středa 11. listopadu 2015

Temný úsvit - 16. kapitola 2/2


Bastien zíral v zuřivé nevěřícnosti na krvavý nůž, který si právě vytáhl ze své pravé půlky. Byla ta žena šílená? Copak nechápe, s kým a s čím si zahrává?
Odhodil ho směrem ke Glocku, poslal jí pohled, který byl v minulosti známý tím, že přinutil dospělé muže pomočit si své kalhoty.

Ani v nejmenším se nezdálo, že by jí ohromil, ačkoliv plakala, všiml si znepokojivě.
Sakra, byl by radši, kdy by s ním bojovala, než aby brečela. Nikdy nebyl schopen snést ženské slzy.
Kolik zatracených zbraní neseš?“ zeptal se a zatvrzoval své srdce. Byla pěšákem, nic víc. Dočasný trn v jeho boku, který využil, aby sejmul svého nepřítele.
Zamlženě kolem sebe mžourala, náhle sklouzla po zdi a tvrdě přistála na zadku. Její paže bezvládně ležely podél jejího těla.
Zamračil se.Sáro?“
Neodpověděla, jen tam seděla, pečlivě mrkala, jako by se něco stalo s jejíma očima.
Když se z jednoho ucha vynořil pramínek rudé tekutiny, studený chlad otřásl jeho zády.
Do prdele.
Bastien rychle zrušil vzdálenost mezi nimi a poklekl před ní.
Sáro? Slyšíš mě?“
Vklouzl rukou na zadní část její hlavy a našel ji promočenou krví.
Hnali se pořádnou rychlostí, když ho bodla. Neměl v úmyslu uvolnit své sevření, ale měl do zadku vraženou 10 centimetrovou čepel.
Narazila do té zdi dost tvrdě na to, aby měla frakturu lebky?
Sakra! Neměla se zranit. Měla s ním jít poslušně, příliš vystrašená, aby bojovala, a vlákat Rolanda do pasti. Poté, co by byl ten debil mrtvý, by ji Bastien pustil a ona by si šla svojí veselou smrtelnou cestou.
„Sáro,“ opakoval tiše a snažil se ji přimět, aby se na něj soustředila.Sáro?“
„Co?“ zašeptala.
Byla úplně mimo. Skrz svůj dotek mohl cítit její bolest a zmatek. Chtěla Rolanda. Pravděpodobně chtěla, aby ji uzdravil, jelikož Bastienovo zkoumání ukázalo, že Roland mohl léčit svýma rukama. Ne, že by to udělal.
Bastien rychle prohledal její kapsy a zbavil jí zbytku jejího arzenálu zbraní. Jeho mysl pádila, když z přední kapsy vytáhl masku a navlékl si ji. Ačkoliv nebyla tak fajnová jako ty, co nosili nesmrtelní, když odešli, ochrání ho před nejhorším slunečním poškozením. A to, co nezablokuje maska, zablokuje cesta hustým lesem, kterou pečlivě naplánoval.
Vklouzl jednou rukou kolem Sářiných zad, druhou pod její kolena a jemně ji vzal do náruče.
Rolande?“ zašeptala plačtivě.
Klid, princezno,“ konejšil ji a umístil je pod východ.Uvidíš ho brzy.“
*   *   *
Roland nahlížel přes Marcusovo rameno, když hlídali, až se na malé obrazovce zobrazí satelitní snímek.
Chrisovu dodávku opustili o několik kilometrů dál, tajně se přiblížili pěšky, a před pěti minutami přišli do lesa, který měl vyhlídku na Bastienův statek.
Ačkoli se měl satelitní snímek objevit každou chvíli, čekání bylo nesnesitelné.
Roland se pořád cítil nesvůj kvůli tomu, že zanechal Sáru jen se smrtelníky, aby ji chránili.
Lisette mu nabídla soucitný úsměv.Jsem si jistá, že je v pořádku, Rolande.“
Četla mu myšlenky?
Étienne přikývl a pozoroval ho, jako by byl exponátem na zatraceném vědeckém veletrhu.
Seth dál zíral skrz křoví na upíří doupě.
„Tak jo, už je to tady,“ řekl Marcus a přitáhl jejich pozornost.
Jak se Roland a ostatní shromáždili kolem něj, obrázek podobný tomu, který jim Chris ukázal na setkání, se objevil na malé obrazovce. Upíři se ukázali jako fialové puntíky, lidé se ukázali jako žluté.
Červená tečka jasně chyběla.
Roland se zamračil.Kde je sakra Bastien?“
Marcus se zamračil a dotkl se obrazovky.Nevím. Vydrž.“ Obrázek zdvojnásobil, a poté ztrojnásobil svoji velikost.
Jak se Roland díval a strach v něm rostl, Marcus prohledával obrázek kvadrant po kvadrantu a potvrdil Bastienovu nepřítomnost.
„Není tam.“ Marcus se podíval na ostatní.Myslíte, že nás slyšel přijít a vzal do zaječích?“
Seth zavrtěl hlavou. „Slyšel bych ho.“
Rolanda zasáhla něco jako panika a utahovala se kolem jeho srdce jako pěst.Šel po Sáře.“
„To nevíme,“ varoval ho Étienne přesně ve chvíli, kdy Seth prudce otočil hlavu.
Co je?“ zeptala se Lisette.
Pak to všichni uslyšeli.
Černě oděná postava se vyřítila z lesa na druhé straně domu a nadpřirozenou rychlostí vstoupila do zadních dveří. Ačkoli byla mužova tvář zakryta maskou, Roland věděl, že je to Bastien.
Všiml si někdo, co to nesl?“ zeptal se Marcus.
Po větru přišla k Rolandovi vůně.
Tesáky mu vyjely z dásní a veškeré racionální myšlenky uprchly, jak ho zachvátil vztek.Je to Sára.“
A krvácela.
O chvíli později vytrhl dveře ze statku a sprintoval dovnitř. Dva lidé, kteří vyskočili z pohovky, byli ignorováni, jak vyrazil kolem nich a letěl dolů po schodech do sklepení.
Obrovská hlavní místnost byla prázdná a nabízela čtyři chodby, ze kterých si mohl vybrat.
Roland nezaváhal, vyrazil jedinou na pravé straně a ponořil se do temnoty, se kterou jeho oči neměly žádné potíže. Téměř okamžitě, se chodba rozdělila do několika dalších, tvoříc tak složitý labyrint, který by Rolanda podstatně zpomalil, pokud by Bastien nenesl Sáru.
Její vůně osvětlovala jeho cestu jako svíčka, neomylně ho vedla skrze nekonečnou sérií zákrutů a zatáček.
Probuďte se, upíři!“ řval Bastien před ním.Nesmrtelní nás našli!
Rolandovo srdce bušilo do jeho žeber, jak pokračoval vpřed nejvyšší rychlostí. Brzy se za ním ozvaly zvuky bitvy. Nahoře zazněly výstřely.
Jak moc byla Sára zraněná? Umírala? Byla vystrašená? Věděla, že už jde? Odpustí mu někdy?
Jak ji mohl takhle opustit? Proč to riskoval?
Bastien pro něj nic neznamenal. Sára pro něj znamenala všechno.
Zabije Bastiena za to, že jí ublížil. Za to, že se jí dotýkal. Za to, že na ni kurva pouze zašilhal!
Co jí udělal? Jak moc ji zranil? Trpěla?
Nemůže zemřít. Roland ji nenechá. Nemůže ji ztratit.
Vepředu rozkvetlo světlo.
Tamhle. Nahoru a doleva.
S hlavou dolů a lesknoucími tesáky, Roland vyrazil kupředu.
*   *   *
Lisette zasténala, když se dívala, jak Roland urazil vzdálenost k předním dveřím na farmu v mžiku, vytrhl je z pantů a zmizel uvnitř.Tolik k nenápadnosti.
Všichni kromě Setha si spěšně oblékli masky.
Probuďte se, upíři!“ řval hlas zevnitř.Nesmrtelní nás našli!“
„Kolik jsi jich napočítal?“ zeptal se Seth zasmušile.
Padesát sedm upírů dole,“ řekl Marcus.Čtyři lidé nahoře.“
„Pokud můžete zabránit Rolandovi, aby zabil Sebastiena, udělejte to.“
Seth vyrazil ke statku jako první, následovaný Marcusem, Lisette a Étiennem.
Francouzští nesmrtelní vpadli dovnitř v okamžiku, kdy první dva zmizeli ve dveřích, které vedly do sklepa. Dva lidští přisluhovači stáli před odřenou pohovkou.
Lisette kývla na bratra.Pokračuj. Postarám se o lidi.“
Zmizel ve šmouze.
Jak se obracela k přisluhovačům, vytáhli ruční zbraně a vystřelili. Lisette uhnula do strany, vklouzla za ně a utrhla jim oběma krky. Narodila se se schopností číst myšlenky druhých a jejich byly vážně sadistické.
Doufám, že si Bastien nevšiml vaší skutečné povahy,“ zašeptala, „protože pokud ano, nestojí za záchranu.“
Další z jejich branže přiběhl z kuchyně, zbraň vystřelila. Taky rychle zemřel.
Jak zvuky zdola rostly, spěchala chodbou do místnosti, která obsahovala poslední žlutou skvrnu ze satelitního snímku, a kopnutím otevřela dveře.
Místnost byla kombinací domácí kanceláře a knihovny. Jediným uživatelem byl zhruba 182 centimetrů vysoký, modrooký blonďák, s pohledným, mladistvý obličej a unavenýma očima.
Lisette hádal, že mu bylo kolem pětatřiceti a poté, co rychle prohlédla jeho myšlenky, se rozhodla, že stojí za záchranu.
Kdo sakra jsi?“ zeptal se a vytrhl si sluchátka, ze kterých řvala metalová muzika, z uší. Když zvuky násilí pronikly dveřmi, vytáhl 9 mm pistoli a namířil ji na ni.Co se to sakra děje?“
Lisette si stáhla masku a zhluboka se nadechla.
Díky téhle zatracené věci měla pocit, že se dusí.
Zavanulo k ní mužské uznání. Usmála se se zábleskem tesáků a schovala masku za opasek.
„Můžeš si to také dát pryč,“ poradila mu a kývla na pistoli.
Jeho oči se rozšířily a jeho ústa se nebezpečně přiblížila k tomu, aby se dokořán otevřela.Existují také upírky?“
Zasmála se.Samozřejmě, že existují. Ale naštěstí pro tebe, já nejsem upír. Jinak bych ti už vytrhla hrdlo.“
Zbledl.Ty jsi jedna z nich?“
„Definuj z nich,“ řekla a courala se k němu přes dlouhou, úzkou místnost.
„Nesmrtelní Strážci,“ ušklíbl se.
Zavrtěla hlavou.Vidím, že jsi stejně zmatený jako tvůj zaměstnavatel. Jak se Bastien brzy naučí, my jsme ti dobří.“
„Jste vrazi.“
Pokrčila rameny. „Zabíjíme jen ty, kteří se živí na nevinných. Upíři, na druhé straně, zabijí kohokoliv, kdo se jim zalíbí.“
„To není pravda.“ Volnou rukou vzal nějaké papíry ze stolu a zvedl je.Bastienovi upíři zabíjejí jen pedofily.“
Naklonila hlavu na stranu.Jako ten, který zavraždil tvého syna?“
Jeho ohryzek poskočil nahoru a dolů.Jak o tom víš?“
„Upíři nezabili jen lidi na tomto seznamu. Zabili manželky, syny, dcery, vnoučata těch mužů, a mnoho dalších, kteří si buď to nevšimli nemoci těch mužů, nebo byli sami jejich oběťmi.“
„To je… To nemůže být pravda. Bastien by to nedovolil.“
„Bastien to neví. To je důvod, proč jsme tady. Viděli jsme policejní hlášení a hodláme to zastavit.“
V její hlavě si odkašlal mužský krk. Nerad ruším váš pokec, řekl její bratr, ale Roland odešel zabít Bastiena, a nechal tak Setha, Marcuse a mě čelit padesáti sedmi upírům, kteří se hrnou tady dole z chodby. Takže, pokud by ti nevadilo to tam zabalit, mohli bychom skutečně využít nějakou pomoc.
Lisette se usmála.
Blonďák ji ostražitě pozoroval a ustoupil o krok dozadu.Proč se usmíváš?“
„Obávám se, že mě povolal můj bratr. Čas vypršel.“
Než stačil mrknout, přeskočila stůl, vyrazila mu zbraň z ruky, a vytrhla napájecí kabel počítače ze zdi.
Uklidni se,“ řekla, když ho snadno zkrotila na dost dlouho, aby mu svázala ruce za zády.Nezabiju tě.“ Strčila ho do křesla, vytrhla síťový kabel ze zdi a z počítače a stejně svázala jeho kotníky.
Nemůžeš mě tu takhle nechat,“ řekl poněkud zoufale, jak ho svazovala.Pokud říkáš pravdu, nezabijí mě upíři, pokud mě takhle najdou a Bastien není kolem, aby je zastavil?“
„Neboj se.“ Poplácala ho po koleni, jak vstávala.Až tady skončíme, nezůstanou tady žádní upíři.“
Trochu rychleji, prosím, procedil její bratr.

Jsem na cestě.

13 komentářů:

 1. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 2. Vdaka za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Skvělé, díky moc za pokračování

  OdpovědětVymazat
 4. Moc děkuji za skvělý překlad!!! :-)

  OdpovědětVymazat
 5. Super ! ! ! Díky moc za překlad a korekci další kapitolky ! ! !

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 7. Ďakujem za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 8. Díky moc za překlad a korekturu :-D

  OdpovědětVymazat