středa 12. října 2016

Vládci noci - 12. kapitola 1/3


Seth poslouchal, jak Marcusovy boty kráčely chodbou, vyšly po schodech a odnesly ho do obývacího pokoje. Tam se rozhostilo trapné ticho.

Seth se usmál, když uslyšel, že ho Sára prolomila a statečně předstírala, že neslyšela, jak ho Marcus udeřil do tváře. Ostatní nesmrtelní samozřejmě následovali jejího příkladu. Dokonce i ti, kteří zde nebyli a kteří se se Sárou nikdy nesetkali tváří v tvář, by se vzdali hodně věcí, aby zajistili její štěstí, nikdy nechtíc, aby litovala svého rozhodnutí vstoupit do jejich řad.
Jakmile rozhovor v patře pokračoval ve svém normálním průběhu, Seth zaslechl slabý šepot pohybu, na který čekal.
Ami zapadla dovnitř, a pak za sebou zavřela ty silné dveře.
Seth se postavil, usmál se a otevřel náruč.Ahoj, drahoušku.“
Troška úzkosti opustila její obličej, jak spěchala kupředu.
Co je špatně?“ zeptal se, když obtočil své paže kolem její drobné postavy.
Pokrčila rameny a pevně ho objala.
Hravě s ní zatřásl.Mluv se mnou.“
„Všichni na mě zírali.“
„Samozřejmě, že zírali. Pomohla jsi Marcusovi zničit–“
Neříkej to,“ přerušila ho a zamračená ucouvla o krok zpět.Pokud z tvých úst vyjdou slova třicet čtyři, nejsem zodpovědná za své činy.“
„Už tě nebaví o tom poslouchat?“
„To je slabé slovo.“
Pokrčil rameny.Udělala jsi něco, o co se žádný jiný Druhý nikdy nepokusil, natož, aby to přežil. Zvědavost je jen přirozená.“
Obešel ušák, který předtím zaujmul, a posadil se na podlahu se zády opřenými o zeď za ním, a s nohama nataženýma před sebou. Ami udělala to samé. Její rameno se dotýkalo jeho paže a měla překřížené kotníky. Takto seděli nesčetněkrát od té doby, co ji zachránil.
Neřekla jsi mu to,“ zamumlal.
Ty taky ne.“
„Víš, že bych nezradil tvoji důvěru.“
„Myslela jsem tím, že jsi mu neřekl o sobě. O tom, kdo jsi. Co jsi.“
Byla první osobou, v mnoha tisíciletí, se kterou sdílel tu informaci, a Seth za nic na světě nemohl pochopit, proč tak učinil. „Víš, že nemůžu.“
„Protože kdyby on a ostatní svěřili tu informaci nesprávné osobě, byl by si pronásledován ještě horlivěji, než kdyby se svět dozvěděl o genetických rozdílech nesmrtelných?“
„Ano.“
„Proč si myslíš, že bych byla pronásledována méně než ty, v případě, že by pravda o mě vyšla najevo?“
„Marcus by nezradil tvou důvěru o nic víc než já.“
„Myslíš si, že zradí tu tvoji. Není to důvod, proč jsi mu to neřekl?“
Přemýšlel, jak vysvětlit ten rozdíl.Páry sdílejí tajemství, Ami. Není pochyb o tom, že ty a Marcus už máte několik svých vlastních.“ Například jako jejich první setkání, které se neodehrálo v Marcusově domě tu noc, kdy Seth přiřadil Ami Marcusovi jako jeho Druhou, o čemž se ho snažili přesvědčit. Čím bližší a důvěrnější vztah je, tím více tajemství si mezi sebou předáte. Kdybych řekl Marcusovi, o zdroji jeho jedinečné DNA, nemyslíš si, že by si možná přál podělit se o tu informaci s tebou?“
„Ale kdybys mu to zakázal–“
„Cítil by se rozervaný, že před tebou zatajuje informace.“
„Ale já už to vím.“
„Ano. A on je jen jeden nesmrtelný. Pokud bych mu to řekl, musel bych to říct i ostatním. Udělat to jinak by bylo nespravedlivé. A ne všichni nesmrtelní žijí osamělé životy. Jsou tu tací, kteří mají milence, s nimiž by prahli sdílet pravdu. I kdyby pouze jeden vložil svou důvěru do rukou nesprávné osoby, zašeptal pravdu do špatného ucha“ – a aspoň jeden to vždy udělal – „následovala by katastrofa a naprostá zkáza.“
Jak si Marcus stěžoval, historie se vždy opakovala. A Seth by tím nedokázal projít znovu. Ze svých chyb se poučil dobře.
„Neměl jsi mi to říkat, že ne?“ zeptala se.
Usmál se.Ne. A nejsem si jistý, proč jsem to udělal. Možná, že, na nějaké úrovni, jsem věděl, že jsi ta jedna osoba, které to mohu říct kvůli tvé vlastní situaci.“
„Nezradím tě, Sethe.“
„Ani já ne.“
Sklonila hlavu, položila si ruce do klína a pohrávala si se svými prsty.Na okamžik jsem si myslela, že si možná Marcusovi o mně řekl, když přišel dolů. Že to byl ten důvod, proč ses s ním tady zavřel.“
„To jsem udělal ve snaze zachovat tvé soukromí. Chtěl vědět, jestli jsi obdařená.“
Její hladké čelo se svraštilo.Už jsem mu řekla, že nejsem.“
Seth zakryl její nervózní ruce svou. „Má podezření, že jsi jiná, Ami. Měla bys mu povědět pravdu.“
„Nemůžu. Bude si myslet, že jsem blázen.“
„Ne, nebude.“
„Neviděl jsi, jak zareagoval, když zjistil, že mám předtuchy.“
Neviděl, ale Seth si to dokázal představit. Náhlé vzplanutí naděje, následované divokým zklamáním, když trvala na tom, že není obdařená. „Byl prostě zmatený. A sklíčený, protože si myslel, že nemůžeš být přeměněna.“
„Nemůžu být přeměněna.“
„Já vím.“ Chvilku ji pozoroval.Miluješ ho, Ami?“
Začala si pohrávat s jeho prsty.
Nebo jsem nesprávně pochopil situaci? Je to příliš brzy?“
„Nikdy předtím jsem nebyla zamilovaná,“ připustila tlumeným hlasem, „ale myslím si, že ano.“
„Tak mu věř natolik, abys mu to řekla.“
„Nechci, aby si myslel, že jsem blázen. Monstrum.“
„Proč si myslíš, že bude?“ zeptal se, zmaten její jistotou.
Kousla se do spodního rtu.Ty, David a Darnell jste si to mysleli, když jste zjistili pravdu.“
To teda nemysleli!“ protestoval. Co ji přimělo, aby si to myslela?
Zvedla hlavu a setkala se s jeho pohledem smutnýma očima. „Vím, že jste se všichni snažili jednat přirozeně, ale… několik dní poté, co jste o mně zjistili pravdu, jste ze mě nemohli odtrhnout oči.“
Vzpomněl si, jak Darnell konečně dešifroval soubory, které to ráno, kdy ji zachránili, ukradli a zjistili o ní pravdu. Kdo byla. Co byla. Vše, co jí udělali.
Zírali na ni? Přiměli ji cítit se nepříjemně? Cítit strach? Cítit se jako brouk pod mikroskopem, který čeká, jestli se jí chystají utrhnout křídla?
Nebo jako blázen, za kterého si myslela, že ji považují?
„Ami,“ začal, a pak nevěděl, jak dál.My jsme ne… Nejsem si jist, jestli si uvědomuješ…“ Pokusil se shromáždit své myšlenky.David a já žijeme tisíce let, dost dlouho na to, abychom byli svědky biblických událostí. Ve všech našich tisíciletí strávených putováním po Zemi, jsme se ani jeden z nás nikdy nesetkal s někým, jako jsi ty. Bylo… Bylo to něco jako šok. Ale–“
„A ty si myslíš, že to nebude šok pro Marcuse?“
Seth začal uvažovat o tom, jestli zradit Ami důvěru by možná ve skutečnosti nebyl nejlepší způsob, jak zvládnout tuto situaci. Možná, pokud by si vzal Marcuse stranou a pověděl mu o všem, co se stalo před rokem a půl, by to Marcusi dalo šanci zažít ten šok, dostat se přes to a reagovat lépe, až mu to Ami řekne.
Na druhé straně, Amiina vzpomínka na jejich reakce může být poněkud zkreslená. V tu dobu je neznala a bála se jich natolik, že odmítla jíst jakékoli jídlo, které ji nabídli, pokud je nepozorovala při jeho přípravě a jeden z nich ho nejprve neochutnal, aby zaručil, že nebylo otráveno.
Ne, konec konců kdy a jak to Marcusovi řekne – nebo dokonce jestli vůbecbylo Amiino rozhodnutí.
Ale snad by Seth mohl to odhalení trochu popohnat.
Dovol mi, se tě na něco zeptat. Jak by ses cítila, kdybych ti řekl, že Marcus není nesmrtelný, že je ve skutečnosti upír? Že z důvodů, které jsme ještě nerozeznali nebo nepochopili, mentální zhoršení, které zasahuje ostatní upíry tak rychle, bylo u něj výrazně zpomaleno, ale stále k němu dochází a brzy dosáhne kritického bodu, který ho oloupí o jeho zdravý rozum… a to je důvod, proč se jeho chování stalo tak nevyzpytatelným?“
Zděšení zaplavilo její rysy a rostlo s každým proneseným slovem.Je to pravda?“ dožadovala se chraplavě.
Ne,“ ujistil ji.
Úlevou uvolnila ramena.
Ale pokud by tomu tak bylo, stále bys ho milovala?“
„Ano.“
„Zůstala bys s ním?“
„Ano, samozřejmě, že bych s ním zůstala.“
„A jak si myslíš, že bys zareagovala, kdyby ti to řekl?“
Těžce vzdychla.
Seth pustil její ruce a ovinul svou paži kolem jejích ramen. „Nepodceňuj ho.“
Opřela si hlavu o jeho hruď. „Jsem tak unavená z toho, jak sebou pořád nosím tenhle strach.“
„Já vím, drahoušku.“ Znal dobře ten strach, se kterým žila a tolik ji kvůli tomu, jak se přes něj dostala a přemohla ho, obdivoval.Ale i ty musíš vidět, že začíná ztrácet svoje sevření.“
Zavrtěla hlavou a podívala se na něj očima, které se třpytily vlhkostí.Můžeš mě vyléčit, Sethe? Přimět ho odejít?“
To bylo něco, na co se ho ještě nikdy předtím nezeptala.
Nemůžu,“ řekl přes náhlý knedlík v jeho krku. Aby tak učinil, musel by odstranit události, které ho zplodili, z její paměti. Ztráta této znalosti by ji zanechala zranitelnou a ukázala by se jako příliš velké nebezpečí.Je mi to líto, drahoušku.“ Podíval se ke dveřím, slyše to, co žádný jiný nesmrtelný přes tu rozsáhlou zvukovou izolace slyšet nemohl.Darnell se blíží. Měli bychom zamířit nahoru.“
Jediná slza stekla dolů po její tváři, ale statečně ji setřela a napřímila se.
Seth vstal, vzal její drobnou ruku a pomohl jí na nohy.Bude to v pořádku, Ami.“
Koutky jejich úst se stočily nahoru, i když její oči zůstaly zoufalé.Předtucha?“
Zavrtěl hlavou.Vzácný okamžik optimismu.“
„Opravdu vzácný,“ řekla s úsměvem a zamířila ke dveřím.
Seth neuvolnil sevření její ruky a zastavil ji, jak v jeho hlavě zaznělo varování.Počkej.
Podívala se na něj s otázkou ve tváři.
„Řekla jsi Marcusovi, že máš předtuchy.“
Ušklíbla se.Byl to nejlepší způsob, jak jsem to mohla popsat.“
„Měla si jeden ze svých pocitů?“
„Ano.“
„Ohledně čeho?“
„Setkání s Royem dnes večer.“ Zavrtěla hlavou. „Stane se něco špatného. Nevím co, ale něco se pokazí. Vím to.“
Uvažoval o tomto novém vývoji a propojil ho s informacemi, které našli Chris a Darnell.Změníme naši strategii, zbavíme se starého plánu a vytvoříme nový, který pokryje všechny základy, a navíc přidáme nepředvídatelné události.“
Přikývla, ale nevypadala uklidněně.
Neklidný Seth (Ami a její pocity se mýlily jen vzácně) otevřel dveře.
Darnell trpělivě stál na druhé straně chodby. Čekal, až skončí svůj rozhovor. Jeho vnímavé oči přeletěly přes Aminy rysy.Všechno v pořádku?“
Přikývla.
Jeho pohled sklouzl k Sethovu.A co ty? Jsi v pořádku?“
David musel říct Darnellovi, že ho Marcus udeřil.
Jsem v pořádku. Pojďme se rozhodnout, jak si poradíme s Royem a se vším, co má v rukávu.“

***

21 komentářů:

 1. Děkuji moc za další překlad!!

  OdpovědětVymazat
 2. Moc děkuji za skvělý překlad!!!♥♥♥

  OdpovědětVymazat
 3. Díky za překlad a korekci. :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Díky moc za překlad a korekci !!!!

  OdpovědětVymazat
 5. Vďaka za preklad a korektúru a som zvedavá na pokračovanie :-)

  OdpovědětVymazat
 6. moc děkuji za překlad, je to napínavé :)

  OdpovědětVymazat
 7. Veľmi napínavé a stále nevieme čo je Ami zač. Ďakujem za kapitolu 👍

  OdpovědětVymazat
 8. Děkuji za překlad.Katka

  OdpovědětVymazat
 9. ďakujem za super preklad a už sa teším na pokračovanie :o))))

  OdpovědětVymazat
 10. Srdečná vďaka za preklad... :-);-)

  OdpovědětVymazat
 11. Děkuji za překlad. Bobo.

  OdpovědětVymazat