středa 28. října 2015

Temný úsvit - 15. kapitola 2/2


Chodba před ložnicí záhadné ženy byla prázdná, když se v ní Seth objevil, se svazkem papírů sevřeným v jedné ruce, které mu Chris dal. Rychlý pohled dovnitř mu ukázal, že místnost byla taky bez její přítomnosti.

Žádné velké překvapení. Chudák holka, ještě pořád nespala.
Strachujíc se o její pokračující nespavost, velmi lehce natáhl své dary a zjistil, že už to nebyla neochota spát. Ona nemohla spát. Ne, dokud se necítila v bezpečí. Vypadalo to jako nějaký podvědomý obranný mechanismus, který nebyla schopná zastavit.
On, David a Darnell kolem ní opatrně našlapovali a snažili se vypadat neškodně, jak jen to bylo možné. Nevěděl, co jiného by mohl udělat, aby ji uklidnil.
Jistě, byla maličká, měřila lehce přes 150 centimetrů. Bylo trochu těžké vypadat neškodně, když byl jeden alespoň o 45 centimetrů vyšší než ona a převážil ji o dobrých 50 kilogramů.
Seth kráčel chodbou a začal sestupovat dolů. Jediné zvuky života vycházely z velké síně, která – kromě kamenných zdí – se teď podobala modernímu obývacímu pokoji. Následoval je a uviděl Davida stát ve stínu u vchodu a začal volat na pozdrav.
David vzhlédnul a položil si prst na rty.
Seth okamžitě změnil svůj příchod a ztišil své kroky, jak se k němu blížil a nahlédl do pokoje.
Darnell seděl na okraji pohovky, prsty a palci pracoval na ovladači k Playstation. Na velkoplošné televizi se Tomb Raiderova[1] Lara Croft odrazila z běhu od římsy a popadla konec provazu, který visel nad tmavou, rozlehlou místností.
Tajemná žena stála vedle pohovky, jako vždycky mimo dosah ruky, s očima přilepenýma na obrazovce.
Vidíš,“ řekl Darnell s chlapeckým úsměvem, „Říkal jsem ti, že to zvládne.“
Seth byl šokován, viděl její oči se rozsvítit něčím, co by mohl být úsměv, kdyby se její rty pohnuly.
„Teď jí přinutím se zhoupnout, skočit na další lano, znovu se zhoupnout a přistát na tamhle té římse.“
Dívajíc se pochybně, obrátila svou pozornost na obrazovku a opřela se o opěradlo polohovacího křesla postaveného kolmo k pohovce.
Světle modré tričko s výstřihem do V, které měla na sobě, přiléhalo k malým prsům a zanechalo obnažené její nápadné klíční kosti a ruce, které teď už nebyly tak vyhublé na kost, když jedla pravidelně. Černé a modré pyžamové kalhoty visely na kostnatých bocích, které konečně získaly trochu masa. Její malé nohy byly bosy.
Byla stále ještě příliš hubená a vypadala tak křehce, že to zlomilo Sethovo srdce. A Davidovo. A Darnellovo.
Její tvář byla méně vyhublá a měla více barvy. Byl to hezký obličej s plnými rty, smělým nosem a vyklenutým obočím. Nicméně temné stíny stále zůstávaly pod jejíma očima, jako důkaz jejího vyčerpání.
S ohledem na skutečnost, že tohle byl její osmý den bez spánku, vypadala zatraceně fantasticky.
Seth kdysi četl o spánkové studii, kterou zorganizovala univerzita, aby zjistila, jak dlouho člověk může fungovat bez spánku. Nejdelší doba, kterou jeden z účastníků vydržel, byla jedenáct dní. Už v průběhu čtvrtého dne začali být myšlenkové procesy a motorické dovednosti účastníků pomalé. Objevily se problémy s krátkodobou pamětí. Měli potíže se soustředěním, viděli přeludy a byli velmi náladoví, příznaky, které byly neustále závažnější, jak dny postupovaly.
Jejich záhadná žena tyto symptomy neměla. Jediný důkaz jejího nedostatku spánku byl viditelný v podlitinách pod jejíma zelenýma očima.
Pod Sethovým pečlivým dohledem, se ty oči rozšířily, když se Lara Croft zhoupla z jednoho lana na druhý a popadla ho.
„Tý jó!“ Darnell jí poslal další triumfální úsměv.
Seth zatajil dech, když se usmála nazpátek.
Darnell na vteřinu ztuhnul, ale – k jeho cti – pokračoval, jako by se nic zvláštního nestalo.Jakmile se Lara dostane přes, na římsu, dávej pozor na lékárničky. Je oslabená a jedna by tam měla být někde schovaná.“
Ať se propadne, jestli se jejich host nepohnul, aby si sedl na samý okraj křesla a nenaklonil se dopředu, aby sledoval postup Lary Croft podrobněji.
Seth se podíval na Davida a zvedl obočí.Jak dlouho už to trvá?“ zeptal se až příliš tiše, aby to lidské ucho mohlo zachytit.
Celou dobu, co jsi byl pryč,“ odpověděl stejně tiše.Darnell si potřeboval dát pauzu od zkoušení dešifrování těch souborů, které jsme sebrali.“
Hudba naznačující objev trylkovala z televize.Super. Více světlic. A granátomet.“
Seth se zašklebil.Nemohl si vybrat méně násilnou hru?“
David pokrčil rameny.Už ji hrál, když sešla dolů, aby ho sledovala.“
„Už Lara střílela nebo byla něčím napadena?“
„Jen nějakými netopýry. A nezdálo se, že by to naše děvče znepokojilo.“
„Dobře. Nejsem si jistý, kolik si ze své záchrany pamatuje a bojím se, že nemusí na násilí reagovat dobře, i když je to jen ve hře. V tu noc tam bylo sakra hodně střelby.“
David se kysele usmál.Nikdy jsem nebyl tolikrát postřelen během jedné noci nebo takovým vysokým kalibrem zbraně. Ty zatracený věci pálili.“ Kývl na papíry v Sethových rukách.Když už mluvíme o krvavých lázních, co se stalo na schůzi?“
Seth si povzdechl, cítil se nekonečně unavený.Sebastien dokázal nemožné. Bez těch dvaceti tří, které se podařilo Rolandovi a Marcusovi již zničit, má Sebastien padesát sedm upírů, kteří žijí pod jeho střechou.“
Davidovy oči se rozšířily.Cože?“
„Snaží se je zachránit,“ řekl a cítil stejný smutek, který Lisette dala najevo, když dříve učinila prohlášení.Nutí je jíst jídlo. Přiřazuje jim pedofily ke krmení namísto nevinných. Ale většina z nich již sešla z cesty, kterou jim vybral.“
„Přeměnil je všechny sám?“
„Nevím.“
Tajemná žena náhle vyskočila a pospíchala k televizi, aby ukázala na něco na velké obrazovce.
„Co je?“ zeptal se Darnell a přinutil Laru ustoupit o několik kroků.Ach, prasklina. Ani jsem jí neviděl.“ Lara vyskočila, popadla okraj a vlezla dovnitřBezva! Lékárnička. Děkuji.“
S úsměvem se vrátila na své místo.
To je co,“ zamumlal David s vlastním úsměvem.Měl jsem vědět, že pokud jí má někdo přinutit se usmát, bude to Darnell.“
Darnell byl z nich tří nejméně zastrašující. Byl mimořádně vysoký se štíhlou postavou a středně tmavou kůží, bylo mu dvacet šest let a měl přirozeně veselou povaha, které mohlo odolat pouze pár lidí.
Teď, kdyby ji jen mohl nalákat, aby promluvila, pomyslel si Seth.
David vystřízlivěl.Takže, pojďme si to poslechnout. Řekni mi, co jsi zjistil, co ostatní neví.“
„Náročnej bastarde,“ zabručel Seth.
„Ne víc než ty. Vyval to.“
Seth zaváhal. Bylo tu něco, co jiní nezachytili. Něco, o čem se obával, že by je přinutilo odmítnout nechat Sebastien naživu, kdyby to věděli.Sebastien nenávidí Rolanda. Neznám její zdroj. Ale on se ho snaží chytit už dvě stě let, sledoval a následoval ho do každého města, ve kterém se zabydlil.“
„Roland neví proč?“
„Ne.“ Seth zvedl papíry.Reordon uvedl mnoho zemí, měst a městeček, které Sebastien navštívil, spolu s daty a…“ Zdráhal se to říct.Byl ve Skotsku ten rok, kdy byl Ewen zabit.“
David zaklel.
Skotský nesmrtelný byl oblíbený a oplakávaný každým.
V jeho regionu bylo tak málo upírů a žádní se nespolčovali,“ pokračoval Seth.Vždycky jsme si lámali hlavu, jak mohl jeden zabít strážce Ewenovy síly. Nikdy nás nenapadlo, že by to mohl být další nesmrtelný.“
„Ostatní to nemohou zjistit.“
Seth souhlasil.I kdyby to bylo v sebeobraně, chtěli by jeho hlavu.“ A Seth byl nyní zatížen vědomím, že jeho vlastní selhání to všechno způsobilo.
Davidův pronikavý pohled se obrátil a viděl mnohem víc, než Seth chtěl.Musíš přestat obviňovat sám sebe.“
„Je to moje vina.“
„Ne, není,“ trval na svém.Nemůžeš být najednou všude. Nemůžeš být vším pro každého.“
„Kdybych tam byl, abych mu pomohl, Sebastien by netrpěl. Nezačal by nenávidět nesmrtelné a poskytovat útočiště upírům. A Ewen by byl ještě naživu.“
„Neexistuje žádný důkaz, že zabil Ewena. Pouze spekulace.“
„Pokusil se zabít Rolanda už třikrát. A pravděpodobně by zabil Marcuse a Sáru, kdyby cítil, že je to nutné.“
David možná z tohohle Setha neviní, ale ostatní ano. Nevyjádřili to slovy nebo to vědomě nepřiznali, ale jejich mlčení řeklo všechno.
Seth to podělal. Vždycky pomáhal nově nesmrtelným po jejich proměně, a protože nepomohl Sebastianovi…
„Protestovali proti tvému záměru rehabilitovat ho?“ Zeptal se David a opustil své pokusy zmírnit Sethovu vinu.
Ne.“
„Kdy jdete dovnitř?“
„Zítra.“
„Jsi si jistý, že chceš, abych zůstal tady? Pět proti padesáti sedmi by mohlo být trochu ošemetný.“
„Jsem si jistý. Chci našeho hosta mít neustále v bezpečí a vím, že s tebou tady, bude.“
Jako jeden se otočili, podívali se na záhadnou ženu a byli překvapeni, když ji našli, jak na ně hledí, jako kdyby slyšela každé slovo.
*   *   *
„Kdo byla Lady Bethany?“
Sára a Roland leželi spolu v jejich ložnici, když začalo svítat, tlumené noční světlo zahánělo úplnou tmu.
Oba byli nervózní z nadcházející bitvy a spánek nepřicházel.
Aby odvedla svou mysl od nebezpečí, kterému bude Roland brzy čelit, Sára se rozhodla, že se zeptá na ženu, o které se zmínil Étienne.
Roland ležel na zádech a díval se do stropu, hladil a hrál si s jejími vlasy, když se přitulila blíž.Lady Bethany, hraběnka z Westcottu. Také známá jako Bethany Bennettová.“
„Byla Marcusovou manželkou?“
„Ne, ale byla jedinou ženou, kterou kdy miloval. A miloval ji po velmi dlouhou dobu.“
Sára si vzpomněla na žal, který plál v Marcusových očích, když Étienne vyjádřil svou soustrast.Zemřela?“
„Je to trochu složitější.“
No, to bylo tajemné.
Posunula se, složila mu ruce na prsou a opřela si o ně bradu.Řekneš mi to?“
Usmíval se na ni a táhl hřbety svých prstů po její tváři.Nevím, jestli by si mi věřila, pokud bych to udělal. Je to velmi zvláštní příběh.“
Usmála se. „ Divnější než upíři a nesmrtelní?“
„Věř tomu nebo ne, ale ano. To je důvod, proč o tom každý nesmrtelný ví. Dokonce i minstrelové[2] mého času nemohli vykonstruovat takový smutný příběh.“
„Nyní mi to musíš říct.“
Přikývl, ale neřekl nic.
Tak co?“ vybídla ho a dloubla ho do boku.
Vyskočil a zasmál se, když trefila lechtivé místo, pak okamžitě zachytil její prsty, aby to neudělala znovu.Řeknu. Jen se snažím rozhodnout, kde začít – od začátku či od konce.“
„Od začátku,“ rozhodla se za něj.
Jak si přeješ.“ Zvedl hlavu a otřel se o její rty v polibku, pak se uvolnil zpět na polštáři.Už si někdy viděla ty příběhy v televizi, ve kterých je pes, který byl hrozně zneužívaný přijat někým, kdo s ním zachází dobře a miluje ho, a jako výsledek začne být loajální ke svému novému majiteli? Natolik, že by zemřel ve snaze ho ochránit?“
Sára ho zvědavě studovala.Ano.“
„No, to je přesně to, co se stalo Marcusovi. Narodil se jako Brice, dědic hraběte z Dunnenfordu, na konci dvanáctého století. Jeho otec zemřel, když byl ještě chlapec a jeho matka byla přinucena, aby se znovu rychle provdala. Z jeho nevlastního otce se vyklubal sadistický bastard, který mlátil Marcuse a jeho matku při každé příležitosti, kterou dostal. Poté, co přišel na Marcusův dar, zneužíval ho dokonce ještě více. Tak to šlo celé roky, nakonec zabil Marcusovu matku a prohlašoval, že spadla ze schodů.“
Sára byla zděšená a cítila, jak jí srdce ztěžklo, když Roland pokračoval.
Marcuse by zabil taky, pokud by Marcus neuprchl, nevyhledal Lorda Roberta, hraběte z Fosterly – muže, o kterém věděl, že se ho jeho nevlastní otec bál – a stal se jeho panošem. Lord Robert byl dobrý člověk a choval se k Marcusovi jako k mladšímu bratrovi, dával mu přátelství a náklonnost, která mu chyběla. Takže přirozeně, ho Marcus miloval jako otce nebo staršího bratra, kterého nikdy neměl, respektoval ho nad všechny ostatní a rád by dal svůj život, aby ho ochránil.“
„Pak jeden den, když bylo Marcusovi kolem sedmnácti let – v té době byl, myslím, s Robertem tři nebo čtyři roky – si Robert přivezl domů ženu rozdílnou od všech, se kterými se Marcus kdy setkal.“
„Lady Bethany?“
„Ano. Robert a jeho tři muži ji našli v lese pokrytou krví a zoufale hledající svého bratra Joshe. Řekl Marcusovi, že ti dva byli napadeni nepřítelem, se kterým se v té době potýkal. Ale Marcus později zjistil, že byla vlastně z budoucnosti.“
Sára na něj zírala a pochybovala, že ho slyšela správně.Omlouvám se – cože?“
„Lady Bethany byla, ve skutečnosti, Bethany Bennettová, narozená v Houstonu, v Texasu, na konci dvacátého století. Přibližně ve stejné době, kdy jsi byla ty narozená, když teď o tom přemýšlím.“
„Děláš si srandu, že jo?“
„Ne.“
Sára se náhle posadila a pokrývka jí spadla do pasu.V žádném případě!“
Jeho oči potemněly, když klesly na její prsa.Varoval jsem tě, že je tomu těžké uvěřit.“
„Jak mohla jít zpátky v čase?“
Jeho ruce zamířily k jejímu pasu.Pokud ti slíbím, že ti to všechno vysvětlím později, necháš mě dokončit můj příběh, abych se mohl s tebou znovu pomilovat?“
Její tep vyletěl. Pod jeho slabě zářícím pohledem, jí ztuhly bradavky.Dohodnuto.“
„Dlouhý příběh krátce: Bethany a Robert se od sebe bláznivě zamilovali, vzali se a žili spolu šťastně až do smrti.“
Spadla jí čelist. „A co Marcus?“
„Marcus se do ní zamiloval, zbožňovali ji stejně tak moc jako Robert, ale nikdy nic neřekl ani jednomu z nich. Miloval je oba až moc, aby ohrozil štěstí, které společně našli. A jak už jsem řekl, byl naprosto loajální k Robertovi. Nikdy by ho nezradil tím, že by usiloval o ženu, kterou Robert miloval.“
Sára na něj zděšeně zírala.Kriste pane. To je… to je…“
„Posraný. Já vím. Co je horší, Marcus ji nikdy nepřestal milovat. Poté, co zemřela jako velmi stará žena, strávil dalších osm staletí střídavě tím, že jí oplakával a těšil se, že ji znovu uvidí. Když se dvacáté století konečně přivalilo…“ Roland zavrtěl hlavou.Byl jako dítě čekající na to, až přijede Santa Claus. Bethany se narodila. A Marcus se přestěhoval do Houstonu, aby na ni dával pozor, zatímco vyrůstala. Když jí bylo šestnáct nebo sedmnáct, koupil dům hned vedle ní, spřátelil se s ní, s Joshem a jejich otcem, pomohl jí při otcově smrti o rok později, stal se jedním z jejích a Joshových nejbližších přátel a opatroval každou chvíli strávenou s ní, dokud se nevrátila v čas k Robertovi, když jí bylo dvacet dva.“
Sára se kousla do rtu.Nikdy s ní nechodil nebo…“
Roland zavrtěl hlavou.Pokud šlo o něj, byla to Robertova manželka. Marcusův vztah s ní byl vždy platonický. I v budoucnosti, nebo v současnosti, kdy by z toho mohlo být víc.“
Sára nevěděla, co říct.Nikdy si nenašel někoho jiného?“
„Ne. Někteří nesmrtelní si mysleli, že je blázen, když po ní toužil tolik let, a pak se s ní nevyspal, když jí poznal znova. Ale zbytek z nás tím byl… trochu ohromen, předpokládám. Jeho láska k ní nikdy nezeslábla po všech těch letech. A když se s ní setkal znovu a mohl ji svést, vybral si čestnou cestu a nesvedl ji, protože jeho loajalita k Robertovi také nikdy nezeslábla.“
„Wow. Mohl se ji dokonce pokusit udržet od toho, aby se vrátila zpátky v čase.“
Roland zavrtěl hlavou.Věděl, že bude šťastnější s Robertem, než by byli spolu.“
„A ona je teď pryč? To je důvod, proč Étienne nabídl svou soustrast?“
„Ano, Bethany se vrátila do středověku před sedmi lety. Takže Marcus už ji nikdy neuvidí.“
Sára si lehla.Není divu, že vypadá tak zasmušile vždy, když si z tebe neutahuje.“
Stále truchlí.“ Roland se překulil na bok a posunul se dolů, dokud jeho tvář nebyla ve stejné úrovni jako ta její na polštáři.Přiznávám, že jsem byl jedním z těch, kteří ho považovali za hloupého, protože o ni neusiloval, když se znovu setkali.“ Dotkl se její tváře, lehce táhl své prsty dolů po jejím spánku a přes její tvář.
Sáře se sevřelo srdce. Díval se na ni, jako by hleděl na něco vzácného.
Ale teď rozumím. Miloval ji dost na to, aby umístil její štěstí nad své vlastní.“ Přejel svými rty přes její v něžném polibku. „Tak se cítím ohledně tebe, Sáro. Chci, abys byla šťastná. To je důvod, proč jsem se nesnažil na tebe tlačit, aby si se mnou zůstala, poté co jsme zjistili pravdu o Bastienovi.“
Sára se kousla do rtu. Všimla si, že ji ani jednou nepožádal, aby s ním zůstala.Myslela jsem, že se cítíš rozpolceně.“
„Rozpolceně?“ Přitiskl své čelo na její.Miluji tě. Strávil bych s tebou věčnost, kdybych mohl. Ale kromě toho bych se spokojil s každou zbývající minutou tvého smrtelného života, a pak se modlil, že se převtělíš, abych tě mohl znovu najít.“
„Chci si nechat otestovat svoji krev.“ Teď už věděla, že by skočila po možnosti strávit s ním věčnost a nemohla se přinutit opustit tu naději.
Díval se na ni, jeho pohled byl pronikavý.A pokud potvrdí, že jsi člověk?“
„Vaši vědci pracují na způsobu, jak zmutovat virus v upírech a přeměnit je v nesmrtelné. Možná, že na něco přijdou předtím, než budu moc stará.“
„Pokud by si byla stará, když by si byla přeměněna, virus by zvrátil poškození, které stárnutí udělalo na tvém těle, a ty by si byla opět mladá.“
„Bezva!“
„Ale ti vědci se snaží přeměnit upíry v nesmrtelné už od doby před příchodem moderní vědy, Sáro. Vyhlídky jsou docela deprimující.“
Zdálo se, že je rozhodnutý prasknout její bublinu.
„Pak strávím zbytek svého života milováním tě a smíchem s tebou a bude se zatraceně těžce snažit, aby mě neovlivnilo to, když ty zůstaneš sexy a já zvráskovatím jako švestka.“
Roland kolem ní obtočil své paže a objal ji tak pevně, až Sára mohla stěží dýchat.Já ti slibuji, že se v budoucnu budu snažit být méně asociální.“
Sára ho objala nazpátek, utáhla své paže kolem jeho krku.A já ti slibuji, že se pokusím, o tobě nezmiňovat jako o své klučičí hračce, až budu dost stará na to, abych byla tvoje babička.“
Se smíchem ji převalil na záda.Mám ti také slíbit, že ti po zbytek tvého života dám alespoň jeden orgasmus denně?“
Sára se usmála, když uvelebil své velké, teplé tělo mezi její stehna, jeho erekce škádlila její centrum. „Jen pokud začneš hned teď.“
Sklonil hlavu, rty položil na její, jazyk se ponořil dovnitř a zapálil v ní oheň.
Byla bez dechu, když se mírně odtáhl, oči zářící, a dal jí hříšný úsměv. „Bude mi potěšením.“
V příštím okamžiku sklouzl po jejím těle, líbal, lízal a oždiboval, až se dostal k jejímu jádru.
Sára zaklonila hlavu a zabořila své prsty do jeho vlasů.Ach, anooo.“[1] Tomb Raider je série počítačových her, komiksů a filmů, kde je hlavní postava britská archeoložka Lara Croft.
[2] středověký evropský bard

15 komentářů:

 1. Děkuji moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 2. Děkuji moc za skvělý překlad!!!❤

  OdpovědětVymazat
 3. Děkuji za další pokračování

  OdpovědětVymazat
 4. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 5. Díky za překlad :)

  OdpovědětVymazat
 6. Perfektní ! ! ! Díky moc za překlad a korekci ! ! !

  OdpovědětVymazat
 7. Vďaka za preklad a korektúru :-), a teším sa na pokračovanie

  OdpovědětVymazat
 8. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 9. Ďakujem za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 10. Dík za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 11. Srdečná vďaka za preklad i korektúru... :-);-)

  OdpovědětVymazat
 12. Díky moc za překlad a korekturu :-D

  OdpovědětVymazat