středa 9. prosince 2015

Temný úsvit - 17. kapitola 2/2


Svěrák, který se svíral kolem Sářiny hlavy, se uvolnil. Postupně se pulzování, které vyvolávalo pocit, jako kdyby skrz její lebku byl hnán bodec, zmírnilo.
Zavzdychala úlevou a otevřela oči. Zrak, který byl zpočátku zamlžený, se vyjasnil a ukázal jí Rolanda, který před ní klečel se zavřenýma očima.

Není divu, že její bolest hlavy byla pryč. Držel ohřívací polštářek na zadní části její hlavy.
Vděčně se usmála, natáhla ruku, aby se dotkla jeho tváře, a ztuhla. Z jeho ucha pomalu kapala krev. Více sytila límec na zadní straně jeho krku. Vrásky bolesti rámovaly jeho oči a ústa, jak se svaly v jeho čelisti svíraly a uvolňovaly.
Ale ne. Ne ne ne ne ne ne!
Uzdravoval ji! Musela se bouchnout do hlavy nebo…
Nevěděla. Nemohla si vzpomenout.
Zvedla ruce, zatahala za jeho zápěstí a divoce se podívala kolem sebe.
Kde sakra jsou? Poslední věc, na kterou si vzpomínala, byla, jak hladila Nietzscheho bříško. Nyní byli v místnosti bez oken, s krvavými cákanci, popraskanými zdmi a…
Sevřela ji hrůza.
Bastien byl ve vedlejší místnosti, díval se na ně s jantarově zářícíma očima.
Sára silněji zatahala za Rolandovy paže, ale nemohla prolomit jeho sevření.
Rolande, přestaň. Co to děláš?“
Bastienův obličej byl krvavý nepořádek. Hluboké tržné rány zvrásnily jednu stranu obličeje od čela k čelisti. Jeho nos byl zlomený, jeho brada byla celá červená. Zbytek jeho těla kazilo příliš mnoho ran, aby se daly spočítat.
Zakymácel se na místě, kde stál. Nicméně ji vystrašil, když se šoural kupředu a ohnul se, aby zvedl meč, který ležel na zemi.
Sára od něj odtrhla pohled a začala se násilně vzpírat.Rolande, přestaň!“
Roland krvácel z několika ran, které mu Bastien musel způsobit. To, že ji léčil, přesměrovalo tolik potřebnou energii od zastavení ztráty krve, která by ho oslabila. Tím, jak to vypadalo, byl už tak dost slabý, že se její rána na hlavě na něm otevřela a sebrala více jeho síly.
Jak se mu bude moci bránit?
Rolandovy velké ruce se ani nehnuly bez ohledu na to, jak silně Sára bojovala.
Její hrdlo se sevřelo. Slzy jí stékaly po tvářích.Nedělej to, Rolande. Prosím, přestaň mě léčit. Jsem teď v pohodě. Musíš mě přestat uzdravovat.“
Jeho obočí se svraštilo, když se jeho řasy zvedly. Když se jejich oči setkaly, potlačila vzlyk. Měli by jantarově zářit z jeho potyčky s Bastienem. Místo toho byly hnědé a jedna zornička byla mnohem větší než druhá.
„Musíš přestat, zlato,“ zašeptala chraptivě a vzala jeho tvář do třesoucích se rukou.Pro mě. Prosím, přestaň.“
Odtáhl své ruce. Teplo se vytratilo.
Sára vykřikla, když se svalil na stranu a dopadl na podlahu. Vrhla se ze židle a poklekla nad ním.Rolande?“
„Jsem v pořádku,“ zamumlal. Opřel se rukama o zem a zvedl se, aby seděl zády opřený o zeď.Jenom jsem na chvilku ztratil rovnováhu.“ Jeho hlas byl slabý, bolestný.
Co jsi to udělal?“
„To, co jsem musel.“ Zvedl ruku a pohladil ji po tváři krvavými prsty.Nemohl jsem tě ztratit.“
Zakryla jeho ruku svojí a podržela si ji u obličeje.Ale Bastien se blíží.“ Mohla slyšet jeho táhlé kroky, které vstoupily do místnosti za ní.
Roland pohlédl přes její rameno, jeho výraz ztvrdl.Pomoz mi nahoru.“
„Rolande–“
„Pomoz mi nahoru, Sáro.“
Tiše zaklela, objala ho kolem pasu a, napínajíc stehenní svaly, pomohla mu na nohy.
Roland se opřel o zeď a nevraživě se díval na Bastiena.
Sára se dívala tam a zpět mezi nimi a pomyslela si, že oba vypadají slabí jako koťata. Ale nedávná zkušenost ji naučila, že když přišlo na upíry a nesmrtelné, vzhled mohl klamat.
Roztříštil si jí lebku,“ zavrčel vztekle Roland.
Sarah se na něj překvapeně podívala.
Proto jí hlava bolela tak silně, proto si nemohla vzpomenout, co se stalo?
Není divu, že její uzdravení z něj vzalo tolik.
Nechtěl jsem ji upustit,“ odsekl Bastien, překvapujíc jí ještě víc.Utíkal jsem s ní přes své rameno a ona mě bodla do zadku.“
Její obočí se zvedlo.
Rolandovy rty sebou cukly, jak sklonil pohled k jejímu.Ty si ho bodla do zadku?“
Sára pokrčila rameny.Nevzpomínám si.“
Nebyla si jistá, proč Bastien cítil potřebu nabídnout vysvětlení. Pořád vypadal rozhodnutý zabít Rolanda a opilými kroky se stále přibližoval.
Sára se sklonila a znovu získala Rolandův sais, pak se postavila před Bastiena, nohy připravené k útoku.
Bastien zavrtěl hlavou.Ustup, Sáro. Tohle je mezi mnou a Rolandem.“
„Co to je?“ vyzvala ho vztekle.Proč to děláš?“
Bastien otočil hlavu a plivl krev, a pak namířil svou čepel na Rolanda.Zabil mou sestru.“
Šokovaně se nadechla.
„Cože?“ zeptal se Roland za ní.
Zabil jsi mou sestru, ty zatracenej bastarde!“
***
Čerpajíc ten zbytek síly, který mu zůstal, Bastien zaútočil ve výbuchu nadpřirozené rychlosti.
Roland popadl svůj sais a odtlačil Sáru stranou.
Čepele se střetly a bitva pokračovala, zpomalila téměř k smrtelné rychlosti kvůli ranám, které si vybíraly svou daň.
Trvalo jen pár minut, než si Bastien uvědomil, že prohraje. Rolandovy švihy získaly sílu, když jeho vlastní začaly slábnout, nutily ho jít neustále dozadu. Každý nádech byl jako nůž v jeho hrudníku.
Byla upíří poskok?“ zeptal se Roland skrz zaťaté zuby.
Byla nevinná,“ popřel Bastien vztekle.
Rolandův sais se spojil s jeho mečem, ohnal se, a vytrhl mu ho z ruky.
S rachotem přistál na druhé straně místnosti, kde ho Sára rychle získala.
„Pak jsem ji nezabil,“ trval na svém Roland.
To, že to popíral, poté, co Cat roztrhal takovým způsobem, Bastiena rozzuřilo.
Bez jakékoli jiné zbraně, která by mu zůstala, udeřil pěstí do Rolandova spánku.
Muselo to bolet jako čert kvůli té fraktuře lebky.
Bastien slyšel Sáru vykřiknout.
Rolandovy oči se rozsvítily z hnědé na zářící jantarově žlutou.
O sekundu později, Bastienovými zády projela bolest, jak ho Roland mrštil do zdi s řetězy ve vedlejší místnosti a přitiskl ho na ni s rukou na jeho krku, jedno z pout se zabodlo do jeho lopatky.
To jsem nebyl já, Bastiene. Jediné nevinné, které jsem kdy zabil, byly moje žena a můj bratr.“
„Blbost!“ Sára vyhrkla z druhé místnosti.
Bastien cítil Rolandovo překvapení a zmatek, jak Sára pochodovala směrem k nim.
Ta mrcha nebyla nevinná a ani tvůj bratr nebyl. Oni byli ti, kteří tě vydali upírovi, který tě přeměnil. Sakra, Rolande, říkala jsem ti, aby ses přestal kvůli tomu cítit provinile!“
Láska a pobavení nahradilo Rolandův zmatek, ale nedokázalo zahladit starou vinu.
Zmýlil jsem se,“ promluvil pomalu.Nebyli nevinní.“
Když se Rolandovo sevření uvolnilo, Bastien nabral dech v ostrých nádeších a na chvíli odpočíval v naději, že obnoví konečný výbuch síly.Moje sestra byla nevinná. Nevěděla nic o tomto světě, ale ty si ji zabil.“
„To je ona?“ zeptala se Sára a ukázala na obraz.
Byl to portrét Cat a jejího manžela Blaise.
Ano.“
Čekal na Rolandovu reakci, když se na něj podíval, protože věděl, že jeho dar mu řekne pravdu bez ohledu na jakékoli lži, které by nesmrtelný mohl kecat.
Neznám ji,“ řekl Roland pouze.
Bastien se zamračil. Pokud ho jeho dar neklame, Roland si opravdu nevzpomenul, že by ji viděl. Pak…
Bylo to tam. Jiskra poznání.
Lžeš. Cítím to. Poznáváš ji.“
Rolandův výraz potemněl, jak se díval na obraz.Ne ji. Jeho. Kdo to je?“
„Její manžel. Byl pro mě jako můj bratr. Přeměnil jsi ho poté, co jsi jí roztrhal hrdlo a přinutil si ho sledovat, jak umírá.“
Roland se na něj ostře podíval.Kdo ti to řekl?“
„On.“
„Lhal, Bastiene. Za devět a půl století života jsem nikdy nepřeměnil člověka.“
Bastien na něj zmateně zíral. Říkal pravdu, nebo mu to tak připadalo. Nepřeměnil Blaise.
Pak ho udeřil zbytek Rolandových slov.Devět a půl století?“
„Ano.“
„To je nemožné.“
„Ne, není. Je tu nesmrtelný, který právě teď bojuje s tvými lidmi, který je o tisíce let starší než já. Nesmrtelní žijí mnohem déle než upíři.“
„Protože je zabijete!“ opáčil rozlíceně.
Ne všechny,“ popřel to, protivně klidný.Nejsme všude, Bastiene. Upíři mají nad námi vždy dramatickou přesilu a najdou si bezpečné útočiště tam, kde se jim může dařit bez povšimnutí. A i tak, nejstarší upír, o kterém jsem kdy slyšel zmínku, byl upírem jen sedmdesát devět let.“
„A co já? Byl jsem přeměněn před dvěma sty lety.“
Roland si povzdechl a uvolňujíc své sevření, ustoupil.Ty nejsi upír. Jsi nesmrtelný.“
Bastien se málem rozesmál.Teď vím, že lžeš.“ Nebyl nesmrtelný. Nenáviděl nesmrtelné. Opovrhoval jimi od té doby, co našel hysterického Blaise nad Catiným potrhaným a krvavým tělem a zjistil, že ji zabil nesmrtelný.
Je to pravda,“ ozval se Sára tiše.
Když se na ni Bastien podíval, pocítil záchvěv neklidu.
V jejím pohledu byl soucit.
„To je důvod, proč tě Roland a ostatní nezabili. Jsi jedním z nich, Bastiene. Jen to prostě nevěděli, dokud si ho nenapadl.“
Pocit na zvracení se přes něj plazil, když si vzpomněl, jak se Roland úmyslně vyhnul zasazení smrtícímu úderu. I když během boje získal mnoho ran, ani jedna z ran, které Roland zplodil, nebyla fatální.
Jsem upír,“ trval na svém. Skutečnost, že nikdo z nich nepotkal dalšího dvě stě let starého upíra, neznamená, že neexistují. Nemohla.
Byl si jiný i jako člověk,“ Roland pokračoval, „ovládal si dary nebo schopnosti, které si schovával před ostatními, dary, které tvůj přítel Blaise neměl.“
Jak to mohl vědět?
Možná, že… čteš myšlenky, nebo můžeš rozpoznat emoce druhých pomocí dotyku?“
Bastienovo srdce se rozbušilo.
Roland ho pozorně studoval.Všichni nesmrtelní byli jako lidé odlišní. Není pochyb o tom, že i tvoje sestra měla zvláštní dar.“
Měla. Narodila se s psychometrických schopnostmi, dostávala záblesky minulých událostí, které se vztahovaly k objektům, kterých se dotkla.
Až na to, že nesmrtelní nebyli nikdy lidmi,“ pronesl Bastien otupěle.Jejich… tvoje DNA je odlišná od naší.“
Rolandův pohled se zostřil.To není mezi upíry všeobecně známo. Jak to víš?“
„Vzal jsem vzorek tvojí krve, pamatuješ? Nechal jsem ho otestovat.“
Roland si vyměnil neradostný pohledy se Sárou.Kým?“
„Biochemikem, který mi pomáhá hledat lék. Říkal, že jsi jiný, že nejsi člověk a nikdy jsi jím nebyl.“
„Pokud neřekl to samé o tobě, pak tvoji krev ještě netestoval.“
Netestoval. Vždy nervózní kolem Bastiena, Keegan řekl, že Caseyho krev bude stačit.
Už jsi někdy potkal upíra, který by měl dar jako ty?“
Ani jednoho. Ale Bastien to neřekl.
Všichni nesmrtelní je ovládají, i když dary se liší od člověka k člověku. Nezískali je po přeměně. Narodili se s nimi, jako ty.“
Sára udělala krok kupředu, ale pak se zarazila, když jí Roland naznačil, aby zůstala vzadu.Dokonce vypadáš jako oni, Bastiene. Stejné vlasy. Stejné oči. Podobné rysy.“
Znělo to, jako by si myslela, že má štěstí. Kvůli čemu tohle bylo?
V duchu se otřásl.Nezáleží na tom, jestli jsem upír nebo nesmrtelný.“ K čertu že ne.Roland zabil mou sestru a přeměnil jejího manžela. On…“
„Nikdy jsem tu ženu předtím neviděl!“ Roland zakřičel.
Sára zamávala mečem, aby získala jejich pozornost.Tvůj přítel ti řekl, že ho Roland přeměnil?“
„Ano.“
„Zmínil Rolanda konkrétním jménem?“
Roland vydal zvuk podráždění.Už řekl, že ano, Sáro.“
„Ne, neřekl. Vím, že jsi nevrlý, zlato, ale buď trpělivý a nech mě domluvit.“
Bastien byl šokován, když Roland okamžitě ustoupil.
Bastiene, tvůj švagr zmínil Rolandovo jméno, když ti říkal, co se stalo a že byl přeměněn?“
„Tenkrát neznal Rolandovo jméno. Jen jeho tvář.“ Ohrnul ret, když se znechuceně zadíval na Rolanda.Říkal, že na ní nikdy nezapomene tak dlouho, jak bude žít.“
Sára promluvila dřív, než mohl Roland.Kdy ti řekl, že to je Roland?“
„O pět let později. Byli jsme v Londýně. Blaise se byl venku nakrmit a vrátil se bílý jako stěna. Říkal, že viděl toho, který ho přeměnil a, v průběhu příštích dvou týdnů tvrdil, že ho nesmrtelní loví. Tu noc, kdy byl Blaise zabit, jsem přišel, když Roland odcházel a později jsem sám odhalil jeho jméno.“
„No, nebylo to příhodný,“ řekl Roland opovržlivě.Celé roky ti nemohl říct, kdo ho přeměnil, pak se najednou rozhodl, že jsem to byl já, když si uvědomil, že lovím jeho ubohou prdel. Tvůj přítel byl plný sraček. Masakroval ženy ve slumech. Když jsem k němu vysledoval stopu těl, dostal strach a ukázal na mě svým zakrváceným prstem, pravděpodobně doufal, že mě zabiješ.“
„Blbost! On nebyl ten, kdo zabíjel ženy. To jsi byl ty!“ A Roland začal tím, že zabil sladkou Cat.
Roland vydal posměšný smích.Předpokládám, že tohle ti řekl taky on?“
Bastien po něm rozmáchl, chtěl z Rolandovy tváře srazit ten pohrdavý úsměv.
Roland se vyhnul jeho pěstí, pak ho znovu strčil ke zdi. Roland zvedl svůj sais a přitiskl hrot k Bastienově hrudi nad jeho nezraněnou plíci.Řekl ti také, že jsem ho našel shrbeného nad těhotnou ženou, jejíž hrdlo chybělo? Její krve byla přes celý jeho obličej. Její tep byl pryč. To dítě v jejím břiše mrtvé.“
Naklonil se blíž, oči chladné jako led. „,Teď můžeme být zase rodina,‘ říkal jí. ,Budeme spolu na věčnost, Catherine. Ty, já a dítě.‘ Ten nemocný bastard se pokusil přeměnit těhotnou ženu, ale vedený krvežíznivostí jí místo toho roztrhal hrdlo!“
Bastienovo srdce se rozbušilo.
Z Rolanda neprosakoval žádný náznak podvodu. Bylo tam podráždění nad Bastienovým odmítnutím poslouchat, znechucení nad Blaisovým činem a hněv nad smrtí ženy a jejího dítěte, ale nebylo tam nic, co by naznačovalo, že neříká absolutní pravdu.
A byli zde i jiné,“ pokračoval Roland.Nejméně šest dalších žen bylo zavražděno jen ve dvou týdnech, kdy jsem ho lovil.“
Bastienovi vyschlo v krku, ale se přinutil promluvit.Byly těhotné?“
„Poslední tři byly. Viditelně. Pokud byly i předchozí oběti, nedalo se to vidět jen pohledem a já jsem to nekontroloval.“
Něco uvnitř Bastiena se začalo hroutit. Jeho nedůvěra. Jeho víra v jeho přítele. Cítil se zle.
To nemůže být pravda. Nemůže. Všechno, co ho hnalo posledních 200 roků, nemohla být lež.
Co se děje?“ zeptala se Sára opatrně.
Setkal se s jejím pohledem, přemýšlejíc, jestli bolest a nevolnost, která ho teď zaplavila, byla stejná jako ta, kterou musela cítit, když se bouchla do hlavy. „Cat byla těhotná, když zemřela.“
Sára se kousla do rtu, její oči zesmutněly. „Tvoje sestra se jmenovala Cat?“
„Zkrácenina pro Catherine.“
Roland si těžce povzdechl a ustoupil.
Bastien se setkal s očima nesmrtelného.Pokud si ji nezabil… kdo tedy?“
Roland lítostivě zavrtěl hlavou.Na to už znáš odpověď.“

Blaise.

14 komentářů:

 1. Děkuji mnohokrát za překlad a korekci !!!

  OdpovědětVymazat
 2. Skvělé, díky moc za pokračování kapitoly a korekci

  OdpovědětVymazat
 3. Moc ti děkuji za skvělý překlad!!☺

  OdpovědětVymazat
 4. Srdečná vďaka za preklad i korektúru... :-);-)

  OdpovědětVymazat
 5. Vďaka za skvelé pokračovanie :-)

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 7. Diky za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 8. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 9. Ďakujem za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 10. Díky moc za překlad a korekturu :-D

  OdpovědětVymazat