středa 6. dubna 2016

Vládci noci - 3. kapitola 1/3

Marcusovi trvalo několik dlouhých vteřin načerpat dostatek vzduchu, aby vyrazil ven odpověď. Konečně, se mu podařilo vydechnout, „Máš něco na srdci, Sethe?“

Seth zavrčel oplzlosti, chytil ho pod krkem a trhl jím nahoru.
S nohami houpajícími se asi 30 centimetrů nad zemí, Marcus sevřel zápěstí paže, která ho bez námahy držela pověšeného jako loutku. Jeho oči se rozšířily, když se kolem nich rozvlnil hluboký, dunivý zvuk. Ptáci uprchli do nebe. Větve okolních stromů sebou začaly cukat a houpat se, jejich listy šustily jako rumba koule, jak se země otřásala slabým zemětřesením.
Dobře. Já… možná jsem podcenil vážnost této situace.
Marcus nikdy osobně neviděl tu pevnou kontrolu, kterou Seth udržoval na své vznětlivosti, sklouznout – jak to vypadalo, že se to děje teď –, ale slyšel dost zvěstí, že se rozhodl snížit rychlost superhrdiny a uvidí, jestli nenajde způsob, jak odvrátit katastrofu.
Řekl jsem ti, nebo neřekl, co se stane, pokud Ami přijde k úhoně?“ nadnesl Seth tichým, smrtící hlasem.
O tom to bylo? O Ami?
Vzhledem k tomu, že se Marcus dusil, mohl o odpovědi jen přemýšlet a doufat, že ji Seth uslyší. Nemohu o tom s tebou mluvit, pokud mi rozdrtíš průdušnici.
Seth zaváhal, jako by byl v pokušení to tak udělat, a pak ho propustil.
Marcusovy boty tvrdě zasáhly zem. Zavrávoral na jednu stranu, ustálil se dřív, než mohl padnout na kolena a stál shrbený, jak se snažil dýchat.
Virus se hnal napravit škodu na jeho plicích. Jeho žebra budou trvat déle a vyžadovat značné množství krve. Jeho ruce, jak překvapeně uviděl, se docela silně třásly. Neboť na okamžik si myslel, že Setha má opravdu v úmyslu ho zničit.
Jeho pohled sklouzl k rozzlobenému vůdci Nesmrtelných Strážců, který se otočil a odkráčel dlouhými, rozlícenými kroky.
Stromy se utišily, stejně jako země pod nimi. Dunění ustalo, zanechávajíc po sobě ticho, které bylo téměř bolestivé, jak se uvolněné listy nesměle poletovaly na zem.
Žádný hmyz nebzučel.
Žádné žáby nekvákaly.
Nic nedělalo zvuk, s výjimkou podrážek Sethových bot, jak narážely do betonu zvučnými údery.
Marcus spolkl zasténání a narovnal se… jen tak, jak to dovolilo jeho zmlácené tělo. Co?“ Zmocnil se ho záchvat kašle.
Seth vydal zvuk netrpělivosti, přestal přecházet a řítil se směrem k němu.
Marcus ostražitě ustoupil o krok dozadu.
Stůj klidně!“ vyštěkl Seth. Jeho velká ruka se opět sevřela kolem Marcusova krku, tentokrát jemněji. Z dlaně mu vyzařovalo teplo a zvětšilo se, jak se otok v Marcusově hrdle zmírnil, a bolest ustoupila.
Když odtáhl svůj hojivý dotek, Seth se zamračil varováním.Pokud řekneš 'děkuji' nakopu ti prdel.“
Jak se zdálo, nestoudně snadný úkol.
Seth ještě jednou odkráčel pryč a zastavil se zády k Marcusovi. Odstrčil strany svého dlouhého kabátu dozadu, opřel si ruce v bok a sklonil hlavu. Marcus ho skoro mohl slyšet počítat do deseti, ve snaze nabýt trpělivosti.
Obvinila Ami Marcuse, že jí nějakým způsobem ublížil?
Co přesně ti řekla?“ zeptal se opatrně.
Seth zavrtěl hlavou.Že ses k ní nechoval jinak než zdvořile, ale odtažitě.“
Opravdu? To bylo trochu přitažené za vlasy, ale Marcus si myslel, že by bylo moudrý nepřiznat toho tolik.A to v tobě vyvolalo vražedný vztek, protože?“
Seth se otočil.Protože jsem od tebe čekal víc.“ Záře v jeho očích pohasla, vrátila je do jejich obvyklé hnědočerné.
Marcus ztuhl, spolknul sten nad bolestí, kterou plodily jeho žebra. (Seth uzdravil jen jeho hrdlo). To bylo poprvé, co kdy skončil na útrpném konci Sethova hněvu, a trochu se cítil jako teenager, který byl pokárán rodičem, protože byl venku po večerce.
Rodičem, který, pokud byly fámy pravdivé, ho mohl zabít jen myšlenkou.
Věděl jsi, že nechci Druhého,“ připomněl Sethovi, jeho vlastní hněv se zvětšoval.Co sis myslel, že udělám? Že se jí zeptám, jestli bych jí nemohl zaplést vlasy potom, co si navzájem uděláme kosmetiku obličeje a namalujeme si nehty?“
„Konečně se prober, Marcusi!“ zařval Seth.
Nikdy tě nenapadlo, že jsem možná měl důvod, proč jsem přiřadil Ami jako tvého Druhého? Že, možná, moji jedinou motivací nebylo tě prostě nasrat nebo vynutit si pravidlo, které jsem ti dovolil porušovat – bez stížnosti – poslední tři desetiletí?“
„Ne,“ odpověděl upřímně.Jaký jiný důvod by tu mohl být?“
Opět přišel ten pocit, že Seth počítá do deseti, s výjimkou toho, že tentokrát navíc mumlal cosi v jazyce, který Marcus nedokázal identifikovat.
Když potom promluvil, Seth zmírnil svá slova.Už je to osm let, můj přítel.“
Marcus zaskřípal zuby proti sílícímu přílivu nelibosti, protože mohl hádat, kam to spěje.
Já vím, že po celá staletí, pro tebe Bethany byla jakýmsi majákem, svíčkou, která držela zpět temnotu, dávala ti důvod jít dál a sloužit v armádě navzdory osamělosti, kterou mnoho z nás cítí. Ale je pryč. A tentokrát se nevrátí.“ Seth opravdu věděl, jak vtlačit čepel hlouběji. Dal jsem ti osm let, čekal jsem na nějaké znamení, že se zotavuješ, že jsi našel nějaký nový smysl a jsi připravený jít dál. Místo toho… slábneš.“
„Jsem v pořádku,“ řekl Marcus kousavě.
„Ne, nejsi. Slábneš. Natolik, že i Roland má o tebe starost.“
Nad tím se Marcuse doopravdy pozastavil. Roland o něj měl starost?
O století starší, Roland Warbrook byl tím nesmrtelným, který byl vybrán, aby Marcuse trénoval a vedl během těch prvních několik let poté, co byl přeměněn. Pro Marcuse byl jako bratr. Nevrlý, asociální, paranoidní starší bratr, kterého mělo rádo pouze pár lidí. Ten, který, dokud nepotkal a neoženil se Sárou Binghamovou před rokem a půl, vyžadoval uplynulá devět staletí žít v naprosté samotě.
Marcus nikdy neviděl, že by se Roland zajímal o záležitosti jiného nesmrtelného, včetně jeho.Proč si myslíš, že má o mě strach?“ zeptal se pochybovačně.
Seth obrátil oči v sloup.Páni, já nevím. Protože mi to řekl? Všichni o tebe máme strach, Marcusi! Roland, Sára, David, Darnell, Lisette, Étienne, Richart, Reordon… Všichni jsme si všimli, jak ses změnil, a jak teď riskuješ, což si předtím nedělal.“
„Jak riskuju?“
Seth pokynul ke zdemolované Hayabuse.
Marcus si odfrkl.David jezdí mnohem rychleji než já.“
„A David si může znovu připojit svou vlastní ruku, když je odseknuta.“
Projel jím šok.Opravdu? Myslel jsem si, že potřeboval tebe, abys to udělal.“ David byl mnohem silnější, než si Marcus myslel.
„Neměň téma. Víš, jaké jedinečné situaci zde čelíme. Od té doby, co unikly informace, že Sebastien dává dohromady upíří armádu, aby svrhnul Nesmrtelné Strážce, Severní Karolína jimi byla zaplavena. Místo toho, abys čelil jednomu nebo dvěma upírům za noc, narážíš na tři nebo čtyři nebo více – někdy ve skupinách – a, místo abys zatelefonoval pro zálohu, sejmeš je všechny sám.“
„Tak mám rád výzvy.“
Seth zavrtěl hlavou.Člověk by se nikdy neměl cítit naživu, jen když čelí s možnou smrtí.“
Sakra. Jak to, že ho Seth přečetl tak dobře?Jsem v pořádku,“ stát si znovu na svém, nevěda proč mu pořád podsouval tu lež. Necítil se v pořádku už dlouhou dobu.
„Nejsi v pořádku. Ale budeš. I kdybych ti měl nakopat prdel každou noc, aby tě tam dostal.“
„Jak mi pomůže nakopání do prdele?“ zabručel Marcus.
Seth pokrčil rameny.Cítím se potom lépe.“
Marcus odpověděl vulgárním gestem.Takže ty sis myslel, že když mi přiřadíš Druhého, všechno bude jako zázrakem v pořádku?“
Seth zvedl jedno obočí.Jak často si myslel na Bethany posledních pět dní?“
Marcus otevřel ústa, aby vychrlil, že často, pak ale zaváhal. S velkou dávkou údivu, si uvědomil, že dokud se o ní předtím vymýšlením způsobů, jak zmařit Amino odhodlání sloužit jako jeho Druhý.
Seth samolibě se usmál a posměšně se mu uklonil a rozpaženýma rukama.Není zač. Předpokládám, že šek je v poště.“
Marcus na něj zíral, naštvaný, protože Sethův plán fungoval, a rozpolcený mezi vinou a úlevou, že vzpomínka na Bethany pro jednou zeslabila.
„Potřeboval jsi rozptýlení, Marcusi. Něco, co tebou otřese a vrhne ti do tvých každodenních činností trochu chaosu.“ Sethova tvář potemněla.Ale neudělal jsem to jen pro tebe. Udělal jsem to tak pro Ami.“ Podíval se směrem k Marcusova domu.
Pro Ami, která řekla Seth, že Marcus k ní byl odtažitě zdvořilý, když stejně snadno mohla žvanit a říct, že se jí Marcus vyhýbal na každém kroku a mluvil s ní ostře, když se mu to nepodařilo.
Podívej, s rizikem, že skončím jako hromada popela na vozovce, musím přiznat, že stále ještě nechápu, proč jsi tak rozrušený. Dokonce i Ami ti řekla, že jsem jí nijak neublížil.“
V Sethových očích se zableskly zlaté plameny.Ona nespí!“ zařval.
Marcusovi poklesla čelist.Jsi na mě naštvaný, protože se dostatečně nevyspí do krásy?“ Neuvěřitelný. „To je její volba, ne moje. Ano, změnil jsem svůj spánkový harmonogram ve snaze se jí vyhnout. Nazvi to dětinským, pokud chceš. Opravdu mě to nezajímá. Ale nemám žádnou kontrolu nad tím, že si přizpůsobila tem svůj, aby se sladil s mým, aby mě mohla dále pronásledovat. Pokud se jí nedostává potřebných osm hodin–“
„Poslouchej. Velmi. Pečlivě,“ Seth pečlivě artikuloval, jak kráčel vpřed.Neřekl jsem, že nemá dostatek spánku. Řekl jsem. Že. Ona. Nespí. Dobu. Od té noci, co jsem ji k tobě přivedl, si pouze chvilku zdřímla.“
„To ti řekla ona?“
„Ano, neochotně, když jsem se jí na to konkrétně zeptal.“
„Lže.“
Seth se zastavil ne více než dvě stopy od něj.Znovu, pokud bys vydal hlavu ze svého zadku, všimnul by sis, že Ami neumí lhát, ať to stojí, co to stojí, a jen velmi zřídka se o to dokonce pokouší.“
Marcus na něj zíral.Ale to by znamenalo, že nespala–“
„Šest dní.“
„To je nemožné. Mé pokusy vyhnout se jí úplně selhaly a já jsem si nevšiml žádných změn nálad nebo halucinací nebo problémů s koncentrací, nebo krátkodobou pamětí.“
„Ani nevšimneš. Když Ami trpí nedostatkem spánku, jediný fyzický projev, který uvidíš, jsou stíny pod jejíma očima.“
No, ty má.To už se předtím stalo?“ zeptal se Marcus zmateně.
Ano.“
„Tak proč si myslíš, že jsem za to zodpovědný?“ Její nespavost by mohla být vyvolána nemocí, i když Marcus nic ani nevycítil, ani necítil.
Seth na něj dlouhou chvíli zíral, zář v jeho očích zeslábla, pak se otočil a zamířil pryč.Ami měla těžký život, Marcusi.“ Objevil se neveselý smích, jak zavrtěl hlavou.Těžký,“ zopakoval, vysmíval se tomu slovu.Po pravdě řečeno, vytrpěla toho za poslední dva roky více, než si ty vytrpěl za celou svou existenci.“
Něco nepříjemného si provrtalo svou cestu do Marcusova žaludku. Seth nepřeháněl.Co se jí stalo?“

„To není můj příběh, který bych mohl vyprávět.“

20 komentářů:

 1. Děkuji moc za další pokračování!!!

  OdpovědětVymazat
 2. Dakujem za dalsiu uzasnu kapitolku :)

  OdpovědětVymazat
 3. Ďakujem za preklad. Z predošlého dielu som si myslela, že Ami sa da do kopy so Sethom. Ale ten si asi pocka na iné pokracovanie😌

  OdpovědětVymazat
 4. Díky za překlad a korekci. :-)

  OdpovědětVymazat
 5. veľká vdaka :-) a dúfam, ze sa teraz po Sethovom dohovore, troska Marcus uvedomí, ci?

  OdpovědětVymazat
 6. Moc děkuji za další kapitolku!!!♥♥♥

  OdpovědětVymazat
 7. Ďakujem pekne za super preklad a teším sa na pokračovanie

  OdpovědětVymazat
 8. děkuji za překlad :-)

  OdpovědětVymazat
 9. Děkuji za překlad a korekci další části !!!

  OdpovědětVymazat
 10. Moc díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 11. Srdečná vďaka za preklad... :-);-)

  OdpovědětVymazat
 12. Mockrát děkuji za překlad. Renca. :-)

  OdpovědětVymazat
 13. Moc díky za překlad a korekci. :)

  OdpovědětVymazat
 14. Mockrát děkuji za další skvělý překlad a korekturu.

  OdpovědětVymazat
 15. Díky moc za překlad a korekturu :-D

  OdpovědětVymazat