středa 14. září 2016

Vládci noci - 11. kapitola 1/2


Jak se Ami a Marcus blížili k předním dveřím Davidova rozlehlého domů, Amiiny emoce kolísaly mezi dychtivostí a úzkostí.

Kakofonie hlasů – převážně mužských – se valila zevnitř a ona proklínala strach, který v ní rostl přes všechny pokusy o jeho potlačení. Nikdo v tom domě pro ni nepředstavuje hrozbu. Většina z nich (ne-li všichni) by riskovali své životy, aby ji ochránili. Dokonce i ti, kteří se s ní nikdy nesetkali. Ale její ruce se třásly. Hrdlo se jí svíralo. Její nohy stále hrozily se otočit a běžet v opačném směru.
Hrůza, kterou pocítila vždy, když pomyslela na blížící se setkání s Royem, nepomáhala. Drobná duševní povzbuzující řeč jí taky nepotlačila. S Rolandem po jejich bocích a francouzským nesmrtelným v pohotovostním režimu, na co by asi tak mohli narazit, co by nemohli přemoci?
Pronikl skrze ni další šíp předtuchy, jakmile se ta myšlenka utvořila.
Velká, teplá ruka vklouzla do její a povzbudivě ji stiskla.
Ami vzhlédla, když Marcus propletl své prsty s jejími.
Jejich dřívější rozhovor o předtuše ho rozhodil. Statečně se snažil to neukázat, ale jí to neuniklo. A, pokud ho něco tak jednoduchého jako trochu jasnozřivosti zdeptalo, jak bude reagovat na zdroj tohoto jasnovidectví a velké množství jejich dalších zvláštností?
Nezapomeň,“ zamumlal.Seth, David a Darnell jsou tam někde taky.“
Konečně našla úsměv. Očekávání ztlumilo vše ostatní. Neviděla tři členy své náhradní rodiny pár týdnů a stýskalo se jí po nich.
Marcus vyťukal kód do klávesnice u dveří, vzal za kliku a strčil do dveří. Ami se držela Marcusovy ruky, když vstoupili dovnitř.
Dům měl otevřený půdorys, který se podobal Marcusovu domu, ale byl ve větším měřítku. Po její levici Chris Reordon a další dva lidé, o kterých se domnívala, že pracují v Síti, pomalu obcházeli dlouhý, majestátní jídelní stůl. Byla překvapená, že se ten stůl nepodlomil pod tou hromadou jídla na něm umístěném. Po její pravici se Étienne, Richart a Lisette povalovali na jedné ze tří dlouhých pohovek v sousedním obývacím pokoji.
Měli za sebou smutný příběh. Lisette byla přeměněna proti své vůli svým manželem, který se přeměnil v upíra. Její bratři, dvojčata, kteří nepochopili podstatu její nemoci, se jí pokusili pomoc se skrytím jejího stavu tím, že trvali na tom, aby se od nich krmila. Nicméně opakované vystavení se viru je oba přeměnilo na nesmrtelné před tím, než Seth mohli najít Lisette a zabránit tomu. Podle Davida a Setha, ani jeden bratr nikdy nevyjádřil náznak lítosti a neváhali by udělat totéž znovu. Přesto Lisette žila s konstantní vinou kvůli jejich infikování. Žádné množství ujištění ji neuklidní, i když si Ami myslela, že to dobře skrývala.
Lisette vzhlédla a její tvář se rozzářila úsměvem. Přátelsky na Ami zamávala, a pak mrkla na Marcuse.
Žena a dva muži – všichni lidé – stáli poblíž nesmrtelných. Ami poznala tu ženu jako Tracy, Lisettinu Druhou. Ti další dva museli být Étiennův a Richartův Druhý. Oba muži bezostyšně flirtovali s dlouhonohou blondýnou. Jeden řekl něco, co Tracy rozesmálo a mladší muž zrudl tak, že byl červený jako jeho vlasy. Ami se odvážila hádat, že to byl Sheldon.
Její oči se přimhouřily, když si vzpomněla na nebezpečí, do kterého Sheldon dostal Marcuse.
„No tak,“ řekl Marcus.Vím, že se o mě staráš, ale nevrhni se na něj, abys mu nakopala prdel. Jsem si jistý, že několik jiných už to před tebou udělalo.“
Ami se na něj zazubila.
S jiskřícíma očima se usmál.Zkus se vyhnout tomu, abys ty nezkušené zelenáče sežrala, lvice. Většina nedosáhne tvých loveckých schopností i po letech praxe.“
Šťouchla do něj ramenem.Lichotníku.“
To by sis přál!“ zavolal Richart.
Jsi prostě žárlivý,“ odsekl Marcus.
Étienne se zasmál a šťouchl do svého bratra.
Ahoj!“ zakřičel hluboký hlas ze zadní části domu.To je Ami?“
Ami vyskočila, když všichni v místnosti sborově zakřičeli: „Ano.“ Oni ji znali?
Našpulila rty a zlověstně Marcuse pozorovala.Myslím si, že být tvým Druhým mě učinilo notoricky známou.“
Zavrtěl hlavou.Setrvat po mém boku a čelit třiceti čtyřem upírům tě učinilo notoricky známou. Můžeš vinit jen sama sebe.“
Darnell se vynořil z chodby na protější straně místnosti. Vysoký a štíhlý se středně hnědou kůží a oholenou hlavou pospíchal vpřed se širokým úsměvem.Tady je!
Ami zaplavilo štěstí. Pustila Marcusovu ruku a mrštila své paže kolem Darnellova krku, když se vrhnul dolů a zvedl ji do pevného objetí. Smála se, jak se točil ze strany na stranu, takže se její nohy houpaly sem a tam jako srdce zvonu.
Chyběl jsi mi,“ prohlásila.
Taky jsi mi chyběla,“ řekl.A pokaždé jsem skoro zatraceně omdlel, když mě někdo informoval o tvých posledních kouscích. Co to sakra bylo, Ami?“ Postavil ji na nohy a zíral na Ami s obavami, které zahřály její srdce.Čtyřiatřicet? Čtyřiatřicet?“
Vzdychla.Přála bych si, aby se každý méně soustředil na počet upírů, se kterými jsme bojovali, a více na tom, že jsme je porazili.“
„Věř mi. Tato skutečnost nebyla ponechána bez povšimnutí. Každý na webových stránkách Nesmrtelných Strážců tě považuje za legendu.“
„Za co považují mě?“ zeptal se Marcus za ní. Darnell se na něj zamračil.Za duševně nemocného.“
Ami ho udeřila do ramene.Nevoz se po něm.“
„Málem jsi kvůli němu zemřela,“ odsekl.
Zvedla jedno obočí.Neudělal bys to samé pro Davida?“
Trochu reptal, a pak řekl: „David na sebe nebere zbytečné riziko.“
„Pře rokem a půl ho, ale na sebe bral,“ zdůraznila. Připomenula mu tak den, kdy Seth a David riskovali své životy, aby ji zachránili.
Věnoval jí sladký úsměv.Tohle riziko bylo nutné.“
Ami se otočila zpátky k Marcusovi a přistihla ho, jak ji pečlivě pozoruje. Když se Darnell pohnul, aby ji přátelsky objal kolem ramen, Marcus ji znovu vzal za ruku a odtáhl ji od něj.
Žárlil?
Dva nesmrtelní, které nikdy předtím neviděla, vstoupili do místnosti z chodby.
„Kdo to je?“ zeptal se Marcus.
Darnell se ohlédl přes rameno a přátelsky na ty dva muži kývl. Většina ostatních obyvatel místnost na ně zvědavě zírala.Stanislav a Jurij. Procházejí tudy na své cestě do Virginie.“
„Čas pro střídání stráží?“
Seth rád přemisťoval nesmrtelné tak často, aby jim zabránil se nudit. Nové prostředí mělo tendenci je vzpružit, a to zejména v případě, když se nesmrtelní ocitli mimo své živly nebo komfortní zónu.
Ale Darnell zavrtěl hlavou.Posílení počtu. Ať už se tu sakra děje cokoli, začíná se to přelívat do sousedních států. O'Kearney před půl hodinou odjel do Tennessee. Upíří shromažďování zřejmě nyní probíhá v mnohem větší míře, než to, které podnítil Bastien.“
Ami se zamračila.Jak je to možné?“
„Zatím si nemůžeme být absolutně jistí,“ řekl Darnell, „ale když Bastien připravoval svou pomstu, rekrutoval pouze upíry, kteří byli již přeměněni. Myslíme si, že ať je vůdce tentokrát kdokoli, nařídil svým stoupencům, přeměňovali lidi podle libosti.“
Marcus zaklel.
Darnell přikývl. Jeho pohledná tvář byla zasmušilá. „Hlášení o pohřešovaných osobách se hromadí. A je to jediná možnost, jak jsme byli schopni vysvětlit, proč je jejich počet stále tak vysoký, navzdory upírům, které jste ty a Ami před týdnem sejmuli, a upírům, které se vám všem podařilo zničit při včerejší léčce.“
„Jaký je konečný součet?“ zeptala se Ami.
Z minulé noci? Osmdesát tři.“
Překvapivě vysoké číslo skrze ni poslalo mrazení.
Marcus vedle ní ztuhl. Jeho ruka pevněji sevřela její, jeho stisk byl téměř bolestivý.Co ten tu sakra dělá?“ zavrčel.
Překvapená hrozbou, která ztemnila jeho slova, následovala jeho pohled za Darnellovo rameno a za dva Rusy na nesmrtelného, který právě vstoupil do místnosti z chodby.
Po zaslechnutí Marcusovy otázky, Bastien řekl: „Ty si taky naser.“
Studený vánek počechral Amiiny vlasy, když se dveře za ní otevřely.
Bastienův pohled se snesl k jejímu. Jeho rysy změkly.Nazdar, princezno.“
Marcusův tichý nesouhlas se kolem ní obtočil jako mlha.
Ami zvedla bradu a tvrdohlavě ji vystrčila dopředu. Možná stále ještě bojovala se slabostí, která ji naplnila pokaždé, když potkala cizince, ale byla určitě po čertech dostatečně silná, aby nenechala ostatní vybírat její přátele a nepřátele. Bastien k ní nebyl nic jiného, než laskavý. Neuvěří věcem, které o něm lidé říkali bez dalších důkazů, než byly drby.
Takže mu věnovala vřelý úsměv.Ahoj, Bastiene.“
Zatímco Marcus vedle ní se dusil, Bastien na ni potěšeně mrknul.
Co ten tu kurva dělá?“ dožadoval se drsný hlas za ní.
Ami se rozhlédla, jak Roland a Sára vstoupili dovnitř. Roland zabouchl dveře. Držíce se za ruce, se pár postavil k Marcusovu druhému boku.
Ami pohlédla zpět na Bastiena a přemýšlela, jestli byla jediná, kdo si všiml, jak Bastien pevněji sevřel své rty, a svalu, který vyskočil na jeho čelisti, než Sáře poslal posměšný úsměv.Ahoj, drahoušku. Jak je na tom hlava?“
Ami sebou trhla. Fraktura lebky, kterou Bastien Sáře způsobil, ji málem zabila, a nebyla něčím, co by kdokoli měl zlehčovat.
Vlasy a oblečení se mihlo, jak se Roland prohnal kolem lidí, stejně jako nesmrtelných, napadl Bastiena a praštil jím do zdi. Sádrokarton a zvuková izolace explodovala ven v oblaku prachu a černých úlomků. Odlétly třísky, jak prasklo dřevo.
Lidé v obývacím pokoji utekli do relativně bezpečné jídelny. Jurij a Stanislav pozorovali dvojici nesmrtelných, kteří se chtěli navzájem zabít, se zvědavostí. Étienne, Lisette a Richart je do značné míry ignorovali a pokračovali ve své konverzaci.
Ami vzhlédla k Marcusovi a zatahala ho za ruku.
Co?“
„Nezastavíš je?“
„Ne, neměl jsem to v plánu.“
Po jeho druhém boku Sára řekla: „Víš, že se to Sethovi nebude líbit.“
Marcus zachytil Darnellův pohled.Je Seth tady?“
„Ano. On a David jsou dole a trénují pár mladíků, které Seth umístí do Jižní Karolíny.“
David a Seth mluvili prakticky o každém nesmrtelném, který byl přeměněn v minulém století a půl, jako o mladíkovi.
Marcus těžce vzdychl.Dobře.“ Pustil Amiinu ruku, skočil přes místnost a vložil se mezi Rolanda a Bastiena.
Ami očekávala, že Roland bude pokračovat v bití. Ale prolít krev svého přítele se mu asi nezamlouvalo. Zarazil se, když se Marcus nenechal odstrčit.
Se zářícíma očima, krví tekoucí z roztrženého rtu, pořezanou tváří a zlomeným nosem (všechno se vyléčilo, jak se na něj dívala) Roland zaklesnul svůj pohled s pohledem zakrvaveného Bastiena, kterého Marcus držel v šachu jednou rukou umístěnou uprostřed jeho hrudi.
„Proč jsi tady?“ zavrčel zuřivě Roland.
Neslyšeli jste o tom?“ ušklíbl se Bastien. „Potřebuji Davidovu ochranu. Někteří z vašich nesmrtelných chtějí moji hlavu na talíři kvůli drobné vraždě a ublížení na zdraví, kterých jsem se dopustil.“
Vaši nesmrtelní. Bastien o sobě pořád nepřemýšlel jako o jednom z nich. Možná, že nikdy nebude.
Za zabití toho upíra v Síti?“ zeptal se Étienne.Připadá mi těžké uvěřit, že by proti tomu protestoval jakýkoli nesmrtelný.“
Lisette přikývla.Včera v noci jsem jich zabila sedm.“
Marcus opatrně spustil svou ruku a postavil se vedle Rolanda.
Nezabil jen upíra,“ vložil se do jejich rozhovoru Chris Reordon.Sejmul několik mých mužů.“
„Lidi?“ zeptal se Richart zamračeně.
Ano.“
Nezabil jsem je,“ zdůraznil Bastien suše.Žádnému jsem nezpůsobil trvalou újmu. Copak Seth a David všechny ty zmrdy nedali do pořádku?“
„Zločiny, které jsi spáchal včera v nociSíti, nejsou jediným důvodem, proč tolik lidí volá po tvojí popravě,“ odsekl Chris.
Popravě?“ zopakovala Tracy.
„Jaký je k tomu důvod?“ vznesl Sheldon otázku.
Darnell promluvil se ztuhlými rameny a zaťatými zuby.To není důvod, proč jste všichni tady.“
Bastienovy rty se stočily nahoru v hořkém úsměvu.Ale no tak. Proč jim nedat to, co chtějí? Tak jako tak to brzy zjistí.“
Bastiene,“ varoval ho Darnell.
Ami nevěděla, co se děje, ale tiše se snažila přimět Bastiena, aby mlčel.
„Záhada byla vyřešena,“ oznámil místo toho Bastien a podíval se popořadě na každého nesmrtelného.Ewena Donaldsona nezabili upíři.“
Marcus ztuhl.
Bastien se usmál.To .“
„Je to pravda,“ vyprskl Chris.Ten parchant se tím včera večer prakticky chvástal, když jsem ho držel ve vazbě. Řekl, že když ho nemohl přemoci Ewen, proč si myslím, že bych mohl já.
Zdálo se, že místnost nabyla nehybnost fotografie. Žádné plíce se nerozšířily. Nikdo se prudce nenadechl, ani nevydechl. Ani jeden sval sebou neškubl, jak ve vzduchu visel šok stejně jako pavouk visící ze své pavučiny.
Ewen, velmi milovaný skotský nesmrtelný, byl zabit téměř před dvěma staletími. Ami slyšela Davida se o něm zmínit.
Marcusovy oči začaly zářit. Pak Rolandovy. Richartovy. Étiennovy. Lisettiny. Jurijovy. Stanislavovy.
Ami se kousla do rtu, když Marcus zaťal své ruce do pěstí.Jsi zkurvený čurák!“ Jeho postava se rozmazala, jak vystřelil vpřed a narazil do Bastiena. Rozpoutalo se peklo. Každý nesmrtelný v domě se rozmazal a vrhnul se do boje. Každý nesmrtelný kromě Sáry, která – podobně jako Ami – zírala na to násilí.
Darnell zahnal Sáru a Ami za sebe a zacouval s nimi do jídelny, jak nábytek lítal, sedačky se trhaly, lampy se rozbíjely a sádrokarton pršel dolů ze stropu.
Ami stála na špičkách a snažila se vidět přes Darnellova široká ramena, ale byl stejně vysoký jako Marcus.
Sára udělala totéž, a pak ho jemně přinutila ustoupit stranou.
Překvapeně se na ni podíval.
„Jsem nesmrtelná,“ připomněla mu.
Darnell mrzutě přikývl.Promiň. Zapomněl jsem.“
Bastien narazil do protější zdi od stále probíhajícího boje. Okno pár centimetrů vedle se roztříštilo ve výbuchu jiskřivých konfet. Sádrokarton a zvukotěsný materiál se drolil a trhal. Třepotal se kolem něj, jak padal na podlahu. Nesmrtelní se na něj sbíhali ve společném rozostřeném pohybu. Proudili jako přízračná přílivová vlna přes rozbitý nábytek a vířili prach.
Ami se dotkla Sářiny paže, aby si získala její pozornost.Musíme to zastavit.
Přikývla.Uvidím, co se dá dělat.“
„Jdu s tebou.“
„Nemůžeš,“ protestovala, ve stejnou chvíli, kdy Darnell vyhrkl: „To sakra nejdeš!
Ami se zamračila.Spíše se zastaví, aby mě nezranili.“
Když vyrazila kupředu, Darnell ji chytil za paži a přitáhl ji zpátky k sobě.Ne. Nemyslí jasně a dokonce si ani nemusí uvědomit, že tam jsi, dokud nebude příliš pozdě.“
„Ale–“
„Udělám to,“ zopakovala Sára a udělala krok vpřed.
Ta nejhlasitější, nejodpornější nadávka, jakou kdy Ami slyšela, otřásla místností.
Každá rozmazaná postava ztuhla, jak se nesmrtelní zastavili. Bastienova potlučená, krvavá postava se zhroutila na podlahu, puštěna kýmkoli, kdo do něj bušil jako poslední.
Všechny oči se obrátily k chodbě a vysoké, impozantní postavě, která vystoupila z jejího stínu.
Jeho jantarové oči jasně planuly vztekem. Byl to fascinující kontrast k jeho hladké, půlnoční kůži. Ami jednou slyšela Sáru říct, že David má tvář faraona, a ona s tím musela souhlasit. Něco na něm prostě křičelo, že má modrou krev. Měřil něco málo přes 2 metry. Měl široká ramena a spoustu dredů tenkých jako tužky, které úhledně spadaly po jeho zádech až k jeho bokům. Z každého jeho póru čišela moc.
Obvykle byl vyrovnaný. Dnes večer však vyzařoval vztek, jako táborák vyzařuje teplo.
Nemůžu vás děti nechat samotné ani pět minut!“ zahulákal, vyhodil rukama a ukázal na škodu. „Co se to sakra děje?
Darnell pokynul k postavě na podlaze, která byla téměř schovaná za všema těma černě oděnýma nohama nesmrtelných. „Bastien jim řekl, proč potřebuje ochranu.“
David vypustil trpělivý povzdech. „Rolande, Marcusi, vy dva to zaplatíte.“ Ostře pohlédl na svůj zničený obývací pokoj.
Proč my?“ zeptal se Roland bojovně a otřel si krev z nosu.
Protože jste to začali.“
Nikdo se nezeptal, jak to ví. Mohl si přečíst informace z jakékoli mysli, nebo je slyšel ze sklepa.
„Technicky vzato,“ řekl Chris Reordon, „ to začal Bastien.“
Blbost. Všechno, co Bastien udělal, bylo to, že otevřel tu svojí pusu. Roland a Marcus zasadili první údery.“
Zabil Ewena,“ vyštěkl Marcus.
Ami se kousla do rtu. On a Ewen museli být přátelé.
Ano,“ řekl David nevzrušeně, „zabil. Před sto osmdesáti sedmi roky. Seth si s tím poradí. Dnes večer máme naléhavější otázky k diskusi.“
Zbytek mumlajícího protestu, který se linul skrz místnost ztichl, když David přejel pohled přes každého přítomného. Když se jeho zářící oči setkaly s Aminýma, jeho hezký obličej rozzářil úsměv.Ahoj, zlatíčko.“ Rozevřel své svalnaté paže.Pojď mi dát pusu.“
Usmála se nazpátek, přešla místnost a obtočila své paže kolem jeho pasu. Protože byl tak vysoký, vrcholek její hlavy dosáhl pouze asi do výšky bradavek, ale bylo jí to jedno. Stýskalo se jí po něm.
Sevřel ji v těsném objetí, pak se sklonil a políbil ji na čelo.Jak se držíš?“ zeptal se tiše, když nesmrtelní začali váhavě dávat obývací pokoj zase dohromady.
Pokrčila rameny. „Nakopávám hodně zadků.“
Zasmál se.Říkal jsem ti, že jsi ten nejtalentovanější bojovník, kterého jsem kdy trénoval. Proč si myslíš, že jsme se mi tři vždycky hádali o to, kdo s tebou bude zápasit?“
Pokrčila nos v popření.
A co Marcus? Jak s ním vycházíš?“
I když se snažila, nedokázala udržet zčervenání, které se vkradlo do jejích tváří, a intenzivně doufala, že nenahlédne do její mysli a nepřečte si její vzpomínky na hodiny, které strávili v posteli.Dobře.“ Pak zničila jakýkoli pokus o nonšalanci, když vyhrkla: „Nečti si moje myšlenky!
„Nebudu,“ slíbil s ironickým úsměvem. Jeho pohled, stále slabě zářící, šel přes její hlavu.Něco mi říká, že kdybych to udělal, sám bych chtěl nakopat nějaké zadky.“
„Kde je Seth?“ promluvil Marcus za ní zasmušilým hlasem.
Ami se otočila.Jsi v pořádku?“
Bastien zasadil několik úderů, i když, jak se mu to podařilo, to nevěděla. Jedno z Marcusových očí bylo již oteklé, zčernalé, a začínalo se hojit.
Natáhla ruku, vzala jeho bradu do dlaně a sklonila jeho hlavu, aby mohla prozkoumat škrábnutí na jeho čelisti a jeho roztržený, opuchlý ret, který se spojil, jak ho pozorovala.
Jsem v pohodě.“
„Potřebuješ krev?“
Davidovy velké ruce ji uchopily za ramena.Ona není na menu.“
Ami obrátila oči v sloup.Seth už mu to řekl, Davide.“
Marcus uchopil její ruku a stáhl si ji z obličeje.Jsem v pohodě.“
Nezdálo se, že by byl v pohodě.
Podíval se na Davida.Kde je Seth? Musím s ním mluvit.“
„Stále trénuje mladé. Nabídl jsem, že vyřídím tu potyčku tady.“ Prudce zvýšil hlas. „Nemělo by být potřeba ji vyřizovat. Upřímně řečeno, každý nesmrtelný v této místnosti žije alespoň dvě století, plus mínus rok. Za celou tu dobu jste se nenaučili ovládat vaši výbušnost lépe než takto?“
Několik hlav kleslo. Pohledy uhnuly.
Marcus lehce stiskl Amiinu ruku.Za chvilku se vrátím.“
Ami se za ním dívala s obavami.

***

9 komentářů: