středa 19. října 2016

Vládci noci - 12. kapitola 2/3


Žádné množství lepicí pásky nemohlo z rozbitého, roztříštěného nábytku udělat stabilní, pohodlné sezení pro muže, kteří nosili 90 kilogramů svalů. Nepomohlo mu ani kladivo a hřebíky. Takže se všichni shromáždili v jídelně.

Jakmile bylo jídlo odklizeno, Seth a David si sedli na místa moci na opačných koncích stolu, ke kterému se vešlo 24 lidí. Ami seděla mezi Sethem a Marcusem, se Sárou a Rolandem naproti ní. D’Alençonové seděli vedle Rolanda a jejich Druzí seděli naproti nim vedle Marcuse. Jurij a Stanislav si sedli vedle Davida na Amině straně stolu. Muži Chrise Reordona se usadili vedle Stanislava.
Bastien se posadil vedle Davida z druhé strany. Nikdo vedle něj neseděl.
Chris Reordon obešel stůl a každému podal tenkou složku z konopného papíru. Když došel k Bastienovi, Chris se ušklíbl na nataženou ruku nesmrtelného, obešel ho a prázdné židle vedle něj a usadil se vedle d'Alençonů.
„Chrisi,“ promluvil Seth.
„Co je?“ Hodil zbývající složky na stůl a zkřížil ruce na prsou. „Nevěřím mu. Co my víme. Klidně by mohl to, co nás sem přivedlo, řídit on.“
David si povzdechl a natáhl ruku. Složka nahoře sklouzla přes leštěné dřevo a doručila se do jeho prstů.Na.“ Podal jí Bastienovi. Jeho oči ani na chvíli neopustili Chrise.Neřídí.“
„Jak to víš? Skutečnost, že prolomil ústředí Sítě a vrhnul se na mé muže, ukazuje, že není pod tvou kontrolou.“
„Je mým chráněncem, ne vězněm.“
Ami byl trochu překvapená tím, co slyší. Neuvědomila si, že David na sebe vzal výhradní odpovědnost za výcvik a dohled nad poněkud neochotným rekrutem do řad Nesmrtelných Strážců.
„No, možná, že by měl být tvým vězněm. Kdes byl, když napadl mé muže?“
Chrisi,“ vyštěkl Seth, ale David zvedl ruku, aby zastavil, jakékoli plánované pokárání.
„Uzdravoval jsem nesmrtelného v Súdánu, jehož ruka byla odříznuta. Kde jsi byl ty?“ kontroval David.Věřím, že se Bastien pokusil jednat dle protokolu, když dorazil do ústředí Sítě a byl mu odmítnut vstup.“
„Nemyslel jsem si, že by mu měl být povolen kontakt s upíry bez dozoru. Ne po tom, co se stalo s Marcusem a Ami.“
„Třiceti vteřinový hovor by mu získal doprovod, pokud obava o bezpečnost byla tvoje skutečná motivace. Místo toho si nechal svou zaujatost, aby řídila tvé činy.“ Davidův mahagonový pohled sklouzl po všech přítomných.Pokud někdo z vás sdílí Chrisovo podezření, buďte ujištěni, že Sebastien nemá nic společného se současným povstáním. Seth a já jsme prozkoumali jeho myšlenky.“
„Dokonce i ty, které záměrně blokuje?“ zeptal se Chris.
Někteří nesmrtelní, jak Ami věděla, byli dostatečně silní, aby skryli své myšlenky před všemi ostatními, kromě nejsilnějších telepatů. Nebo zde byli tací, kteří, stejně jako Richart, který strávil celý svůj život v přítomnosti telepatického bratra a telepatické sestry, se časem naučili vybudovat ve svých myslích neobvykle silné bariéry.
Dokonce i ty,“ potvrdil David.
Když Chris útočně ztichl, David se usmál.Potřebuješ důkaz? Dobře tedy. Možná jseš naštvaný na Sebastiena, že pronikl do tvojí domény a zranil tvé muže. Tvoje pýcha může být zraněná, protože sis myslel, že Síť je nedobytná, a přesto jsi nebyl schopen zastavit jeho vpád. Ale neodsuzuješ ho za zabití Vincenta, protože v hloubi duše věříš, že to byl akt milosrdenství, a ulevilo se ti, že ten mladý upír už nebude trpět.“
Všechny oči se zaměřily na Bastiena a Chrise. Oba se mračili.
Zabil Bastien mladého upíra na upírovu žádost? Ami sama věděla, jaké si o ně dělal starosti a jak opovrhoval sám sebou, protože jim není schopen pomoci. Nikoho jiného nenechal, aby viděl tuhle jeho stránku.
Seth se naklonil.Dobře. Žádné další námitky k Sebastienově přítomnosti. Tato záležitost se ho týká a má informace, které nám mohou být k užitku.“
Roland naproti ní otevřel ústa, aby vypustil určitě jízlivý protiargument, ale vydal pouze zamručení, jak pod stolem zaznělo bouchnutí. Bručounský válečník střelil po své manželce káravý pohled, který roztál do úsměvu, když na něj rošťácky mrkla.
Ami sevřela rty, aby se nerozesmála.
Darnell vstoupil, drže u ucha mobilní telefon.Jasně. Díky.“ Položil telefon a jeho pohled vyhledal Sethův. „Máme potvrzení.“
Seth přikývl. Ami beze zvuku zatleskala Darnellovi, když se posadil vedle Bastiena.
Chris mu podal složku.
Na světlo vyšly nějaké nové informace od rozvědky,“ oznámil Seth.Všichni jsme se domnívali, že tato nová vzpoura byla vedena upírem, o kterém Roy mluvil jako o svém králi. Nyní máme důvod se domnívat, že je to jinak.“
Neříkej mi, že je to další nesmrtelný!“ vyhrkl Richart.
Ne,“ ujistil ho Seth.Není to nesmrtelný. Je to člověk.“
Darnell přikývl.Dr. Montrose Keegan, vědec, který pracoval s Bastienem, je zpátky ve městě. Byli jsme upozorněni na tu možnost velkým výběrem peněz provedeném na jeho bankovním účtu, který byl neaktivní od té doby, co zmizel po Bastienově… um–“
„Pořádné porážce?“ zamumlal Roland ochotně.
Rolande,“ promluvil Seth tiše, „neprovokuj.“
Darnell si odkašlal.Chtěl jsem říct změně okolností. Každopádně jsme potvrdili, že peníze vybral sám Montrose. Ani jeho karta, ani jeho identita nebyly ukradeny. Máme dokonce záběry, jak vstupuje do banky.“
Lisette našpulila rty.Zajímavá shoda okolností.“ Podívala se na Setha.Myslíš si, že on je upířím vůdcem?“
„Zdá se to být jako logický závěr,“ řekl.
Blbost,“ vysmíval se Bastien.Montrose má možná mozek, ale odvahu? Za nic na světě. Je to obrovský zbabělec a nemá koule na to, aby vedl tucet upírů, natož vézt něco, co začíná vypadat jako armáda o stovkách upírů.“
„Jsi si jistý?“ zeptal se Seth.
Absolutně. Abys mohl vést upíry, musíš s nimi komunikovat osobně. Nebudou přijímat rozkazy od někoho, koho nikdy neviděli. A pokud z tebe nemají strach, nebudounásledovat. Upíři nemají strach z lidí. Montrose nikdy nepřišel na farmu a nikdy nejednal s nikým tváří tvář kromě jeho bratr Caseyho a mě. Byl z upírů vyděšený, příliš bázlivý, aby mě dokonce požádal o vzorek krve, a já jsem z nich byl ten nejvíce duševně zdravý. Místo toho testoval jen svého bratra, spokojený, že může zůstat skryt ve své sklepní laboratoři. A byly chvíle, kdy se dokonce bál i Caseyho.“
Marcus se naklonil.Chceš říct, že si myslíš, že do toho není zapojený?“
„Vůbec ne. Říkám jen to, že není jejich vůdcem. Jejich takzvaný král musí být opravdu upír, i když nevím, jak se s ním Montrose spojil. Nebo proč. Casey je mrtvý. Montrose mu nemůže pomoci a ztratil motivaci.“
Ami zvažovala pravděpodobné možnosti.Možná, že o něm upíři slyšeli a naverbovali ho, aby pomohl najít lék.“
Bastien pokrčil rameny.Je to možné.“
Sára se naklonila, aby se mohla podívat za ostatní a setkat se Bastienovým pohledem.Mohl by usilovat o pomstu?“
Bastien naklonil hlavu na stranu a zvažoval její myšlenku.Proti nesmrtelným? Za zabití Caseyho v poslední bitvě?“
„Ne, proti tobě. Pokud se k němu dostal drb, že si změnil stranu… mohl by tě vinit za smrt svého bratra. Možná si myslí, že jsi ostatní zaprodal a předal Caseyho do rukou jeho vrahů.“
Ami se podívala na Marcuse.Roy žádal o Bastiena osobně.“
Bastien se napřímil.Opravdu?“ Jeho pohled sklouzl na Setha, pak Davida.Tohle jste mi neřekli.“
Chris pokynul ke složce, kterou David dal Bastienovi.Všechno je to ve složce.“
Přes Bastienovy pohledné rysy přelétlo podráždění a jeho oči začaly zářit.Ještě jsem neměl možnost si tu zatracenou složku přečíst. Byla mi právě předána.“ Setkal se s Aminým pohledem.Co se stalo? Co říkal?“
Ami mu to pověděla.
„Chce mou pomoc?“
Ačkoli byla Bastienova tvář bez výrazu, Ami viděla pod povrchem bolest. Zoufale toužil upírům důvěřovat a ujmout se jejich touhy najít lék za nominální hodnotu, protože mezi nimi žil tak dlouho. Byl ale silně oklamán.
To tvrdil,“ varovala.
Roy lže,“ poznamenal Roland.Je to past.“
„Souhlasím,“ vložil se do diskuse Darnell.Roy se ptal po Rolandovi, Sáře a Bastienovi – jen po těch třech nesmrtelných, které Montrose zná – noc předtím než se Montrose Keegan znovu objevil. To nemůže být náhoda.“
Marcus položil svou ruku na Amiino stehno.Myslí si, že Sára je stále člověkem a že je Rolandovým Druhým.“
„To bude pracovat v náš prospěch,“ poukázala Sára. „Nebudou očekávat mou sílu a rychlost.“
Étienne si ji prohlédl koutkem oka a na jeho obličej se vkradl potutelný úsměv.Jsi si jistá, že tě nemůžu přesvědčit, abys opustila tohohle starého blbec a utekla se mnou? tak miluju silné ženy.“
Rolandova čelist sebou škubla.Je dost silná na to, aby ti nakopala prdel, pokud po ní nepřestaneš vyjíždět.“
Z potutelného úsměvu se stal úsměv plný pobavení.Jenom pokud mi nejdříve naplácá.“
Rolandovy oči zaplály zářivým jantarem. Étiennova židle z pod něho najednou vyletěla a nechala ho spadnout na podlahu v potupné hromadě.
Jeho sourozenci vybuchli smíchy.
Z jeho rtů vyletěly francouzské nadávky.Dělal jsem si srandu!
„Ne, z tohohle si ji neděláš,“ varoval ho Roland.
Seth si vyměnil rezignovaný pohled s Davidem.Co se do nich dnes v noci dostalo?“
David pokrčil rameny.Příliš mnoho cukru?“
S pocuchanou důstojností se Étienne zvedl, znovu si vzal židli a posadil se.
Sebastiene,“ zeptal se Seth, „jaké jsou šance, že Montrose bude přítomen na tomto setkání?“
„Žádná.“
„Takže tady je to, co uděláme. Roland se bude vydávat za tebe–“
„Jdu s vámi,“ prohlásil Bastien.
Ne, nejdeš. Jsi příliš velké rozptýlení. Ostatní ti nevěří, a pokud je to past, nemůžu si dovolit současně hlídat tebe a cokoliv, co si Roy a jeho upíří král pro ně připraví. Jak jsem řekl, Roland se bude vydávat za tebe, a Marcus a Ami se budou i nadále vydávat za Rolanda a Sáru.“ Podíval se na Marcuse.David a já vás budeme doprovázet a zdržovat se po větru ve stínech, připraveni přijít vám na pomoc, pokud nás budete potřebovat. Nás pět by nemělo mít žádné potíže zmařit jejich bitevní plán, ať už je jakýkoli. Sáro, Lisette, Étienne a Richarte, chci, abyste prováděli své obvyklé hlídky, abyste zajistili, že tohle není pouze odvedení pozornosti, které má za cíl dostat nás z cesty a pomoct jejich náborovému úsilí. Juriji a Stanislave, potulujte se tam, kde máte a nechte své telefony zapnuté. Druzí, sledujte náš postup a buďte připraveni jednat, pokud vás budeme potřebovat. Chrisi, připrav zajišťovací cely v Síti, měj k dispozici dodatečný zdravotnický personál a to jak v Síti, tak tady u Davida, a zintenzivni bezpečnost.“
Všichni, kromě Bastiena, který se dusil v zuřivém tichu, přikývli.
„Tak tedy dobrá. Richarte, seznámil ses s místem setkání?“
„Ano, na cestě sem. Nebudu mít žádný problém se tam teleportovat, pokud mě budete potřebovat.“
„Skvěle. Já–“ Křik kytarového intra k písni „Magic Carpet Ride“ od Steppenwolf zazněl ve vzduchu. Seth se naklonil k jedné straně a vytáhl svůj mobilní telefon ze zadkapsy. Jeho obočí se svraštilo, když zaregistroval jméno volajícího.Ano?“
Uběhla chvíle. Sethova volná ruka na stole se sevřela v pevnou pěst a ostatní nesmrtelní ztuhli.
Jak velký?“ zeptal se napjatým hlasem.
Skrz Ami se proplížily obavy. Byl někdo zraněn?
Dej mi chvilku,“ řekl Seth. Telefon dal dolů a vstal.Změna plánu.“
„Co se děje?“ zeptal se Chris.
Ami jen zřídkakdy viděla Setha vypadat tak zasmušile.V Ekvádoru došlo k zemětřesení.“
Jeho pohled se setkal s Davidovým. David vstal a obešel stůl.
Ami vstala.Jak zlé to je?“
„Strašné. David a já okamžitě půjdeme poskytnout podporu a pomoct těm, kterým můžeme.“
Udělali totéž na Haiti. Pečlivě pročesávali trosky, zvedali kameny, stěny a materiály, které by normálně vyžadovaly vysokozdvižné vozíky nebo jinou těžkou techniku, aby byly posunuty. Tiše se pohybovali ulicemi pokrytými těly a naslouchali i tomu nejslabšímu tlukotu srdce pod hromadou malty.
Dojdu pro naši výstroj,“ řekl David a odešel z místnosti tak rychle, že se zdálo, že zmizel.
Sáro, Lisette, Étienne a Richarte, chci, abyste všichni doprovodili Rolanda, Marcuse a Ami.“ Setkal se s Marcusovým pohledem.Nemůžeme riskovat, aby někdo z vás byl zajat. Zaujmou mojí a Davidovu pozici, zůstanou po větru a budou připraveni vyletět, bude-li to nutné.“ Podíval se na druhý konec stolu.Sebastiene, chci, abys hlídkoval s Jurijem a Stanislavem. Jsi tu dost dlouho na to, aby ses v této oblasti vyznal. Zaměř se na univerzitní kampus, aby se k tobě Richart mohl snadno teleportovat a aby tě mohl zavést na místo jako zálohu, kdyby tě bylo potřeba.“
Bastien stroze přikývl.
Stanislav se podíval na Jurije, který nevypadal potěšen.Myslel jsem, že se mu nedá věřit.“
Sethův pohled se provrtával do Bastienova.Dá se ti věřit?“ Sval v Bastienově tváři poskočil.Ano.“
Ami nemohla identifikovat emoce obsažené v tomto slově. Neochota? Únava?
David se vrátil se dvěma těžkými plátěnými batohy. Jeden si přehodil přes rameno a druhý podal Sethovi.
Seth si jej vzal.Darnelle, chci, abys kontroval situaci odtud.“
Přikývl.Buďte opatrní.“
Každý u stolu věděl, že prosba nevznikla ze strachu, že by Sethovi nebo Davidovi bylo fyzicky ublíženo při jejich úsilí, ale že by jejich odlišnosti – jejich dary – mohli být zaznamenány.
Seth přikývl, natáhl se a položil svou ruku na Davidovo rameno.
V příštím okamžiku byli pryč.

***

16 komentářů:

 1. Moc děkuji za skvělý překlad!!!♥♥♥

  OdpovědětVymazat
 2. Ďakujem pekne za kapitolu, čakám ako to dopadne..

  OdpovědětVymazat
 3. Já už se taky moc těším na pokračování :)

  OdpovědětVymazat
 4. Vdaka za preklad a korektúru a teším sa na pokračovanie:-)

  OdpovědětVymazat
 5. Díky za překlad a korekci.

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji za překlad a korekci další kapitoly.

  OdpovědětVymazat
 7. Děkuji za překlad. Katka

  OdpovědětVymazat
 8. Dakujem za ďalšiu kapitolu:)

  OdpovědětVymazat
 9. Mám obavy, že odvolání Setha je past, pro zbytek ...
  děkuji za překlad :)

  OdpovědětVymazat
 10. Srdečná vďaka za preklad... :-);-)

  OdpovědětVymazat