňavé jantarové oči obsahovaly takovou lásku, když přejížděly přes její rysy.
„Ty jsi mě neopustil,“ zašeptala a slza se přelila přes její řasy.
Vzal její tvář do dlaní a setřel vlhkost palcem.Nikdy tě neopustím.“

Zaplavena událostmi uplynulých dvaceti čtyř hodin, Ami zabořila tvář do jeho hrudi a rozplakala se.

20 komentářů:

 1. Děkuji za překlad další úžasné kapitoly.

  OdpovědětVymazat
 2. Veľmi pekne ďakujem za preklad a korekciu.

  OdpovědětVymazat
 3. Díky moc za překlad a korekci další skvělé kapitolky !!!!

  OdpovědětVymazat
 4. Srdečná vďaka za preklad... :-);-)

  OdpovědětVymazat
 5. Ďakujem pekne za skvelú kapitolu a teším sa na pokračovanie...

  OdpovědětVymazat
 6. Veľká vdaka za skvelé pokračovanie:-)

  OdpovědětVymazat
 7. Ďakujem za ďalšiu kapitolu:)

  OdpovědětVymazat
 8. ďakujem, ďakujem za kapitolku a teším sa na pokračovanie :o))

  OdpovědětVymazat
 9. Díky za překlad a korekci. :-)

  OdpovědětVymazat
 10. Děkuji moc za překlad. Katka

  OdpovědětVymazat
 11. hmm, to je zajímavé :)
  děkuji za překlad :)

  OdpovědětVymazat
 12. Děkuji za překlad. Bobo.

  OdpovědětVymazat