středa 5. srpna 2015

Temný úsvit - 11. kapitola 1/2


Všude bylo ticho, když se Seth objevil ve svém domě v Houstonu.
No, ne tak úplně ticho.

Zvuk rychlých, ostrých nádechů ho vytáhl nahoru k jedné z mnoha hostinských ložnicí, které si nechal pro návštěvy nesmrtelných a jejich Druhých.
Darnell, Davidův Druhý stál na chodbě mimo dohled z ložnice a vraštil obočí. David stál ve dveřích ruce zvednuté v gestu mír. Nicméně to spolu s jeho výškou, svalnatým tělem a krví nasáklým oděvem, zřejmě ani trochu neuklidnilo předmět jeho pozornosti.
Seth se otřel o oba muže, vstoupil do místnosti a krok od dveří. Není pochyb o tom, že je stejně zastrašující, ale pro jednou, neměl v úmyslu být.
Na druhé straně místnosti se na podlaze krčila mladá žena, kterou zachránili, vmáčknutá v rohu mezi prádelníkem a stěnou.
Co se stalo?“ zeptal se David, oči zaměřené na ženu.
Probudila se krátce poté, co jsem ji začal léčit a zpanikařila,“ zamumlal David.S těmito ranami se nesmí hýbat. Ale nemohl jsem se přimět ji zadržet. Nechtěl jsem ji vyděsit.“ Bezmocně pokrčil rameny.Snažil jsem se s ní mluvit, ale ona neodpovídá. Můj hlas není ten, který je zvyklá slýchat ve své hlavě.“
Seth přikývl a udělal krok směrem k ní.
Žena sebou trhla a přitiskla své tělo pevněji do rohu, koleny se dotýkala prakticky její brady. Zrzavé vlasy byly nedbale ostříhané a visely v krátkých, zplihlých pramenech kolem bledé tváře. Tmavé prohloubeniny zbarvily kůži pod obrovskýma, strachem naplněnýma zelenýma očima a ostrými lícními kostmi. Byla malá a křehká, a vyhublá až na kost. Očividně trpěla hladem. Ale její mučení u toho neskončilo.
Tucty, ne-li stovky, řezných ran, popálenin a ran po vpichu pokrývaly její ruce a nohy. Dva nejmenší prsty na pravé ruce byly odřezané u prvního kloubu, rány byly ještě otevřené a neobvázané. Ačkoli teď nemohl vidět její nohy – byly skryty pod lemem roucha, které kolem ní David ovinul – věděl, že její dva prsty tam chyběly také.
Nejhorší její zranění měla v trupu. Když Seth a Marcus vtrhli do místnosti, ve které byla zavřena, byla nahá, připoutaná ke stolu, její hruď otevřená, jak dva muži v chirurgickém oblečení dávali šoky jejímu vystavenému srdci malými kovovými lopatkami. Neslyšet jí křičet ve své hlavě, Seth by si myslel, že zemřela při operaci srdce, a že oni se ji snaží resuscitovat. Ale ona nebyla mrtvá. A protože jí nedali sedativa, cítila všechno, co jí dělali.
Uzdravil jsi jí hrudník?“ zeptal se tiše.
Ne úplně. Byl jsem skoro hotov, když se probudila.“
Seth udělal opatrně další krok směrem k ní a sklonil se, aby se nad ní tolik netyčil.Klid,“ zašeptal, když sebou znovu trhla.Klid. Neublížíme ti. Chceme, ti pomoct.“
Vzpomínáš si na mě? zeptal se jí telepaticky. Možná, že jeho hlas zněl jinak, když mluvil nahlas, než když k ní promluvil v její mysli. Nebo ji možná její věznitelé ohlušili. Zatím nebyl žádný způsob, jak zjistit, jak hluboká některé její zranění jsou.
Její pohled zaletěl k jeho a přidržel se ho.
Volala jsi o pomoc a já jsem ti odpověděl.
Slzy zalily její tragické oči a přelily se přes propadlé tváře.
Jmenuji se Seth. Udělal další krok. Pak další.
S obavami se podívala na Davida, pak zpátky na Setha.
David ti neublíží. Pokoušel se tě uzdravit, když ses probudila a začala bát.
Seth klesl do bobku, aby jejich tváře byli na stejné úrovni, pak se pomalu přiblížil ještě blíž a napřáhl pravou ruku dlaní vzhůru.
Už jsi v bezpečí. Ti muži tě tu nenajdou. Necháš nás ti pomoct?
Její pohled klesl na jeho krvavé oblečení a ruku, v jejím výrazu se objevila otázka obklopená strachem.
Usmál se. Nechtěli tě nechat jít. Ale slyšeli jsme tě na nás volat a odmítli odejít bez tebe. Oba jsme byli zraněni, ale uzdravili jsme se.
Byl k ní teď blízko. Téměř tak blízko, že se jí mohl dotknout.
Prosím. Cítím tvou bolest. Nech nás ji zmírnit. Nech nás tě vyléčit, jako jsme se vyléčili sami.
Váhavě natáhla levou ruku a položila ji do jeho.
Seth se usmál. Zakryl ji a pomalu vsunul svoji druhou ruku k její paži pod loket. Když to udělal, řezné rány, popáleniny a odřeniny, kterých se dotkl, uzdravil a ony zmizely.
Dech se jí zastavil.
Vidíš? Přejeme si ti pouze pomoc.
Vzal ji za pravou ruku a dal pozor, aby nevyvinul žádný tlak na její poškozené prsty a vytáhl ji nohy.
Její muka ji zanechala velmi oslabenou. Seth jí přidržel, když se zapotácela a klesla, a poslal jí další úsměv. Když se podíval dolů, aby se ujistil, že jí nešlápl na bosé nohy svými vysokými botami, ztuhl.
Davide, léčil si jí nohu?“ zeptal se neutrálně.
Ne, začal jsem hrudí a nedostal se dál. Proč?“
Setkal se s pohledem svého přítele, který byl plný starostí.Její chybějící prsty narostly zpátky.“
„Cože?“ David udělal krok dopředu, aby mohl lépe vidět její nohy.Jak je to možné? Ona je člověk.“
Oba muži se podívali na ženu pro odpověď.
Na její tvář se vrátil desetinásobně větší strach.
***
Sára plísnila sama sebe za to, že je takový zbabělec, opustila kuchyň a vstoupila do obývacího pokoje, jen aby ho našla prázdný až na Rolanda, který stál vedle nedávno potřísněné pohovky.
„Kde jsou všichni?“
„Pryč,“ řekl prostě, obkroužil konferenční stolek a pomalu se blížil k ní.Seth měl nějakou naléhavou situace, která vyžaduje jeho pozornost a Marcus se nemohl dočkat, až se dostanu domů.“
„Ani jsem je neslyšela odcházet.“
Jeho rty se ironicky prohnuly. „Nepoužili dveře.“
„Aha.“ Seth znovu udělal tu teleportační věc.
Bizarní.
Sára před sebou zmáčkla ruce v marné snaze zastavit jejich třes.
Roland se zastavil několik stop daleko, prohlížel si ji, jeho rudé pruhované obočí svraštělé. „Jsi v pořádku?“
Přikývla a sklopila oči, když se její zrak mihotal slzami. Knedlík uvízl v jejím 
krku, jak se třes rozšířil z rukou do zbytku jejího těla.
Sáro?“ zeptal se, hlas zjemnělý obavami.
Zavrtěla hlavou – nebyla v pořádku – vyrazila vpřed, dokud se její čelo nesetkalo s jeho hrudí.
Jeho paže se kolem ní obtočily, silné a uklidňující.
Sára sklouzla vlastními pažemi kolem jeho pasu a zabořila se blíž, slzy jí kanuly po tvářích.
Ššš,“ zašeptal. „To je v pořádku.“ Svou velkou rukou klouzal nahoru a dolů po jejích zádech v dlouhých, uklidňujících tazích.Všechno bude v pořádku.“
Přikývla, cítíc se trapně kvůli svým slzám, ale bezmocná zastavit jejich tok.
Opřel si bradu o její temeno a držel ji pevně.Moc mě to všechno mrzí, Sáro.“
Zavrtěla hlavou a pronesla mezi popotahováním.To není tvoje vina, že tě nějaký pitomec chce zabít.“
Zasmál se a zesílil sevření.Ano, ale nemusel jsem tě do toho vtáhnout.“
„Ty jsi mě nevtáhl. Já jsem se do toho nahrnula sama.“
„I když je ode mě sobecké to přiznat, jsem velmi rád, že jsi to udělala.“
Její slzy slábly pod jeho něžným, uklidňujícím vlivem. Sára zvedla hlavu, udělala krok zpět, lehce zklamaná, když jeho ruce zmizely.
Omlouvám se, že pořád brečím.“ Přejela si přes vlhké tváře.Musíš si myslet, že jsem úplný blázen.“ Její tělo bylo stále sužováno chvěním, i když on byl tak uvolněný, jako by právě strávili příjemný den prohlídkou památek.
Zvedl ruku a jemnými prsty odhrnul vlasy na jejím spánku. „Kdybys věděla, co jsi o tobě opravdu myslím, nikdy by ses nepřestala červenat.“
Zírala na něj. „Nepřestala?“
Pomalu zavrtěl hlavou ze strany na stranu. „Dnes jsi byla skvělá. Tváří v tvář tuctu mužů vyzbrojených poloautomatickými a automatickými zbraněmi jsi nepanikařila. Ovládla si svojí 9mm s rozvážnou přesností, tři z nich jsi sama sestřelila, a pak mi zachránila zadek. Znovu. A Marcusův taky.“
Jeho pohled na to, co se stalo, zněl mnohem lépe než její vlastní.Byla jsem vyděšená,“ odporovala. Pod palbou nebyla klidná. Nebyla skvělá. Byla vyděšená.Myslela jsem, že umřeš. Když jsem tě viděla se všemi těmi zraněními a sluncem spálenou pokožkou ... Myslela jsem, že umřeš, Rolande.“ A ať se propadne, jestli se neobjevily další slzy a nepřelily se přes její řasy, jen při pomyšlení na to.
Díval se na ně, jako by byl zhypnotizován.Ztráta krve mě nezabije. Může to bolet jako čert, ale nezabije mě to. Mohu zpomalit svůj tep a metabolismus, abych mohl přežít tak dlouho, jak je potřeba, než se naskytne jiný zdroj krve. Ale slunce ... Slunce mě uškvaří, Sáro, když jsem takto zraněný a já nevím, jak bych se dostal do lesa, kdybys nás tam nedotáhla, a pak nezavolala kavalerii. Jsou ty slzy pro mě?“
Málem nepostřehla otázku bez pauzy připojenou na konci jeho řeči.Ano,“ přiznala.Začala jsem na tobě trošku lpět.“
Jeho hnědé oči se změnily na jantarové a začaly zářit.Taky jsem na tobě začal lpět.“ Prstem pohladil její čelist.
Nevěděla, co na to říct. „Vypadá to, že se nedokážu přestat třást.“
Vzal ji za ruku a stiskl ji.To můžu spravit.“ Otočil se a kráčel skrz obývací pokoj.
Sára ho nechala, aby ji táhl za sebou do chodby s několika zavřenými dveřmi.
Je to už pár desetiletí nebo tak, co mě Marcus přijel naposledy navštívit,“ řekl a otevřel dveře napravo. Byla to knihovna.Ale on zůstával tady a já si vzpomínám, že zmínil ...“ otevřel dveře naproti a Sára mžourala za něj na schodišti, které vedlo dolů do tmy.Suterén,“ dodal s úsměvem.Výborně.“
Nevěděla, jak jí pomůže vlhký, chladný sklep, ale stejně za ním šla dolů po schodech. Možná, že po incidentu se sluncem, mu pomyšlení na to být pod zemí přišlo uklidňující. Jí pravděpodobně ano, kdyby byla na jeho místě.
Dřevěné schody byly studené pod jejíma bosýma nohama.
U úpatí schodů byla široká chodba s kobercem, která vedla doleva a doprava. Roland šel doprava a otevřel první dveře, na které narazili.
Když rozsvítil stropní světlo, uviděla, že to je krásný pokoj. Vůbec nebyl studený nebo vlhký. „To bude stačit,“ prohlásil pohrdavě.
Podívala se na něj. „Tvůj se mi taky líbil víc.“
Přes rameno se ní usmál dalším z těch zastavujících-srdce úsměvem a táhl ji dopředu skrz pokoj a do koupelny, skoro stejně velké jako byla ložnice.
Kristepane. Nesmrtelní měli opravdu slabost pro luxusní koupelny.
Když se rozhlížela po honosném prostředí, Roland ji vzal za rameno a vedl ji od umyvadla.Nedívej se do zrcadla.“
Což, samozřejmě, přimělo její pohled zaletět přímo k jednomu ze dvou zrcadel umístěných nad dvojitým umyvadlem. Když uviděla svůj odraz, její oči se rozšířily. Krev byla rozmazaná přes střed a levou stranu jejího obličeje od čela k bradě. Vypadala jako podělaná Carrie v plesový večer.
Rolandův odraz v zrcadle se ušklíbl.Je mi to líto. To je z mé košile, jak jsem tě držel.“
„To je v pořádku.“ Nezmínila, že vidět svůj bledý obličej s rozšířenýma očima a hojně pokrytý rudou kapalinou, jí nahání hrůzu.
Roland přešel ke sprše, otevřel skleněné dveře a naklonil se dovnitř. Kohoutek lehce zaskřípal, když zapnul teplou vodu. Téměř okamžitě se vyvalila pára. Zapnul studenou vodu, nastavil teplotu tak, aby mu vyhovovala, a pak se narovnal a otočil k ní.
A teď,“ řekl, jak se k ní plížil, „pojďme z tebe svlíknout to oblečení.“
Její tep divoce pádil. „Cože?“
„Nejlepší, co můžeme udělat, abychom zastavili ten třas, je dostat tě do příjemné teplé sprchy. Budeš se cítit mnohem lépe, až budeš v teple a zbytky dne se odplaví.“
Sára netušila, co právě řekl. Nemohla se soustředit, když na ni zíral s těma zářícíma očima. Zejména proto, že si přetahoval svoje otrhané tričko přes hlavu, zatímco mluvil. Pod ním se nacházely zakrvácené svaly, které se vlnily a napínaly, když odhodil látku stranou. Nebyly tam žádné známky jakýchkoli zranění. Pouze čistá dokonalost.
Co jsem to měla udělat?“ zeptala se nepřítomně.
Svléknout si oblečení a užívat si žhavou sprchu.“
„A jaké jsou tvé plány?“
Usmál se a natáhl se pro lem její košile.Užít si jí s tebou.“
Sára ho nechala, aby jí vytáhl triko přes hlavu, její jazyk byl nevhodně svázaný.
Seth by nás sem nepřivedl, kdyby si nemyslel, že je to bezpečné,“ pokračoval.Ale dokud sám dvakrát nezkontroluji bezpečnost, nespustím tě z očí.“
Přikývla. To jí vyhovovalo.
Neboj se.“ Jeho tvář změkla, i když jeho oči stále zářily.Budu respektovat tvoje pravidlo Žádný sex s cizinci a nechám si svoje kalhoty. Ale ty“ – škádlivý záblesk probleskl jeho očima – „si můžeš sundat tolik oblečení, kolik chceš.“
I potřísněnou krví ji sváděl.
Řekla mu, že neměla sex s muži, které právě potkala, s muži, které doopravdy neznala, ale ... když Sára vzala v úvahu to, co o Rolandovi věděla, byly věci, které nevěděla opravdu tak důležité? Tak neznala jeho oblíbenou barvu nebo jeho oblíbenou příchuť zmrzliny. Ne, počkat. Vlastně to věděla. Jeho oblíbená barva byla zelená a měl rád banánovo-oříškovo-sójovou zmrzlinu, jednu z jejích oblíbených. Neznala jeho oblíbený film, jakému druhu hudby dává přednost nebo jaká byla jeho oblíbená televizní show.
Ale věděla, že je čestný, že každý večer, téměř tisíc let, strávil obranou a ochranou lidí, jako byla ona sama, proti těm, kteří je loví, během toho utrpěl nesčetná zranění, a pak se otočil a další noc to dělal pořád dokola. Věděla, že její bezpečnost umístil nad jeho vlastní a nebude váhat riskovat svůj život, aby ochránil ten její. Věděla, že dobrovolně vtáhl její bolest a zranění do sebe, aby zmírnil její nepohodlí a udělal by to znovu.
Od té doby, co jí potkal, byl na ní hodný. Byl trpělivý s bláznivými koťátky. Byl velmi loajální ke svým přátelům a zcela zřejmě k nim cítil náklonnost, i když ji schovával za drsnou fasádu, když byl v jejich přítomnosti.
Znala jeho problematickou minulost, každopádně aspoň část, a měla podezření, že byl opatrný vzdát se druhému jako ona sama. Přesto byl schopen takové něžnosti, takové vášně, jak se minulou noc naučila z první ruky. Její tělo se sevřelo jen z myšlenky na to.
Ten slabý praktický hlas, který jí obvykle brzdil, když byla v pokušení, se jí místo toho vysmíval a poukazoval na to, že, protože byl nesmrtelný se nemusela starat o pohlavně přenosné choroby. A byla bezpečná doba v jejím cyklu, což znamenalo, že nemusela mít žádné obavy s otěhotněním.
Na co sakra čekala?
Sára se usmála a rozepla pás svých džínů.
Věděla, že s Rolandem se cítí jako se starým přítelem. A byla k němu přitahována více než ke komukoliv jinému.
Jeho pohled sklouzl na její ruce.
Věděla, že by se jí nedotkl, kdyby nechtěla, i s erekcí, která se již tlačila k přední části jeho kalhot.
Dychtivě se díval na každý její pohyb, když sjela zipem dolů, shrnula džíny z nohou a pak z nich vystoupila.
A ona věděla, že chce, aby se jí dotkl. Potřebovala to. Téměř zoufale.
Rolande,“ řekla, jak sáhla za sebe a rozepnula si svojí podprsenku.
Hmm?“ Jeho ruce se sbalily do pěstí u jeho boků, když černá krajka spadla.

Ty nejsi cizinec.“

13 komentářů:

 1. Díky moc za další pokračování a korekci

  OdpovědětVymazat
 2. Vďaka za preklad a korektúru, a teším sa na pokračovanie :-)

  OdpovědětVymazat
 3. Skvělé ! ! ! Díky moc za překlad a korekci další části ! ! !

  OdpovědětVymazat
 4. Díky za překlad.

  OdpovědětVymazat
 5. Děkuju moc za překlad

  OdpovědětVymazat
 6. Díky za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 7. Knihomolka.3655. srpna 2015 20:12

  Díky za překlad :)

  OdpovědětVymazat
 8. Dakujem za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 9. Srdečná vďaka za preklad i korektúru!!! :-);-)

  OdpovědětVymazat
 10. To čekání mě snad zabije! vím proč tu jen dodělaný věci ale tohle mě prostě zaujalo. Odvádíte perfektní práci, díky za ni :) Aky

  OdpovědětVymazat
 11. Děkuji moc za skvělý překlad!!!

  OdpovědětVymazat
 12. Ale no ták! :D tohle je skoro týrání! :D potřebuji další část.. prosím.. jinak skvěla práce s překladem a korekcí Děkuji :)

  OdpovědětVymazat
 13. Díky moc za překlad a korekturu :-D

  OdpovědětVymazat