středa 6. ledna 2016

Temný úsvit - 18. kapitola 1/2Sára pozorovala emoce poletující po Bastienově zmlácené tváři. I když na něj byla naštvaná za to, že ji unesl a snažil se zabít Rolanda, nemohla si pomoci, ale bylo jí ho líto.
Snažil se pomstít smrt své sestry a místo toho se dozvěděl, že jeho švagr a nejlepší přítel byl tím, kdo ji zabil, a on by měl svému nepříteli poděkovat za to, že ho předvedl spravedlnosti.
To byl bordel.

Proč?“ zeptal se Rolanda.Proč by ji zabíjel? Miloval ji. Já vím, že ano.“
Krvežíznivost je na začátku velmi silná, ještě silnější u upírů, než u nás.“ Roland zavrtěl hlavou.Možná měl v úmyslu se jen napít a ztratil kontrolu. Tak jsem já zabil svojí manželku.“
Sára si přála, aby mohla najít způsob, jak tu vzpomínku pro něj vymazat.
Seth, Marcus, Lisette a Étienne vstoupili do vedlejší místnosti.
Jejich tváře vypadaly s rudými pruhy a skvrnami, jak od Jacksona Pollocka1. Lisettin a Etiennův gumový oblek se vlhce leskl a předváděl mnoho úhledných řezů. Marcusův oděv byl na několika místech roztrhaný a honosil se velkými vlhkými skvrnami. Sethovo oblečení, i když bylo flekaté, bylo zcela neporušené.
Všichni čtyři od kolen dolů vypadali, jako kdyby se brodili nádrží plnou krve.
Jak kráčeli vpřed, aby se postavili hned u vchodu do malé místnosti, kterou okupovali Roland, Sára a Bastien, Bastien ztuhl a napřímil se.
Marcus se podíval na řetězy na zdi, stejně jako na Rolandovu a Bastienovu krvavou neuspořádanost, spekulativníma očima.
Lisette se postavila vedle Sáry.Jsi v pořádku?“
Přikývla.A co ty?“
Mohla bych se osprchovat.“
Bastien se díval na Setha.Ty jsi ten, který může chodit ven za dne.“
Ano.“ Seth se podíval přes Sáru na obraz, jeho tvář byla vážná.Vím, že tohle je neomluvitelně pozdě“ – setkal se s Bastienovým bojovným pohledem – „ale chtěl bych nabídnout svou upřímnou soustrast k úmrtí tvojí sestry.“
Bastienův pohled se stal nejistým.
Sethova slova, jeho výraz, řeč jeho těla nevysílaly nic jiného, než skutečnou lítost.
Laskavost byla určitě poslední věc, kterou Bastien čekal od vůdce Nesmrtelných Strážců.
Kde jsou moji muži?“ zeptal se Bastien tichým hlasem.
Jsou to tví muži?“ zeptal se Marcus. „Přeměnil si je?“
Když Bastien odmítl odpovědět, Seth řekl: „Ne, rekrutoval je poté, co je jiní přeměnili, pak je pustil.“
Kde jsou moji muži?“ zeptal se znovu.
Marcus, Lisette a Étienne odvrátili pohled.
Jsou mrtví,“ informoval ho Seth rozhodně.
Bastien zbledl.Všichni?“
Sára přemýšlela, jak blízký si s nimi byl, když je považoval za své přátele.
Všichni ale jeden člověk–“
Říkal jsi, že nezabíjíte lidi!“ Bastien vykřikl a otočil se na Rolanda dřív, než Seth mohl domluvit.
Řekl jsem, že nezabíjíme nevinné,“ uvedl to Roland na pravou míru.
Lisette přikývla.A ti muži nebyli nevinní, Bastiene. Byli zvrhlí. Jen to dobře schovávali.“
Bastien zavrtěl hlavou, jeho obličej byl plný popření.Co upíři? Zabili jste je taky?“
Všechny až na tři,“ přiznal Seth.
Další věc, kterou Sára zaznamenala, byla, že byl Bastien vedle ní, vytrhl jí meč z rukou a ohnal se s ním na Setha s fenomenální rychlostí.
Seth zmizel dříve, než ho čepel mohla zasáhnout. Ostatní nesmrtelní se vrhli na Bastiena, pak se zarazili, když se za ním objevil Seth. Obtočil jednu ruku kolem hrudi a ruky s mečem mladšího nesmrtelného, a druhou kolem jeho krku a hbitě ho zadržel.
Étienne, ty a Lisette vezměte upíry a člověka, kterého jsme ušetřili do sítě. Po celou dobu musejí být hlídaní, ale ať je s nimi dobře zacházeno. Zavolám později s dalšími instrukcemi.“
Síť.
Sára vytřeštila oči. Chris!
Úplně na něj zapomněla. Hlídal ji, když ji Bastien unesl. Co Bastien
Byl Chris a jeho muži mrtví?
Nemohla si vzpomenout, co se stalo.
Rolande,“ pokračoval Seth, držel na uzdě Bastienovo vzpírání se stejně snadno jako by udržel rodič své dítě, „nezabij Chrise, až ho uvidíš.“
Strach nahradila úleva. Chris byl tedy v pořádku.
Roland se zatvářil vzdorovitě.
Nikdo z nás nevěděl, že Bastien našel tunely,“ řekl Seth.Kdyby si toho byl vědom, Chris by byl lépe připravený.“
Étienne se zamračil.Dostal se dovnitř tunely?“
Ano.“
Roland se zabodl pohledem do Bastiena.Jak si o nich sakra věděl?“
Říká se tomu sledování, debile,“ zavrčel Bastien.
Sára si povzdechla. Předpokládala, že by mohla pochopit jeho nepřátelství. Právě se dozvěděl, že Rolandovi přátelé zabili všechny jeho, kromě čtyř.
V příštím okamžiku, Seth a Bastien zmizeli.
Napětí v pokoji odešlo s nimi.
Takže,“ řekl Marcus, „zasvětí mě do toho někdo? Na rozdíl od Setha a těchto dvou,“ – řekl a kývl k Lisette a Étiennovi – „neumím číst myšlenky. Co se stalo té sestře?“
Roland pokynul k obrazu.Krátce poté, co se přeměnil v upíra, ji její manžel zabil. Aby si zachránil svůj zadek, řekl, že jsem ji zabil, pak ho přeměnil. Z toho důvodu ta Bastienova žízeň po pomstě.“
Marcus zíral na postavy v portrétu.Ona byla Bastienova sestra?“
Roland se zamračil. „Ty si ji znal?“
Vypadal nesvůj.Ne.“
Ale poznal si ji. Jak ...“ hlas mu zeslábl a Roland zasténal.Neříkej mi to.“
Marcus přikývl.Byla u tebe v bytě to odpoledne, kdy vyhořel a stála v rohu zrovna, když jsme vešli.“
Každý následoval jeho pohled do prázdného rohu naproti portrétu.
Chlad přelétl po Sářiných zádech. Roland jí říkal, že Marcus vidí mrtvé lidi. Byl tu Catherinin duch a po celou dobu je sledoval?
Je tam ještě?“ zeptala se Lisette znepokojeně.
Ne, zmizela, když zmizeli Seth a Bastien.“
Roland únavou svěsil ramena, pustil sais, přešel k Sáře a vzal ji do náruče.
Sára se k němu přitiskla, ráda, že to konečně skončilo.
Když Roland položil svou tvář na vrch jejích vlasů, zabořila mu tvář do hrudi.
Za nimi promluvil Étienne.
Marcusi, řekl jsem to dříve a řeknu to znovu. Tahle kravina je děsivá.“
***
V okamžiku, kdy Seth teleportoval Bastiena a sebe do masivní vstupní haly svého hradu v Anglii, ho pustil.
Nově objevený nesmrtelný klopýtl několik kroků, otočil se a zvedl svůj meč.Co ...?“ Jeho slabě zářící pohled prohledal své okolí.Co jsi to udělal? Kde to jsme?“
Můj domov,“ řekl mu Seth.Jeden z nich, každopádně.“
Kde jsou ostatní?“
Pořád ve tvém sklepě, kde jsme je zanechali.“
Proč jsi mě sem přivedl?“
Seth bez problémů četl Sebastienovy myšlenky, za to vniknutí se cítil pouze trochu provinile. Jeho nový svěřenec si myslel, že ho Seth zabije a lovil hluboko, aby našel takovou sílu, aby s ním bojoval.
Nepřinesl jsem tě sem, abych ti ublížil, Sebastiene. Přivedl jsem tě sem, abych udělal to, co jsem měl udělat během několika prvních týdnů poté, co jsi byl přeměněn: pomohl ti pochopit, kdo a co jsi, a pomáhat ti při vytváření nového života pro sebe.“
Sebastien se hořce zasmál.Děláš si srandu? Měl jsem život. Měl jsem smysl, lidi, na kterých mi záleželo, lidi, kterým jsem se snažil pomoci, a vy jste prostě všechny povraždili!“
David vešel z kuchyně a chroupal jablko.
Sebastien držel meč před sebou v obranné pozici a natočil své tělo, aby čelil jim oběma.
Jsi zpátky,“ poznamenal David, studujíc Sebastiena zvědavě a s naprostým nedostatkem strachu nebo znepokojením nad jeho zbraní.Jak to šlo?“
Šlo to,“ odpověděl Seth.Je možné, že ti záleželo na mužích, kterým si velel, Sebastiene, ale jim nezáleželo na tobě. Využívali tě, zneužívali bezpečnost, kterou jsi jim poskytl. Nebyli tví přátelé.“
A mám věřit tobě?“ Vztek se z něho valil ve vlnách.
Ano.“
Snažil jsem se zabít jednoho z tvých. Dva pokud počítáš Marcuse. Sakra, myslel jsem, že jsem nahromadil armádu dostatečně velkou na to, abych zabil vás všechny, až byste přišli pro Sáru. Přesto čekáš, že ti budu věřit, že všichni, se kterými jsem se stýkal poslední dvě staletí, mi lhali?“
Všichni až na čtyři, které jsme ušetřili.“
David se podíval na Setha.Našli jste čtyři, které bylo možno zachránit?“
Ano.“
Darnell vešel z obývacího pokoje - velkého sálu.Co se děje?“
Sebastien sebou trhl, pak se posunul, aby mohl mít všechny tři ve svém zorném poli. Byl v úkrytu svých nepřátel, snažil se popřít vše, co mu říkali, a očekával, že jeden nebo více v každém okamžiku zaútočí.
Bylo to zhruba tak, jak Seth očekával. Vědouc o tvrdém stoupání, které měl před sebou, aby si získal Sebastienovu důvěru, Seth se postaral o to, aby se dotkl mnoha upírů, se kterými bojoval, než je zabil, nasával z nich vzpomínky na nevinnou krev, kterou prolili a jak to skrývali před jejich vůdcem.
Nabídl by Sebastienovi, že mu ukáže zvěrstva, které spáchali, už teď, ale myslel si, že bude nejlepší počkat, až se hlava mladšího nesmrtelného projasní.
Sebastien začal couvat, máchal mečem a svým bdělým dohledem od jednoho k druhému.
Z chodby za ním se ozvalo slabé šustění.
Sethovo srdce se téměř zastavilo, když si uvědomil, kdo ho udělal.
Sebastien se otočil, zařval a zvedl meč k útoku na nesmrtelného, o kterém si myslel, že se za ním plíží.
Čas jako by se zastavil.
Protože Seth byl nejsilnějším Nesmrtelným Strážcem na planetě, držel svou vznětlivost na velmi pevné uzdě. Tak pevné, že velmi málo nesmrtelných ji vidělo se uvolnit.
Ale když se podíval za Sebastiena a viděl záhadnou ženu se krčit ve strachu, jak zírala na Sebastiena s rozšířenýma, hrůzou naplněnýma očima a obličejem postrádajícím barvu, uzda se uvolnila.
Pouze myšlenkou, Seth vytrhl meč ze Sebastienova sevření a odhodil ho pryč s takovou silou, že se zabořil polovinou až po rukojeť do jedněch z těžkých dubových předních dveří. Kamenná zeď vedle nich popraskala, když do ní další myšlenkou mrštil Sebastienem.
Sebastien zavrčel při nárazu a padal dopředu.
S rychlostí, které se nemohl vyrovnat žádný jiný Strážce, ho Seth zachytil s rukou kolem jeho krku dřív, než dopadl na podlahu a postrčil ho zpátky nahoru, nohy mu visely asi 30 centimetrů nad zemí.
Jeho prsty se utáhly, přerušily přívod vzduchu, hrozily rozdrtit průdušnici.
Země pod nimi se vlnila, jako by ze zemětřesení. Samotný hrad začal dunět a vibrovat. Někde se na zem zřítila lampa.
Přes rudou mlhu vzteku, Seth zachytil a držel Sebastienův pohled jak se snažil nadechnout.Poslouchej pozorně, Sebastiene Newcombe,“ zaskřípal zuby v nízkých hrozivých tónech.Řeknu ti to pouze jednou. Rozumím zoufalství, které skrze tebe proudí. Rozumím vzteku, který užírá tvé vnitřnosti jako kyselina. Pokud se chceš ohánět po mě, jsi vítán, abys tak učinil. Můžeš se dokonce pustit do Davida a Darnella. Ale pokud mi někdy dáš důvod k tomu se domnívat, že jsi byl něco méně než laskavý k ženě, která tu bydlí, odtrhnu tvojí hlavu od tvého těla a vejdeš do dějin jako jediný nesmrtelný, kterého jsem kdy zabil. Přikývni, že mi rozumíš.“
S červenou tváří od nedostatku vzduchu, Sebastien přikývl.
Země postupně zastavila svoje chvění. Hrad se uklidnil.
Sethova zuřivost slábla, snížil Sebastiena, dokud se jeho nohy neusadili na podlaze, a pak ho pustil.
Sebastien zakašlal a těžce lapal po dechu.
Jsi v pořádku?“
Opatrně přikývl.
Dobře. Nyní se omluv té ženě takovým způsobem, že si bude myslet, že nejsi větší hrozba než novorozené štěně.“
Seth ustoupil stranou a obrátil se k záhadné ženě.
Byla znovu bosá, oblečená ve volných, blankytně modrých pyžamových kalhotách s jasně žlutými smajlíky a odpovídajícím žlutém tílku. Její úzká ramena byla shrbená, její ruce omotané kolem jejího těla, když je úzkostlivě pozorovala.
David a Darnell se postavili po obou jejích stranách, blízko ní, ale nedotýkali se jí.
Seth se cítil lítost, která zaplavila Sebastiena, když ji uviděl. Vypadala tak křehce. Mladší nesmrtelný se cítil strašně za to, že ji vystrašil. Slibné znamení.
Sebastien svraštil obočí, provedl několik marných pokusů narovnat své oblečení a otřít si krev ze své tváře, a pak si odkašlal.Odpusť mi,“ poprosil ji něžně, jeho hlas byl ochraptělý od Sethova napadnutí.Nechtěl jsem tě vylekat a nemám žádný zájem ti ublížit. Vylekala si mě a já to přehnal. Omlouvám se. Už se to znovu nestane.“
Když se žena podívala na Setha, dal jí, o čem doufal, že je, uklidňující úsměv. Vrátila svůj pohled k Sebastienovi a přikývla.
Davide, vzal bys našeho hosta do jeho pokoje a pomohl mu ubytovat se?“ Seth poprosil.
Jistě.“ David šel kupředu, oslovil Sebastien tak nedbale, jako by to udělal starý přítel.Nebyli jsme si jisti, zda si přeješ pokoj nad nebo pod zemí, takže jsme připravily oba. Oba jsou bezpečné pro denní spaní.“
Pod zemí,“ řekl Sebastien nejistě.
Tak tedy pod zemí. Tudy.“
Jakmile byli pryč, Darnell se přišoural a opatrně Setha zkoumal.Jsi v pořádku?“
Seth přikývl a pak ženě předložil vlastní omluvu.Omlouvám se. Myslel jsem si, že pro tebe nepředstavuje žádnou hrozbu, jinak bych ho sem nepřivedl.“
Přikývla a její pohled klesl, aby se podívala na krev, která obarvila jeho oblečení.
Co si musí myslet, vidět ho takhle, a po tom všem, čeho byla právě svědkem?
Slyšel jsem, jak říkáš, že jsi čtyři z nich ušetřil?“ zeptala se Darnell zvědavě.
Ano, jednoho člověka a tři upíry, kteří dosud nepodlehli šílenství. Jako Sebastien, nevěděli o jednání ostatních.“
Co budete dělat s upíry?“
Povzdechl si.Pomůžeme jim, jakkoli můžeme.“
Roland a Sára a všichni přežili v pořádku?“
Trochu pomuchlaní, ale budou v pořádku.“
Darnell se podíval směrem, kterým Davida a jejich neochotný host odešli.Sebastien zdá se, neocenil, že jste mu přišli na pomoc.“
Ne.“
Seth cítil malou ruku, jak se dotýká jeho paže, podíval se dolů a po svém boku našel záhadnou ženu, která na něj zírala.
Její rty se rozdělily.Já ano,“ řekla tiše.Děkuju, že jsi mě zachránil.“
Prošel skrze něj tenký pramínek radosti při zvuku jejího hlasu.
Usmál se.
Usmála se nazpátek, zavřela oči, a pak bezvládně klesla k zemi.
Darnell skočil kupředu, když ji Seth zachytil a zvedl do náruče.Co je to? Je nemocná?“
Nevím.“ Seth se zamračil, rychle ji odnesl do jejího pokoje, s Darnell v patách.
Darnell spěchal k posteli a odtáhl přikrývku.
Seth ji opatrně položil dolů, pak se posadil vedle ní na matraci. Umístění jednu ruku na její čelo a druhou na její hruď, hledal zdroj jejího bezvědomí.
Když ho našel, vzhlédl k Darnellovi.
Co je?“ zeptal se Darnell znepokojeně.Co je s ní?“
Seth se usmál. „Spí.“
***

1

Jackson Pollock – byl jeden z největších americký malířů; jeho dílo se vyznačovalo abstraktním expresionismem

17 komentářů:

 1. Díky za pokračování.

  OdpovědětVymazat
 2. Diky za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji za překlad.:-)

  OdpovědětVymazat
 4. Díky moc za překlad a korekci !!!

  OdpovědětVymazat
 5. Ďakujem za preklad :-D

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji moc za překlad :)

  OdpovědětVymazat
 7. Moc děkuji za skvělý překlad!!! :-)

  OdpovědětVymazat
 8. Děkuji moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 9. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 10. Strašně moc děkuji za další kapitolu, její překlad a korekturu. Je to perfektní.

  OdpovědětVymazat
 11. díky za překlad

  OdpovědětVymazat
 12. Díky moc za překlad a korekturu :-D

  OdpovědětVymazat