středa 25. listopadu 2015

Druhové smečky - 12. kapitola

Nikki nemohla uvěřit, co se kolem ní dělo. Rodičům mladších dětí bylo přikázáno, aby odvedli své děti, a kdokoli další, kdo nechtěl být svědkem, mohl odejít, dokud nebyl konec.

Nikki nepřekvapilo, že většina Smečky zůstala. Bude to mít vliv na zbytek Smečky. Nebyla si jistá, jaký přesně bude mít následek Samsonův plán, ale věděla, že to nebylo dobré. Přivést neznámého kočičího měniče, aby vedl Smečku vlků? Bylo to víc než šílené.
„Pokud půjdeš sem za mnou,“ požádal muž, který se představil jako Casey.
Podívala se na RJe, ale celou svou pozorností byl zaměřený na svého bratra.
„Prosím, nech RJe pomoct svému bratrovi.“
S povzdechem ho následovala k místu, kde budou schopni pořád vidět, ale nikdo za nimi nebyl. Mike už objasnil jejich objevení se. Byl na telefonu s vůdcem jednotky od té doby, co byl zničen RJův obchod. Tehdy se jednotka rozhodla, že tu musí být.
Takže se Princ koček a dva další muži ukázali.
Stála vedle Bena a oba bezmocně sledovali, jak Dylan a kočka Fred vstoupili do kruhu.
„Tohle je špatné,“ zašeptal Ben, když ji popadl za ruku.
„Já vím.“ Pevně ho chytila.
Cameron a Princ Zachary stáli mezi dvěma bojovníky, když zbytek zacouval, aby jim dal prostor. RJ stál s pažemi překříženými přes hruď naproti Samsona.
Samson se na něj ušklíbl, ale jeho oči poletující sem a tam odhalily, že se bál. Taky měl zapálený rozhovor s Fredem, než ten muž vkročil do kruhu.
Zřejmě byl pro ně příchod Prince šok. Nikki jen doufala, že to udrží výzvu podle zákonů a férovou. Všichni věděli, že by Princ neměl problém sundat kohokoli k zemi, pokud by podváděli, ale co ty škody, než by zasáhl?
Výzva ještě před obřadem. Cameron a Princ čekali, dokud se oba muži nevysvlékli a nezměnili se, než couvli z kruhu.
Tygr zařval, ale Dylan se jen zavrtěl a zavrčel. Nikki ještě předtím nic takového neviděla. Dylan ve vlčí formě byl působivý. Byl celý černý a velký. Nicméně ten tygr byl mohutný. Kočka se ohnala po vlkovi, který prostě vyrazil. Fajn, takže byl Dylan rychlý – to bylo dobré.
Dvě zvířata se střetla s řinčením tesáků a drápů. Nikki musela několikrát zavřít oči, když boj pokračoval. Zvuk drcení kostí a stříkající krve, byl prostě příliš moc.
Ben se vedle ní začal třást a ona mu obtočila paže kolem pasu. Jejich strážci dokonce udělali pár kroků blíž.
Dylan kousl tygra, zatímco ho ta obrovská kočka škrábala. Pozornost byla jen na těch dvou bojovnících, takže si nikdo nevšiml Samsona, dokud nebylo příliš pozdě.
Samson se změnil a zavyl, než narazil do RJe mimo kruh.
RJ měl jen dostatek času, aby si zakryl obličej, než přistál s vlkem na vrchu na zemi.
„Ne!“ zařvala Nikki a vyrazila k nim.
Byla chycena za pas a zvednuta z nohou.
„Ne,“ přikázal Casey a pevně ji držel.
Nikki panikařila. Druhá kočka, která přijela s Fredem, se začala měnit a taky další vlci s RJem. Brandon, Justin, Max a dokonce i Mike. RJ pořád bojoval, aby od sebe udržel Samsona, aby se mohl taky přeměnit.
„Udělejte něco!“ zařvala na Camerona a Prince.
„Nemůžeme,“ řekl jí Princ Zachary s lítostivou tváří. „Tak dlouho, dokud nepřekročí kruh, nezapojují se do výzvy.“
RJovi se podařilo dostat se pryč od Samsona na dost dlouho, aby si sundal oblečení. Mike se vrhl na Samsona, ale byl zablokován pumou, která vlka chránila.
Uvnitř kruhu zavrčel varování Dylan na další dvě kočky, které šli po měnícím se RJovi. Jakmile byl ve vlčí podobě, zaútočili.
Rozptýlení hrálo pro kočky. Tygr byl schopný udeřit vlka a připnout ho na několik okamžiků k zemi. Naštěstí se Dylanovi podařilo vyhnout silným čelistím, ale jen těsně.
Nikki nevěděla, kam se podívat. Oba její bratři, muž, kterého milovala a její budoucí Alfa, všichni bojovali, zatímco ji drželi zpátky.
„Pusť mě! Pusť mě!“ dožadovala se a Bořila Caseymu nehty ho paží. Musela něco udělat. Celý její svět byl v ohrožení a její vlčice běsnila uvnitř.
„Neměň se,“ řekl jí Casey přísně. „Vydrž. RJ potřebuje všechnu koncentraci. Pokud by se o tebe musel bát, způsobilo by mu to rozptýlení.“
Nikki věděla, že měl Casey pravdu, ale prostě to nemohla zadržet. Tělo se jí třáslo úsilím zadržet své zvíře.
„Uklidni se,“ naléhal Casey tiše. „Bude to v pořádku, jen dýchej.“
Nikki následovala jeho instrukce. Nechtěla být ta, která svého milovaného vsadí v risk. Nevsadila by do nebezpečí jen RJe, ale taky Brandona a Justina.
Dylanovi se nějak podařilo dostat tygra ze sebe a sebral si několik rychlých kousnutí, než vycouval. Tygr se začínal unavovat.
Nikki v šoku sledovala, jak byl Samson sejmut těsně před tím, než šel po Justinovi, a ten vlk letěl. RJ ho následoval, vrčel a pronásledoval ho.
RJ byl prostě skvostný. Uvnitř se její vlčice začala uklidňovat, když ho sledovala, všimla si, že byl v pořádku.
„Dobře, tak je to lepší,“ řekl jí Casey, když uvolnil sevření.
Zapomněla, že ji pořád držel.
Uvnitř kruhu, se konečně vlkovi podařilo připnout tygra k zemi čelistí. Dylan vrtěl hlavou, kousal a tygr bojoval ještě tvrději.
„Pokud si přeješ podrobit se, začni se měnit,“ prohlásil Princ Zachary pevně. „Nebo Dylan ukončí tvůj život.“
Kolektivní zalapání po dechu projelo celou Smečkou, když se tygr začal měnit zpět v muže. Dylan ho pustil a couvl několik kroků, ale zůstal ve vlčí podobě.
Bylo to jen o několik sekund později, než si Fred lehl do středu kruhu a supěl.
„Výzva je u konce,“ prohlásil Princ Zachary. „Dylan Cross je vítěz a nový Alfa Smečky.“
Dobrá nálada se šířila Smečkou, přehlušila vytí jednoho osamělého vlka. Nikki se otočila právě v čas, aby viděla, jak po ní jde Samson, zatímco byl RJ otočený zády, když se díval na svého bratra.
Její vlčice měla dost. Vytrhla se Caseymu a konečně nechala zvíře převzít kontrolu.
Akorát se jí podařilo sundat si kalhoty, než byla na všech čtyřech a měnila se. Samson do ní narazil a ona uslyšela RJe a další, jak se pohli kupředu.
Zavrčela na ně, aby se drželi dál a čelila svému nepříteli. Nenechá nikoho dalšího se zranit. Vrhla se na Samsona, zrovna když druhý vlk udělal to stejné. Narazili do sebe, ale Nikki byla menší a rychlejší. Otočila se ve vzduchu, aby ho dostala pod sebe, a když tvrdě narazili do země a přetočili se, ostře si došlápla na jeho krk.
Kopl do ní, drápy zadních nohou se jí zarývaly do břicha, ale nepustila. Kousala, dokud nezačala téct krev. Samson jí ochabl v náruči a fňukal.
„Nikki.“ Dylan vedle ní poklekl. „Podvoluje se ti. Musíš ho pustit.“
Zavrtěla hlavou, víc ho rvala za hrdlo. Nechápal Dylan, že tohle všechno byla Samsonova chyba?
„Bude o něj postaráno,“ ujišťoval ji Dylan. „Pusť ho hned teď.“
Nechtěla, opravdu ne, dokud nezachytila jinou vůni. Vůni svého druha.
Svalila ho na zem a stoupla si na něj, aby se dostala na druhou stranu. RJ se pořád měnil a byl přikrčený. Hrabal tlapkou směrem k ní.
Padla před ním na záda, ukázala mu břicho. Nechtěla ho vyzívat – chtěla něco jiného.
Přitulil se jí ke krku a břichu a ona ho nechala. Olízal zranění, které utržila při boji, ale už se začali hojit. Když ji pobídl, aby si stoupla, následovala jeho instrukce.
„Prosím, vraťme se všichni k oslavování. Brandone, můžeš se postarat o naše návštěvníky?“ promluvil Dylan přes dav.
Nikki se nestihal dívat, co se dělo kolem ní. RJ ji šťouchal směrem od Smečky k lesu. Kousal ji do zadních nohou, aby si pospíšila. Poklusem vystřelila, jakmile si byla jistá tím, co chtěl.
Pryč od Smečky a sami se zastavil a drcl do ní hlavou. Začal se měnit zpět na člověka a ona ho následovala.
Stoupla si, protáhla se a zjistila, že byla zvednutá v jeho náruči.
„Bože, zlato,“ vydechl. „Vyděsila jsi mě.“
„RJi!“ popadla ho za zátylek a přivedla si jeho ryt dolů ke svým.
Líbali se, pusy propojené, nárokující a kousající, když všechny emoce, které cítila, se vrátily v plné parádě. Síla její lásky, obavy, strachu – nechala to jít a pojídala ho.
Padli na listy pokrytou zem, váleli se nazí, ruce mapovali každý kousek druhého těla, potřeba skrz ně pulzovala.
„Prosím,“ prosila. Potřebovala ho jako nikdy předtím.
RJ sklouzl dolů po jejím těle a pohřbil jí hlavu do pohlaví. Neztrácel čas – otevřel ji prsty a začal jí lízat kundičku.
„Ach, Bože! Ano!“ zařvala. Popadla ho za zátylek a prohnula se mu do pusy. Hodoval a škádlil ji prsty, dokud nelapala po dechu a neběhalo jí po těle mravenčení.
Udělala se, vykřikovala jeho jméno. Odtrhl se a otočil ji. Sotva se jí po dařilo položit ruce a kolena, než do ní přirážel.
Její vnitřní svaly se sevřely kolem jeho penisu, držely ho hluboko uvnitř.
„Nikdy víc! Nikdy nebudeš znovu v nebezpečí,“ sliboval, když pokračoval v přirážení.
Setkávala se s ním, tlačila proti jeho šíleným ponořením.
„Jsi moje. Nikdo jiný se tě nedotkne!“
„Ano!“ vykřikla. „Tvoje! Tvoje!“
„Moje družka!“
„Nárokuj si mě!“ žádala. „Teď, udělej to teď.“
Jeho boky vystřelily a on trhnul její hlavou dozadu, aby jí odhalil hrdlo. Sklonil se a sevřel zuby. Skousl a pařící značka ji poslala do toho nejintenzivnějšího orgasmu, který kdy zažila.
Houpal se v ní, bušil do ní skrz vyvrcholení, dokud neztuhl a nevyprázdnil svoje semeno hluboko do ní. Zkolabovali a ona se začala smát.
Přetočil se a zazubil se na ni. „Sakra, zlato.“
Shrnula mu vlasy z čela a zírala do očí její budoucnosti. Už se nevloží do nebezpečí, ale nebude sedět a nenechá svého milovaného, aby udělal to stejné.
Přiložila mu pusu k jeho. „Miluju tě.“
Krátce zavřel oči. „Taky tě miluju.“
Nechala ho přitáhnout si ji blíž, když leželi pod nebesy ze stromů, měsíce a hvězd. Našla svého druha. Nebylo pochyb o tom, že půjde domů za smečkou a zůstane po boku RJe po zbytek jejich životů.

A ona s tím byla v pohodě. Byla doma a milovaná. Nemohla žádat o víc.

14 komentářů: