neděle 17. ledna 2016

Temný úsvit - 18. kapitola 2/2


Roland a Sára byli schouleni na gauči, sledovali zprávy, když mu zazvonil telefon.
Zvedl ho z konferenčního stolku a odpověděl.Co je?“
„Jsi oblečený?“ Sethův hluboký hlas zamumlal.
Byl jsem někdy?“ odpověděl Roland sarkasticky.

Dej mi Sáru.“
Zamračil se a předal telefon Sáře.Je to Seth. Chce s tebou mluvit.“
Zvedla obočí a vzala telefon.Haló?“
„Ahoj, Sáro. Vím, že tě obvykle vyleká, když se objevím bez ohlášení, tak jsem si myslel, že tentokrát zavolám a varuju tě.“
Roland opětoval její úsměv, když řekla: „Ach. Dobře. Děkuji. Objev se.“
Seth se objevil hned vedle dveří.
Roland a Sarah vstali, jak vracela telefon na konferenční stolek.
Teď voláš napřed?“ zeptal se Roland.
Marcus si myslel, že by to bylo moudré.“
„Řekl ti to?“ Sára vyhrkla a obličej jí zrudl, jak se k nim Seth připojil.
Očividně David měl něco jako taktiku otevřených dveří. Každý nesmrtelný, který znal bezpečností kódy, byl pozván, aby přicházel a odcházel podle libosti. Vždycky uvítal společnost a byl tak mocný, že vycítil jejich přítomnost dlouho před tím, než vstoupili, takže nemuseli ani zaťukat.
Ze zvyku Marcus vešel bez zaklepání den poté, co zaútočili na Bastienovo doupě a nechtěně vešel v době, kdy Roland a Sára se milovali na pohovce.
Sára nebyla schopná podívat se od té doby Marcusovi do očí bez uzardění jako zrovna teď.
Prosím, řekni mi, že se to nedostalo na zeď Nesmrtelných Strážců,“ prosila.
Seth se usmál.Ne, jen to zmínil mě a Davidovi, abychom nerušili.“
Zasténala.Ach, rozkošný. Jsem si jistá, že to mělo velký úspěch. Nechoď domů, aniž bys nejprve zavolal, Davide. Mohli by mít sex na gauči.
Roland se zasmál a objal ji kolem ramen, když si zakryla červený obličej.
Sethovy tmavé oči tančily veselím.Vlastně jsme nedostali detaily. Jen řekl, že vás náhodou vyrušil, když jste nebyli připraveni na společnost.“
Sára dala ruce dolů a vzhlédla k Rolandovi se skleslýma očima.Proč mi vůbec dovoluješ otevřít ústa?“
Roland sklonil hlavu a ukradl polibek.Protože miluju tu pusu, a říká velmi zábavné věci.“ Klesl na pohovku, přitáhl ji dolů vedle něj. Jak se Seth usazoval ve svém oblíbeném křesle naproti nim, Roland přehodil paži přes zadní stranu pohovky, aby si mohl hrát se Sářinými vlasy.
Dva týdny uplynuly od chvíle, kdy vyklidili upíří doupě. Protože Bastien nevěděl o některých aktivitách svých mužů, Roland se obával, že Sára nemusí být v bezpečí ve svém domově. Bylo to místo dvou konfrontací s několika upíry, a nebyl tu žádný způsob, jak zjistit, jestli některý z Bastienových následovníků mluvil s upíry, kteří nebyli pod jeho vedením. Takže, když pozvala Rolanda, aby šel a zůstal s ní, on jí místo toho přemluvil, aby zůstala s ním v Davidově domě, dokud nenajdou svůj vlastní nový domov, který by sdíleli. (Seth ho ujistil, že Bastien neodhalil umístění Davidova domu nebo tunely nikomu jinému.)
Mluvili jsme s Chrisem,“ řekla Sára, její ruměnec přetrvával.Vypadal, že má trochu starosti o upíry, které jste zachránili.“
Nietzsche přicoural do místnosti, zatrylkoval pozdrav, když uviděl Setha, pak se rozběhl a skočil mu do klína.
Seth se usmál a pohladil malé chlupaté tělo svýma nadrozměrnýma rukama.Nedostatek svobody, aby mohli přijít a odejít na přání, je trochu těžší, než čekali, ale myslím, že se přizpůsobují dobře. Usadili se ve svých nových bytech a už otravují naše lékaře a vědce, protože chtějí vědět, jak a kdy jim mohou začít pomáhat.“
Roland přemýšlel, kolik mužů a žen ve výzkumném zařízení se někdy doopravdy setkalo s upírem tváří v tvář. Ti, kteří pracovali denní směny, se pravděpodobně nikdy ani nesetkali s nesmrtelným.Co si o nich myslí lékaři?“
„Jsou pochopitelně opatrní – celý personál je – ale všichni to zdá se zvládají.“
„Už našli toho biochemika?“
Montrose Keegan zmizel dříve, než měla síť šanci se s ním utkat. Zřejmě se jeho bratrovi, jednomu z Bastienových upírů, podařilo mu zavolat a varovat ho dřív, než byl zabit v útok na statku.
Ne. Reordon napíchnul jeho mobilní telefon, číslo sociálního pojištění, bankovní účet a kreditní karty, ale nebyla zaznamenána žádná aktivita. Žije mimo sítě.“
Skvělé.Chápu, že Tanner okamžitě zapadl a je oblíbený.
Sára k němu vzhlédla.Který z nich je Tanner?“
„Člověk, kterého Chris uvedl do sítě.“
„Aha, správně.“
Seth kývl.Jakmile budou Sebastien i Tanner oba vyškoleni, mám v úmyslu přidělit Tannera Sebastienovi jako jeho Druhého.“
To dávalo smysl. Ti dva už byli přátelé a dobře spolupracovali.
Jak se Bastien?“ nakousla Sára váhavě.
Roland se pořád ještě vztekal nad tím, že jí Bastien ublížil, a tak se snažila vyhýbat tomu, aby zmiňovala jeho jméno, jinak vyvolala další tirádu.
Ne dobře.“ Seth se odmlčel, zatímco se Nietzsche rozvalil na bok, pak otočil horní část svého těla, takže byla jeho hlava vzhůru nohama a jeho hruď, přední packy a brada směřovali ke stropu. „Nejí. Nekrmí se. Je pohlcen hněvem.“
Sára se zamračila.Hněvem na koho?“
„Na všechny, myslím.“
Roland přejel svými prsty přes její rameno oblečené v černém tričku.Ukázal jsi mu vzpomínky, které si vzal z jeho upírů?“
Seth kývl.Jen ho to víc rozzuřilo, protože zjistil, že si našli způsob jak obejít jeho dar a lhali mu, páchajíc takové krutosti, zatímco se je snažil zachránit.“
Roland se podíval dolů, když Sára položila ruku na jeho stehno a podívala se na něj.
Možná bys za ním měl zajít,“ navrhla.
Nevěřícně se na ni zadíval.Cože?“
Zvedla volnou rukou a propletla své prsty s jeho na jejím rameni.Kdo jiný by s ním měl mluvit? Prochází stejnou situací jako ty, jen ve větším měřítku. Možná bys mu mohl pomoci.“
„Blouzníš, viď?“
Usmála se, oříškové oči jí zářily.No tak, Rolande, přemýšlej o tom. Byl jsi zrazen svou manželkou a bratrem. On byl zrazen svým švagrem a nejlepším přítelem.“
Seth zvedl prst.Který byl ten, kdo ho proměnil, mimochodem. Řekl Sebastienovi, že to byla nešťastná náhoda, že nevěděl, že pokud se od něj bude krmit opakovaně, promění ho, ale – vzhledem k jeho dalším lžím – mám své pochybnosti.“
„Vidíš?“ řekla Sára, jako by to dokazovalo, že má pravdu.Pak jsi byl znovu zrazen Marií. Bastien byl zrazen – kolika – sedmdesáti nejbližšími přáteli?“
„Kam tím míříš?“ zeptal se Roland a zatvrzoval své srdce proti soucitu, který ho ohrožoval. Musí to být Sářin vliv. Normálně by k Bastien necítil nic jiného, než opovržení.
Obrátila oči v sloup.Že ty jsi měl Setha a Marcuse, aby ti přes to pomohli, i když jsi mohl být nevděčný, a Bastien má pravděpodobně pocit, že nemá nikoho.“
Roland se podíval na Setha, který ho pozoroval s neutrálním výrazem.Vážím si toho,“ přiznal.
Seth přesunul svůj pohled na Sáru.Jsi pro něj dobrá.“
Stiskla Rolandovo stehno a hodila po něm škádlivým pohledem.Já vím.“
„Vlastně, Rolande, souhlasím. Je to jeden z důvodů, proč jsem se stavil. Myslím, že by pomohlo, kdyby sis se Sebastien promluvil.“
Ne. Ublížil Sáře.“
„Bylo to neúmyslné a on toho lituje. Očekával, že s ním půjde poslušně, ne že ho střelí do podkolenní šlachy a bodne ho do zadku.“ Usmál se na Sáru.To se dostalo na zeď.“
Z toho byl vinen Roland. Když se na zdi objevily spekulace o Sáře a roli, kterou hrála v bitvě, úplně poprvé vyvěsil zprávu a pochlubil se jejím rychlým myšlením a statečností.
Prosím, Rolande,“ prosila Sára, nespravedlivě neodolatelná.
Budu o tom přemýšlet,“ zabručel a věděl, že nakonec to stejně vzdá. Nemohl jí nic upřít.Říkal jsi, že to byl jeden z důvodů, proč si přišel,“ řekl Sethovi, než od něj mohla získat pevné "ano".Jaký byl ten druhý?“
Starší nesmrtelný chvíli mlčel.Chris mi řekl, že jsi vzal Sáru do laboratoře, aby jí udělali krevní testy.“
Roland ztuhl. Každý nesmrtelný, o kterém kdy slyšel, byl buď přeměněn násilím proti jeho nebo její vůli, anebo náhodně jako Étienne a jeho bratr Richart. Pokud by se ukázalo, navzdory všemu, že Sára je obdařená, byla by první, kdo skutečně chtěl být nakažený.
Měl Seth v úmyslu to zakázat?
Rolandovi se hlasitě rozbušilo srdce v uších.A?“
Seth se zaměřil na Sáru.Chceš být přeměněna?“
„Ano,“ odpověděla poněkud nervózně.
Proč?“
Sevřela Rolandovy prsty pevněji.Chci být s Rolandem. Pořád.“
„Tolik ho miluješ?“
„Ano.“
„Už ti vysvětlil negativní aspekty jeho existence?“
„Ano.“
Seth ji soustředěně prohlížel.
Příliš soustředěně.
Přestaň jí číst myšlenky,“ vyštěkl Roland a ochranitelsky kolem ní obtočil svou druhou ruku, jako by si myslel, že by to tak mohl zastavit.
Její oči se rozšířily.
Seth pokrčil rameny.Musel jsem se ujistit, že pochopila, že si je jistá.“
„A?“ dožadoval se krátce, když Seth nic víc neřekl.
Pochopila a je.“ Podebral Nietzscheho, vstal, pak ospalou kočku spustil na polštář, který právě uvolnil.
Roland a Sára vstali také.
Bylo to jako čekání na soudce, až vynese trest.
Sářiny paže se vplížily kolem jeho pasu. Jeho se utáhly kolem jejích ramen.
Jeden koutek Sethových úst se zvedl.Nemusíte čekat na výsledky z laboratoře. Je obdařená.“
Na okamžik Roland nemohl dýchat.Cože?“
Seth se usmál úplně.Je obdařená. Nepotřebuji krevní test, abych si byl jistý.“
Sára vypískla a objala Rolanda, skákala nahoru a dolů, dokud se nezasmál, i když se stále bál uvěřit.
Ale ona nemá žádné dary.“
„Samozřejmě, že ano. Její sny předpovídají budoucnost.“
***
Sára přestala skákat a zadívala se na Setha.Vážně?“ zeptala se nevěřícně a nadále se držela Rolanda.
„Ano, prostě si se nenaučila je rozluštit. Na rozdíl od obecné víry, prorocké sny jsou doslovné pouze u nejsilnější obdařených a nesmrtelných. U ostatních jsou to symboly, které se musejí naučit a rozluštit, význam snů může být nejasný. Například týden nebo tak předtím, než jsi potkala Rolanda, se ti zdálo o velkém švábovi ve tvém obývacím pokoji, kterého jsi měla problém zabít. Obývací pokoj reprezentuje denní aktivity, jako je práce. Šváb, díky jeho velikosti, představuje velkou nepříjemnost. Další den šel tvůj student k vedoucímu katedry a podal na tebe stížnost.“
Která byla velkou nepříjemností, pomyslela si.
O pár dní později jsi snila o tornádech.“
„Snila,“ řekla užasle.Bylo to jako v tom filmu The Day After Tomorrow[1], když všechna tornáda se vinula ve spirále a udeřila v Los Angeles. Byli všude kolem mě. A jedno dokonce vypadalo, že mě honí. Bylo to děsivé.“
„Tornáda představují velký citový zmatek, nebezpečí, a občas smrt… všechny věci, které doprovázely Rolanda, když vstoupil do tvého život krátce poté.“
Wow. Nikdy nevěnovala velkou pozornost svým snům mimo to, že se divila, proč tolik lidí věřilo, že sny přicházejí jen v černé a bílé, když její byly vždy barvité.
Můžu ti pomoci naučit se interpretovat tvé sny, pokud si přeješ.“
Sára si uvědomila, že má ústa dokořán, a rychle je zavřela.To by bylo skvělé. Děkuji.“ Podívala se na Rolanda, který se mračil.Mé sny předpovídají budoucnost.“
„Taky jsem to slyšel.“ Ušklíbl se.Omlouvám se za ten zmatek, nebezpečí a smrt."
Usmála se.Stálo to za to.“
Roland se podíval na Setha.Co fyzické rysy?“
„Začaly trochu oslabovat v minulém století nebo tak nějak. Nic dramatického. Tmavě hnědé vlasy místo černých. Oříškové oči místo hnědých. Dokonce i tyto změny jsou stále velmi vzácné.“
„Takže můžu být bezpečně přeměněna?“ naléhala Sára, jen pro jistotu.
Ano.“
Rolandovo sevření zesílilo.Nemáš námitky?“
„Je to Sářino rozhodnutí, ne moje. Pokud si přeje, abys ji přeměnil, můžeš tak učinit kdykoliv si vyberete.“
Teď, když věděla, že se to stane, Sára cítila jak vzrušení, tak nervozitu.
Sethovy rysy změkly.Nebude to tak zlé. Roland tě vypije, dokud nebudeš na pokraji smrti a poté tě naplní svoji vlastní krví. Budeš se cítit pár dní, jako bys měla špatný případ chřipky. Pak bude všechno v pořádku.“
Přemístil svůj pohled na Rolanda.Vypadáš nervózně jako ona.“
Sára vzhlédla a musela souhlasit.
Roland sevřel rty.Co když se něco pokazí?“
„Nepokazí. Bude v pořádku. A já jsem jen telefonní hovor daleko, pokud máš nějaké dotazy nebo obavy. Nechám její výcvik na tobě, jestli je to v pořádku.“
Oba přikývli.
Měl bych jít. Musím se zastavit v Seattlu na cestě domů.“
„Děkuji ti, Sethe,“ řekla Sára, „za všechno.“
Usmál se.Není zač.“
Vzápětí byl pryč.
Sára se usmála na Rolanda.Jsem obdařená.“
„Já vím. Nemůžu tomu uvěřit. Ale, Sáro...“ Zlehka stiskl její paže a díval se na ni, jeho výraz vážný. „Tohle nemusí nic změnit. Skutečnost, že můžeš být přeměněna, neznamená, že musíš být. Nechci, aby ses cítila, že–“
„Chci, abys mě přeměnil,“ přerušila ho.
Extrémní úleva zahalila jeho rysy, sklouzl rukama kolem ní, zvedl její nohy z podlahy a zatočil se s ní.Děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti.“
Zasmála se, obtočila své paže kolem jeho krku a objala ho.Takže jsi šťastný?“
Přikývl, jeho tvář pohřbena v jejích vlasech.Nemiloval bych tě míň, pokud bys řekla ne. Ale když jsem dostal volbu strávit s tebou desetiletí nebo staletí, tak bych si mnohem raději vybral staletí.“
„Já taky.“
Postavil ji, lehce se odtáhl a dotkl se svými rty jejích, poprvé živě, pak něžně.
Její srdce udělalo legrační poskočení, když se setkala s jeho slabě zářícíma očima.
Miluju tě, Sáro.“
„Já tě taky miluju.“ Mnohem víc, než kdy snila, že by bylo možné.
Znovu ji políbil, přitiskl ji k sobě.Nechám to na tobě rozhodnout se, kdy budeš připravena.“
„Není tu žádný čas jako přítomnost.“
Jeho tvář se rozzářila překvapením. „Teď?“
„Ano.“
„Jsi si jistá?“
Neměla mu to za zlé. Vyjádřila více než jednou neklid nad tím, jak rychle se všechno událo. Ale teď necítila žádnou takovou nejistotu.
„Jsem si jistá. Nezměním svoje rozhodnutí. A čím déle to budeme odkládat, tím více nervózní budeme.“
Jeho rty se posmutněle zkroutily.To jsi neměla vidět.“
„Co? Že jsi nervózní?“
„Ano.“
Pokrčila rameny.Věděla bych to, i kdybys to schovával. Před tím jsi nikoho nikdy nepřeměnil a ty jsi lehce obsedantní, když přijde na to zabránit, abych nezažívala žádné nepříjemné pocity.“ Když se jeho paže sevřeli pevněji a jeho obličej se naplnil obavou, konejšivě ho poplácala po zádech.Ten pohled, který tam právě je, je ten důvod, proč musíme jít vpřed a udělat to. Já vím, že Seth řekl, že je to jako mít chřipku, ale čím déle to budeme odkládat, tím více si oba budeme představovat, že to bude horší.“
Zhluboka se nadechl a pomalu vydechl.Máš pravdu. Tedy teď.“
Bum.
Roland prudce otočil hlavu za zvláštním hlukem, který přišel z kuchyně. Planoucí oči, vylezlé tesáky, byl pryč dřív, než Sára dokončila ztuhnutí.
Je to v pořádku,“ zavolal o vteřinu později.Pojď a uvidíš.“
Zvědavá kráčela do kuchyně a zastavila se těsně u vchodu.
Největší dárkový koš jaký kdy viděla, seděl uprostřed místnosti. Vyzdobený stuhami a mašlemi, byl tak velký, že kdyby se vyndal obsah, mohla by se v něm schoulit jako kočka a zdřímnout si.
Je pro nás,“ prohlásil Roland, otevírajíc bílou obálku.
Od koho je?“
Jak vytahoval přeložený list papíru, přiblížila se a začala se prohrabovat obsahem koše.
Je od Davida.“
Bylo tam několik obrovských pytlů organických pomerančů tak voňavých, že se jí začaly sbíhat sliny, láhve sodovky, čistě přírodní sušenky posypané mořskou solí, ledové gelové balíčky...
„Seth mu musel říct, že tě přeměním. David píše, že pár dní budeš mít potíže udržet v sobě potraviny, ale čerstvě vymačkaný pomerančový džus a soda pomůže.“
„A sušenky?“
„Sušenky a pita chipsy.“
Opravdu, bylo tam přidaných několik pytlů se super křupavými pečenými pita chipsy s mořskou solí.
Věděl David, že to byla její oblíbená značka nebo měl prostě šťastný tip?
Podívala se na Rolanda.
Jeho oči ztratily svoji záři a byly opět hnědé, jeho výraz byl ohromený.
„Je to opravdu hezké,“ řekla Sára, sama trochu ohromená. David ji ani neznal a s Rolandem se setkal pouze párkrát, a přesto jim otevřel svůj domov, řekl jim, že mohou zůstat tak dlouho, jak budou chtít, a teď tohle?
Roland pomalu přikývl.To je.“
Usmála se. Bude mu chvíli trvat, než si zvykne, že má přátele spíše než známé. „Pojďme dát sodovku a pomeranče do lednice a gelové balíčky do mrazáku.“
Bylo toho tam tolik, že jim trvalo několik minut, než to dokončili.
„Takže,“ nakousla, když byli hotovi, „jak to uděláme?“
Byla nervózní. Nechtěla být, ale nemohla si pomoct.
Rychle se ohnul a zvedl ji, jedna paže podpírala její záda, druhá byla pod jejími koleny.Nejdříve tě odnesu do naší ložnice.“
„Ach,“ zabroukala a objala ho kolem krku, když vyšel z kuchyně a proměnil svá slova v akci.Za tím se mi to líbí.“
„Pak… tě položím na naší postel.“
Přitulila se k jeho krku a ucítila, jak skrz něj prošlo zachvění.Pokračuj.“
„Stáhnu z tebe oblečení svými zuby.“
Její tělo roztávalo při jeho slovech, jak sestoupil do suterénu a zamířil k jejich ložnici.Co dál?“
„Pomalu prozkoumám tvé tělo mým jazykem.“
Jeho jazyk, pomyslela si, když přešel k posteli. Jeho nezbedný, nezbedný jazyk.A pak?“
„A pak,“ řekl a položil ji něžně na povlečení, „když se tvoje tělo sevře v jednom z mnoha orgasmů, které ti hodlám dát“ – poklekl na matraci vedle ní, naklonil se a políbil ji na spodní část krk, kde její puls tloukl těsně pod povrchem – „tě kousnout přímo sem a udělám tě mou navždy.“
Vyklenula se proti němu, když táhl svůj jazyk po její kůži.Mmm. Nezapomeň na tu část, kde mě svlíkneš zuby.“
Zasmál se, teplým, vrčivým zvukem, který skrze ni vyslal vzrušení.To bych se neodvážil.“
Roland byl věrný svému slovu. Zuby, jazykem a rukama vzrušil Sáru do horečnaté úrovně, distancoval se od své vlastní touhy a jemně odmítal její pokusy taky ho potěšit. Bylo nezbytné, aby si zachoval jasnou hlavu, což znamenalo, že ignoroval vlastní potřeby a zaměřil se pouze na její.
A když se její tělo potřetí zmítalo orgasmem, jemně zabořil své zuby do jejího krku, velebil život, který protékal do jeho těla, hltal ji jako ten netvor, za kterého byl tak často označován.
[1]
                    [1] v češtině Den poté (2004)

19 komentářů:

 1. Skvělé, díky moc za další kapitolu !!

  OdpovědětVymazat
 2. Dekuji za dalsi kapitolu. Tesim se na dalsi kapitolku!! :) ;)

  OdpovědětVymazat
 3. Dekuji za dalsi kapitolu. Tesim se na dalsi kapitolku!! :) ;)

  OdpovědětVymazat
 4. Děkuji moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 5. Moc a moc děkuji za překlad a korekturu další kapitoly. Prosím, prosííím rychle další.

  OdpovědětVymazat
 6. Knihomolka.36517. ledna 2016 13:20

  Díky za další část :)

  OdpovědětVymazat
 7. Vďaka za skvelé pokračovanie :-)

  OdpovědětVymazat
 8. Díky za další kapitolu.. Myslela jsem si, že ten její dar bude souviset spíš s hudbou než nějaké snění budoucnosti, ale budiž.. Skvělý překlad

  OdpovědětVymazat
 9. Ďakujem za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 10. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 11. Moc děkuji za skvělý překlad❤

  OdpovědětVymazat
 12. Ďakujem za ďalšiu kapitolu

  OdpovědětVymazat
 13. Srdečná vďaka za preklad i korektúru... :-);-)

  OdpovědětVymazat
 14. Díky moc za překlad a korekturu :-D

  OdpovědětVymazat