středa 2. listopadu 2016

Vládci noci - 13. kapitola 1/2


Ami v kleku vysunula prázdný zásobník a vrazila do Glocku poslední plný ze svých dobíjecích bloků. Nikdy nepřestala pálit pistolí v pravé ruce, když použila svou botu, aby natáhla závěr Glocku, který třímala v levé. Poté vstala. Pokaždé, když padl jeden upír, jeho místo převzali další dva. I s Étiennem, Lisette, Richartem a Sárou, kteří se k nim přidali, se zdálo, že postupují pouze malými krůčky

Richart se objevil o několik metrů dál a zasykl bolestí, jak se kulka určená pro upíra, kterého zabil, místo toho zanořila do jeho ramene.
Ami zděšeně zalapala po dechu, a pak prudce uskočila, když upír využil jejího zaváhání a pokusil se jí vykuchat. Dlouhý lovecký nůž, který třímal, sekl přes její pás a zanechal za sebou povrchový řez, který vedl z jedné strany pasu k druhé.
Richart zase zmizel, když Amiiny záda narazila do Marcusových. Zaťala zuby proti ohnivému žihadlu, které se paprskovitě rozběhlo z její rány, a stiskla spoušť. Zamířila na hlavní tepny těch upírů, kteří byli nejblíže k ní, a bojovala o to, aby zůstala na nohou.
Ami?“ zakřičel Marcus.
Jsem v pořádku,“ zavolala nazpátek otřeseně.
9mm pistole v její pravé ruce byla prázdná. Bez zásobníků, Ami uložila pistoli do pouzdra, udělala krok vpřed, sáhla přes rameno a vytáhla katanu. Druhý Glock se vyprázdnil. Ami ho také vložila do pouzdra a vytáhla druhou katanu. Přitom se oháněla tou první. Upír před ní uskočil, zakopl o rozpadajícího se upíra u jeho nohou a nabodl se na jednu z lopatek svého krajana.
Ami se zády bezpečně hlídanými se soustředila na to, aby dýchala zhluboka a stabilně, jak bez přestávky máchala katanami ve schématu, které ji naučili Seth a David.
Tito upíři, stejně jako ti ostatní, si mysleli, že ji snadno porazí. To bylo všechno, co pracovalo v její prospěch, protože se nemohla rovnat jejich síle, ani rychlosti.
Přes její nejlepší snahu, Ami začala slábnout, jak bitva pokračovala. Byla udolána jejich silnými údery. Další tělo padlo k jejím nohám. Pak další. Ale čepele ji vytrvale značkovaly. Povrchová řezná rána tady. Hluboký šrám tam. Bodné rány. Modřiny.
Rána do hlavy ji poslala vrávorající k Rolandovi.
Za ní se objevilo velké tělo. Jak se kolem jejího pasu ovinula silná paže, další spustila vrhání hvězd se smrtící účinností.
Ami se ohlédla přes rameno a nabídla Richartovi bezdeché díky.
„Beru tě do bezpečí,“ řekl, popadl jednu z jejích katan a vedl ji proti novému náporu.
Ne!“ Vymanila se z jeho sevření. Bez Marcuse neodejde.
***
Marcus ucítil bodnutí – jako od včely – na krku ve stejný okamžik, když Ami za ním vykřikla. Ohlédl se. Richart narovnával Ami, jak se ohnal jednou z jejích katan.
Když druhý nesmrtelný řekl Ami, že ji bere do bezpečí, přes Marcuse se přelila úleva.
Dávej pozor! Vyštěkl Étienne v Marcusově hlavě.
Bolest projela jeho stehnem, když se meč (další?), který nedokázal odrazit, zanořil hluboko. Marcus zatnul zuby a svého soupeře poslal na onen svět.
Tvoje žena je v pořádku, vypustil telepatické nesmrtelný. Další upíři přicházejí ze stromů.
Ne!“ vykřikla Ami, když Marcus ucítil další bodnutí v krku.Jsem v pohodě!“ trvala za ním na svém.Jen mi vrať můj zatracený meč!
Odraziv upíra plahočícího se přes hromadu rozpadajících se spolubojovníků před ním, Marcus zvedl ruku a dotkl se svého krku nad pulsem. Něco z něj trčelo.
Vytrhl předmět ven a rychle na něj pohlédl.
Šipka. Jako ta uspávací šipka, kterou viděl používat úřady na divoká zvířata.
Upír před ním se na něj vrhnul. Marcus upustil šipku a vzdoroval upírovi. Smrtelně ho zranil a pak ho strčil na upíry, kteří se drápali za ním.
Počet upírů, kteří na ně útočili, se konečně začal zmenšovat. Pokud nedorazí další, měli by být schopni porazit zbytek a možná by se jim mohlo dokonce podařit několik jich zajmout, aby je později vyslechli.
Na druhé straně mýtiny, vysoký, hubený upír opustil stromy a vykročil vpřed. Zdál se být netečný k násilí a krveprolití, které lítaly sem a tam přes jeho cestu. Jeho zářící modrý pohled planoucí pokročilým šílenstvím, které bylo obvyklé pro starší upíry, zpozoroval Marcuse a zůstal na něm. Ani na chvíli neuhnul pohledem, když jeho protáhlý obličej zkřivil divoký úsměv.
Tohle byl ten takzvaný upíří král. Marcus to věděl určitě.
Jak se připravoval proti pokračujícímu útoku upírů, kteří byli jen pár centimetrů daleko, upíří král pozvedl něco, co vypadalo jako pistole a vystřelil. Marcus se instinktivně pohnul, aby se vyhnul zásahu, a pak zaklel, když Richart zamručel bolestí.
Marcus se otočil a uviděl šipku vyčnívající z Richartova krku. Vytáhl ji, když další zasáhla jeho vlastní rameno.
Co to sakra ten upír dělá? Byl už tak mimo, že zapomněl, že na ně drogy nepůsobí?
Sotva ta myšlenka vstoupila do jeho hlavy, podlomila se mu kolena náhlou slabostí.
Marcus zavrávoral a uviděl další šipky zaseknutou v Richartově krku.
Marcusi!
Ami vyletěla vpřed stále svírajíc své zbraně a obtočila kolem něj své paže, aby zabránila jeho pádu.
Richart klopýtl.
Další šipka se zabodla do horní části Marcusových zad. Pokusil se promluvit, ale nešlo to. Jeho myšlenky se rozletěly.
Slyšel Richarta zašeptat jméno jeho sestry. Podíval se kolem něj a uviděl Lisette, jak padla na kolena. A Étienne taky.
***
Ami projel strach, když se o ni Marcus zesláble opřel.
Zbývající upíři se začali stahovat.
Co se to děje?
Vzhlédla a uviděla nějakou šipku vyčnívající z Marcusova krku. Upustila katanu, zvedla ruku a vytrhla ji.Marcusi?“
Nezdálo se, že by ji slyšel.
Zvedla hrot šipky k nosu a nasála… a cítila, jak jí krev tuhne v žilách.
Richarte!“ vykřikla s rostoucí panikou.Dostaň je odtud! Teď hned!
Richart zmizel. Ami se kolem sebe divoce rozhlédla.
Richart se objevil vedle své sestry. Jakmile se dotkl jejího ramene, zmizeli.
Rolande,“ zavolala Ami chraplavě a obrátila se k Marcusovu příteli pro pomoc. Ze zad mu trčely tři šipky. Natáhla se natolik, aby je vyškubla ven. Stejně jako Marcus se zapotácel.
Richart se objevil vedle svého bratra, dotkl se Étiennova ramena a teleportoval ho pryč.
Rolande!“ vykřikla Sára a vyrazila k nim. Kácela upíry napravo a nalevo.
Ami téměř vzlykla úlevou. Zdálo se, že Sára šipkám unikla.
Zablokovali Ami a ostatní střelcovo zorné pole?
Další šipka zasáhla Rolanda do ramene, jak se otočil za hlasem svojí manželky.
Ami objala Marcuse kolem pasu a posunula se, dokud nestála mezi ním a střelcem.Sáro!
Jsem tu!
Sára zachytila Rolanda přesně v okamžiku, kdy se mu podlomila kolena. Popadla vrhací hvězdu z popruhu ovinutého kolem jeho hrudi a hodila ji přes Amiino rameno. Pak hodila další. A další.Rolande?“ Jemně se svým manželem zatřásla.Rolande, miláčku?“ Na rozdíl od Ami byla schopna podpírat jeho plnou váhu pouze jednou rukou.
Musíš je odsud dostat,“ žádala Ami třesoucím se šepotem.
Sára přikývla.Můžeme si vybojovat cestu ven.“
„Ne. Jenom tě nadrogují, jako nadrogovali je. Jen je popadni a běž.“
Sára trhla hlavou do strany. Šipka prosvištěla kolem jejího ucha a přistála v hrdle upíra za ní.
Na rozdíl od nesmrtelných se upír okamžitě zhroutil.
Sářin nerozhodný pohled se střetl s Amiiným.A co ty? Nemůžu tě tady nechat.“
„Musíš. Chybí mi tvá rychlost a ty nás nemůžeš nést všechny.“
„Ano, mohu. Jenom–“
„Příliš tě zpomalím. Chytí tě. Zdrogují tě. Prosím.“ Amiiny oči pálily slzami.Nenech je, aby ho zajmuli, Sáro.“
„Ami…“
„Neudělala bys cokoliv, abys udržela Rolanda v bezpečí?“ domáhala se. Sára sebou potřebovala pohnout. Rychle. Před tím než si je upíři přestanou dobírat a zachytí to, co si říkají.
Richart se náhle objevil vedle Sáry s M16 v jedné ruce.
Slzy se přelily přes Amiiny řasy a sklouzly dolů po její tváři. Marcus už nebyl schopný stát sám a opřel se o ni plnou vahou. Jeho oči ztratily svou záři, stejně jako Rolandovy, a kvůli droze se vrátily k otupělé tmavě hnědé. Přinutila se k úsměvu.Vidíš? Richart je tady. Budu v pořádku.“ Richart byl příliš slabý, aby je všechny teleportoval do bezpečí. Nesmrtelný se stěží udržel ve vzpřímené poloze.
Ami měla podezření, že další šipka, před kterou musela Sára uskočit, rozhodla za ni.Vrátím se, jakmile budou v bezpečí,“ slíbila.
Ne,“ zamumlal Marcus proti Amiiným vlasům.
Ani si neuvědomila, že je stále při vědomí.
Jdi se Sárou,“ naléhala na něj, když se Sára sklonila a přehodila si svého manžela přes rameno.Budu v pořádku. Zbylo zde už jen pár upírů.“
Pár desítek. Doufejme, že nebyl až tak při smyslech, aby si to uvědomil.
Sára přistoupila blíž a sklonila se.
Ami sundala Marcusovu paži, která byla obmotána kolem ní.Brzy budu s tebou,“ slíbila a pomohla Sáře přehodit si ho přes její druhé rameno. Poté zabořila své rty do Marcusových vlasů a zašeptala: „Miluju tě.“
Ami ustoupila a vzala si zbraň, kterou jí Richart vrazil neohrabanýma rukama.
Když se Sára narovnala, Richart něco zamumlal ve francouzštině, zavrávoral dopředu a zase zmizel.
Sára se se zděšením rozhlédla a poté se setkala s Amiiným pohled.Nemůžeš odrážet jejich útok sama!
Ostrá bolest zasáhla Amiino rameno. Natáhla se, vytrhla šipku a zvedla ji, aby ji Sára viděla.Nemáš na výběr. Není nic, co bys teď mohla udělat.“
Sára ztěžka polkla a její zářící oči se zalily slzami.Vrátím se, jakmile budou v bezpečí,“ slíbila znovu.
Obě věděly, že Ami bude do té doby mrtvá.Jdi. Udělám vše, abych jim zabránila tě sledovat.“
Sára se se vzlykem otočila a uháněla pryč.
Rozzuřený řev se valil nocí jako hrom.
Ami zvedla těžkou automatickou zbraň. Přelila se přes ní známá necitlivost, když se otočila čelem k upířímu vůdci a připravila se k útoku.
Jeho zářící oči sledovaly odcházející nesmrtelné.Dostaňte je!“ zařval.
Jakmile se upíří král začal rozostřovat, Ami stiskla spoušť.
Jako loutka tančící na provázku sebou jeho tělo trhlo s každým nárazem.
Upíři kolem ní se pohnuli, neschopni rozhodnout se, jestli by měli sledovat prchající nesmrtelné, nebo zachránit svého vůdce. Nakonec, se rozhodli proto druhé. Sběhli se na Ami a vytrhli zbraň z jejího sevření. Ami bojoval se vším, co jí zbylo, ale ukázala se být pro ně malou výzvou. Její pohyby se stávaly pomalejší a neohrabanější, jak si droga propalovala svou cestu skrze její žíly.
Upíři – nevěděla, kolik jich bylo – ji znehybnili. Ruce jí strčili tak daleko za záda, až se obávala, že jí vykloubí ramena.
Upíří král zůstal stát na nohou o několik metrů dál. Krev tryskala z ran na jeho trupu. Sliny odkapávaly z jeho úst, když se naklonil a opřel se rukama o svá kolena. Ať poté zařval cokoliv, bylo to tak zkreslené vztekem, že tomu Ami nerozuměla.
Upíří král natáhl ruku až na zem a zkroutil prsty kolem rukojeti mačety o délce Amiiny paže. Narovnal se, vyrazil vpřed a ohnal se silnou čepelí po nejbližším upírovi. Zas a zas rozsekával své kvílející oběti. Pak se zaměřil na další. Divoce se oháněl. Útočil jako vzteklý pes.
Zbývající upíři propustili Ami a rozběhli se jako o závod každým směrem.
Ami zoufale hledala zbraň, která jí byla zabavena, ale neviděla ji. Popadla jednu ze svých katan a běžela ke stromům v opačném směru Sářina odchodu.
Útrpný křik a zkomolené výkřiky bolesti se nesly vzduchem. Byly jí v patách. Se slzícíma očima bojovala s pomalostí, která napadla její končetiny. Ta byla vyvolána drogou. Její nádechy a výdechy byly plné strachu a vytvářely mlhu v chladném nočním vzduchu. Výkřiky ustaly. A náhle do ní narazil vítr. Objevilo se před ní tělo.
Ami do něj vrazila neschopna snížit svou rychlost. Její čelo narazilo s hlasitým křupnutím do brady. Před očima se jí udělaly mžitky, jak zavrávorala a upustila katanu. Svět se točil kolem svého středu: upířího krále.
Vypadal, jako by se vykoupal v krvi. Každá jeho část byla červená a lesknoucí se.
Jedna jeho ruka vystřelila vpřed, sevřela se kolem jejího krku a zvedla ji ze země.
Jeho rty se roztáhly v zuřivém vrčení a odhalily tesáky, když ji strhl dopředu.
Pak si ji nárokovala temnota.

***

16 komentářů:

 1. Veľká vdaka zanapínavé pokračovanie:-)

  OdpovědětVymazat
 2. Moc děkuji za další kapitolku!!!♥♥♥

  OdpovědětVymazat
 3. Srdečná vďaka za preklad... :-);-)

  OdpovědětVymazat
 4. Díky moc za překlad a korekci !!!!

  OdpovědětVymazat
 5. Děkuji moc za překlad. Katka

  OdpovědětVymazat
 6. Ach to je napínavé... ďakujem pekne za preklad a teším sa na pokračovanie

  OdpovědětVymazat
 7. Dakujem za ďalšiu kapitolu:)

  OdpovědětVymazat