středa 29. července 2015

Temný úsvit - 10. kapitola 2/2


Sára se dívala na Rolanda a snažila se ho přimět, aby stále dýchal, zatímco držela mobilní telefon u ucha a počítala vyzvánění.
Jeden. Dva. Tři. Čtyři.
Prosím, zvedni to!

Haló?“ ozval se konečně baryton s lehkým přízvukem.
Sethe?“ téměř vzlykla úlevou.
Ano. Kdo je to?“
„Tady Sára. Sára Bingham. Roland potřebuje vaši pomoc. Myslím, že umírá.“
Z čista jasna se před ní objevil obrovský muž.
Sára zaječela a upustila telefon.
Co se stalo?“ zeptal se.
Zírala na něj a nemohla najít svůj hlas… což nakonec nebylo nutné. Jakmile otočil hlavu, spatřil Marcuse a Rolanda ležet na zemi a plynule zaklel.
Měl mimořádně impozantní postavu. Byl vyšší než metr devadesát pět, měl široká ramena a štíhlou, ale svalnatou, atletickou postavu. Jeho obličej byl naprosto bezchybný. Ne příliš drsný. Ne příliš hezký. Silnou čelist. Patricijský nos. Žádné vrásky nebo povislou kůži nebo cokoli jiného, co by si myslela, že nejstarší Nesmrtelný Strážce bude ukazovat.
Ještě více ohromující bylo jeho tmavé oblečení, které bylo nasáklé krví a prošpikované dvakrát tolika dírami po kulkách, než měl Roland.
Co to sakra?
Jak si klekl mezi Marcuse a Rolanda, který vypadal děsivě blízko smrti, jeho tmavý kabát se rozprostřel kolem něj a jeho dlouhé černé vlasy spadly dopředu a otřely se o zem.
Jsi Seth, že?“ zeptala se, když mohla znovu mluvit.
Ano.“ Zíral skrz stromy na plameny, které polykaly Rolandův dům, a řekl: „Stručně, jak je to jen možné, mi řekni, co se stalo.“
„Upír, který vsadil Rolanda do země, na nás včera v noci vedl další útok, pak poslal zhruba tucet mužů – lidí – dokončit dnes jeho práci. Viděla jsem Rolanda sledovat jednoho ven. Ten muž zapálil dům. Předpokládám, že ho Roland zabil. Ostatní zemřeli uvnitř.“
„Jsi zraněná?“
„Ne.“
Položil jednu ze svých velkých rukou na Marcusovu hruď, a pak druhou natáhl k ní. „Vezmi mě za ruku, Sáro.“
Zdálo se, že Roland tomuto muži věří, takže se Sára rozhodla, že ona bude taky.
Vyškrábala se na kolena a vzala ho za ruku.
Teď se dotkni Rolanda.“
Neměla tušení, jestli je to léčebný rituál nebo co, ale poslušně položila ruku na Rolandův hrudník.
Sethův temný, záhadný pohled zachytil její a držel ho.Možná ti to bude připadat trochu matoucí.“
Připadat, co matoucí?
Přehnal se přes ni pocit beztíže podobný tomu, který zakusila při cestě výtahem. Uchopila Rolandovo tričko pevněji a zjistila, že se náhle ocitla v naprosté tmě.
Světla zablikala a Sára v úžasu zírala na prostorný obývací pokoj, který nevysvětlitelně nahradil stromy.
Plyšový krémový koberec poskytl měkčí postýlku pro Rolanda a Marcuse, než tvrdá zem, na které leželi dříve. Vůně vanilky nahradila pach kouře.
Seth pustil její ruku a vytáhl mobilní telefon ze své zadní kapsy u kalhot. Když vytočil číslo a přidržel si ho u ucha, Sára se zahleděla na Rolanda.
Jeho tvář byla tak plná puchýřů a krvavá, že byla téměř k nepoznání.
Vzala jednu jeho ruku do dlaní a něžně pohladila jeho potem zvlhlé vlasy. Hrouda pod jeho košilí se pohnula a protáhla se až do výstřihu. O sekundu později, Nietzscheho rozcuchaná hlava vykoukla pod Rolandovou bradou.
Ahoj,“ zašeptala Sára, která stále bojovala se slzami.Jsi v pořádku, Nietzsche?“
Malý kocourek se rozhlédl, vytáhl zbytek svého tělo z trička, a pak vyrazil pryč skrýt se pod nedalekou židli.
Sára sklopila svůj pohled na Rolanda. Vzestup a pád jeho hrudi byl stěží viditelný, intervaly mezi nádechy byly tak dlouhé, až se bála, že každý z nich může být jeho posledním.
Chrisi?“ Seth najednou promluvil.Seth. Potřebuju tvé čisticí schopnosti… Rolandův dům hoří asi s jedenácti lidmi uvnitř, jeden je venku, všichni jsou mrtví. Žije v izolované oblasti, a tak nevím, jak dlouho bude někomu trvat všimnout si kouře a zavolat hasiče. Můžou být už na cestě.“
Vychrlil adresu.Pochybuji o tom. Znám Rolanda, a tak bude pro kohokoliv nemožné, aby někdo dohledal jeho dům. Ale už jeď, aby to bylo bezpečné… Děkuji ti.“
Jak vracel telefon do své kapsy, Seth soustředěně studoval Sáru.Roland ti řekl, co je?“
„Ano, vím, že je nesmrtelný.“
„A nemáš s tím žádný problém?“
„Ne, jsem ráda, že je. Jinak by byl teď mrtvý.“
Zamyšleně přikývl, naklonil se a položil ruku na Rolandovu hruď.
Sára si nejdřív myslela, že hledá jeho puls.
Pak jeho ruka začala zářit. Vyzařovalo z něj teplo.
Pod jejím užaslým pohledem, se puchýře na Rolandově obličeji, krku, pažích a rukou zmenšily, a pak zmizely. Růžová kůže se vrátila k jeho přirozenému zlatavému opálení. Ošklivé střelné rány v jedné jeho paži a ty viditelné přes roztrhané díry v jeho oblečení se samy uzavřeny, vyhladily, a zmizely do nicoty. Několik ran v jeho trupu vyplivlo zdeformované kousky kovu, které nejasně rozeznala jako kulky, a pak udělaly totéž.
V době, kdy záře zbledla a Seth sundal svoji ruku, Roland vypadal znovu v pořádku a zdravý, i když trochu bledě.
Sára pozorovala Setha, když se otočil a položil ruku na Marcuse.Roland mi řekl, že nesmrtelní, kteří jsou léčiteli, nemůžou léčit vážná zranění, aniž by vyčerpali své síly a rány se otevřely na jejich vlastních tělech.“ I když byli ve vrcholné formě. A Seth se zdál, že byl střelen vícekrát než ti dva muži, které hojil, dohromady. Přesto se na něm neotevřely žádné rány.
Oni nemůžou,“ řekl Seth.Já můžu.“
Jeho ruka začala znovu zářit. Kulky se vynořily z Marcusova těla, jak jeho popáleniny mizely.
Zamračila se. Byl Seth silnější, protože byl starší? Nebo byl jiný?Nejsi tedy nesmrtelný?“
Usmál se a byl tak hezký, že by jí vzal dech, pokud by to neudělal už Roland. „Jsem asi tak nesmrtelný, jako oni.“
Hmm. Sára se nemohla rozhodnout, zda odpověděl na její otázku, nebo ne.
Nadpozemská záře zbledla, opouštějíc Marcuse zdravého jako Rolanda.
Jsi citlivá na krev?“ Zeptal se Seth a sedal si zpátky na paty.
Sára se podívala na krví nasáklou Rolandovu postavu, pak na skvrny na vlastním oblečení. Ironicky se usmála a řekla: „Pokud ano, tak bych byla v hajzlu, ne?“
Zasmál se.
Kývla k Rolandovi, stále držela jeho ruku a hladila ho po vlasech.Bude v pořádku?“
„Ano, ale potřebuje krev.“
„Nabídla jsem mu svoji, ale nechtěl si ji vzít.“
Povytáhl obočí.Opravdu?“
Přikývla.Řekl, že to nestačí.“
„Spíš se bál, že by ve svém stavu, mohl ztratit sám sebe a vzít si příliš mnoho. V ledničce by měly být dosti velké zásoby krve. Nevadilo by ti je přinést, zatímco jim udělám větší,“ řekl a ukázal na Rolanda a Marcuse, „pohodlí?“
„Jen mě naveď správným směrem.“
Ukázal.Kuchyně je přímo tamhle.“
Sára se zvedla, spěchala do kuchyně a překvapilo ji, že se jí třásly nohy. V místnosti byla tma, když vešla. Klouzala rukou podél zdi, našla vypínač a rozsvítila.
Wow. Nevěděla, čí je to dům, ale byl podělaně obrovský! Většina z dvou pokojového dřevěného domu, který si pronajala, by se snadno vešla do této kuchyně.
Přešla k velmi draze vypadající nerezové ledničce a otevřela dveře na pravé straně. Byla skoro prázdná a čistá bez poskvrny. Možná, že všichni Nesmrtelní Strážci byli pořádkumilovní blázni.
Bylo trochu divné, přemýšlet, že dělají domácí práce. Zabíjení upírů v noci, pak přijdou domů vyčistit lednici, vytřít podlahu nebo vyčistit koupelnu za dne.
Sára si nevšímala sodovky, organického ovocného džusu, a přírodního dresinku do salátu, sklonila se a otevřela něco, co vypadalo jako modifikované zásuvky na maso. Sáčky s krví byly úhledně naskládané uvnitř. Víc jich bylo v přihrádce na zeleninu.
Seth neřekl, kolik by jich měla přinést, takže Sára vzala všechny. Nacpala je do náruče, až si úplně zaplnila ruce, třesoucí se zimou, loktem zavřela zásuvky, a pak nechala dveře ledničky, aby se samy zabouchly. Plastové sáčky nebylo tak jednoduché zvládnout ve velkém. Pořád se posouvaly a klouzaly a snažily se vyklouznout z jejího sevření.
Žonglovala s nimi, jak nejlépe mohla a spěchala zpátky do prostorného obývacího pokoje. Marcus a Roland byli nyní při vědomí a seděli, bok po boku, na jedné ze tří pohovek, kterými se pokoj chlubil. Seth byl pohodlně rozvalený v křesle naproti nim. V tom samém, pod které se Nietzsche schoval.
Roland vytřeštil oči, když ji uviděl.
To je všechno, co tam je,“ řekla Sára a položila svůj náklad na konferenční stolek. Seth se předklonil a hbitě chytil jeden, který sklouzl na stranu směrem k podlaze.Je to dost?“
Více než dost,“ řekl Marcus, popadl sáček a zakousl se do něj.
Ach. Přinesla jsem jich moc?“
Roland se naklonil dopředu a zvedl sáček.Kdyby Seth neudělal tu práci za nás, potřebovali bychom všechny a mnohem více, abychom vyléčit své rány a doplnili svou sílu. Ale protože to udělal, potřebujeme pouze tolik, abychom nahradili krev, kterou jsme ztratili.“
Sára přikývla a zastrčila ruce za zády. Začaly se třást a ona začínala mít knedlík v krku a cítila slzy, když už teď nebezpečí bylo u konce.
Byla tak ráda, že Roland bude v pořádku. Ulevilo se jí tak, že chtěla zalézt do jeho klína a obalit ruce kolem jeho krku.
Místo toho sevřela ruce a snažila se vypadat, jako by nebyla blízko toho uvést se do rozpaků tím, že se sesype.
Zdálo se, že Roland váhá krmit se před ní.
Přilepila si úsměv na tvář, doufajíc, že ho tím uklidní.Nebudu šílet. Slibuji. Vidět tě pít krev už pro mě není více odpuzující, než když vidím někoho jíst jeden z těch tučných trojitých hamburgerů, na které jsem viděla reklamu v televizi.“

*   *   *

Roland si nebyl jistý, že tomu věří, když si přitiskl sáček ke rtům. Díval se na ni pozorně, zakousl se a pořádně nasál svými tesáky. Žádná grimasa. Žádné zachvění.
Jeden by si myslel, že mu právě podala džus.
Nietzsche si vybral právě tu chvíli, aby vylezl z úkrytu a otřel se o Sethovo černé zakryté lýtko. Jeho pruhovaná a skvrnitá šedá srst a bílé tlapky byly lepkavé Rolandovou krví a stál na temných drápech.
„No, copak to tu máme?“ Seth kočku zvedl, krátce ho prozkoumal, a pak ho usadil ve svém klíně.Ahoj, Nietzsche. Nevěděl jsem, že jsi pořád tady.“
Uh-oh.
Pohled, který Seth obrátil na Rolanda, byl nevyzpytatelný.Uvědomuješ si, že kočky ve skutečnosti nemají mít devět životů?“
Koutkem oka, Roland viděl Marcuse se zamračit.
Počkej chvilku,“ řekl po vyprázdnění prvního sáčku.To není původní Nietzsche, že? To by mu bylo – kolik – čtyřicet?“
„Čtyřicet tři,“ objasnil to Seth.
Roland se rozhodl mlčet a vzhlédl, aby zachytil Sářinu reakci, když vstřebávala jejich slova.
Oči se jí rozšířily.Nesmrtelná kočka?“ vyhrkla nevěřícně.Existují nesmrtelné kočky?“
Jedna nesmrtelná kočka,“ opravil ji Seth, jak hladil Nietzscheho špinavou srst.
Nietzsche zavřel oči v extázi a začal příst a věnovat se svým malým tlapkám.
Sethův nesouhlas nemusel být vyjádřený slovy. Dokonce i Sára vypadala, že to vycítila, a přiblížila se blíž k Rolandovi.
No, co se stalo, stalo se.
Byla to nehoda,“ začal Roland a odložil prázdný sáček stranou.Přišel jsem na upíra, který vyprazdňoval ženu do sucha. Když jsem zaútočil a začal mu nakopávat zadek, ona se zbláznila a postříkala mě pepřákem.“
„Proč?“ ptala se Sára.Ty ses jí snažil pomoct.“
„Nebyla zcela při smyslech. Myslela si, že jí dělá cucflek, ne že ji zabíjí,“ vysvětlil.Před tím než se můj zrak vyčistil, upír provedl šťastný zásah a přeřízl mi krkavici. Vyléčilo se to, ale – během doby, kdy jsem zabil toho upíra, postaral se o tu ženu a přišel domů – jsem ztratil tolik krve, že jsem odpadl dřív, než jsem se mohl nakrmit. Probudil jsem se o něco později pocitem Nietzscheho smirkového jazyka lízajícího můj krk.“ Pokrčil rameny.Nevím, kolik toho vypil, ale od té doby nezestárnul.“
Marcus zvědavě studoval kočku.Je víc agresivní? Je to důvod, proč napadl toho mývala?“
„Ne, Nietzsche byl vždy velmi teritoriální. Malý cvok.“
Seth si povzdechl.Pojďme to nechat mezi námi, ano? Mám plné ruce práce hlídat všechny Strážce. Nepotřebuji, aby se k vám přidali nesmrtelní mazlíčci.“
Roland a Marcus zamumlali svůj souhlas, a pak každý vyprázdnili další sáček.
Sára se usadila na opěradle pohovky nejblíže k Rolandovi.
Seth čekal s mluvením, dokud neskončili.Řekněte mi, co víte o tom, který se tě pokusil zabít.“
„Ne o moc víc, než když jsem s tebou mluvil naposledy,“ řekl Roland a prohrábl si vlasy ve frustraci. „Jmenuje se Bastien. Je to Brit. Postavil malou armádu z upírů a lidských přisluhovačů.“
Seth svraštil obočí.
Opět nás napadl včera v noci, krátce poté, co přijel Marcus, když jsme byli na odchodu ze Sářina domu. Bylo s ním sedm upírů. Tucet dalších se k nim připojil poté, co začal boj.“
„Všichni byli podřízeni Bastienovi a vzhlíželi k němu jako k jejich vůdci,“ vložil se Marcus do rozhovoru.
Roland přikývl.V plánu bylo mě zabít a vzít Marcuse živého.“ Popsal podrobný přehled boje a Bastienův odchod, aby pronásledoval Sáru, nakonec postoupil k boji a útěku.
Ty jsi ho nepronásledoval?“ V otázce nebylo žádné napomenutí.
Ne, bál jsem se o Sáru a chtěl jsem se ujistit, že je v pořádku.“
Seth na něj dlouhou chvíli zíral, a pak se podíval Sáru.Byla jsi zraněná?“
„Ne,“ řekla ve stejnou chvíli, kdy Roland řekl, „Ano.“
Zčervenání jí pokrylo tváře, když se neklidně posunula pod jejich podrobným zkoumáním.
Roland se chystal natáhnout, vzít ji za ruku a stáhnout ji dolů, aby si sedla blíž k němu, když vyskočila a sklonila se, aby sesbírala sáčky plné krve, které zůstaly na konferenčním stolku.
Pokud jste skončili, měla bych je jít uklidit. Jsem si jistá, že mají být v chladu.“
Sledoval ji pospíchat do kuchyně a musel bojovat s potřebou následovat ji.
Lidé, kteří na nás dnes zaútočili, byli také Bastienovi,“ dodal Marcus.
Seth podrbal Nietzscheho bradu. „Jak vás našli?“
Rolanda píchla vina, když si vzpomněl, že obvinil Sáru, že jim pomohla.Bastien musel kroužit kolem, držet se po větru a následovat nás.“
Marcus zavrtěl hlavou. „Pokud nás sledoval, šel pěšky. Viděl a slyšel bych auto nebo motorku i se zhasnutými světly.“
„A vzhledem k jeho zranění,“ řekl Roland, „musel být zatraceně odhodlaný. Vypadá to jako osobní msta vůči mně.“
„Osobní msta, nebo ne, musí být o to postaráno,“ rozhodl Seth.Čím více upírů vytvoří a shromáždí lidí, tím větší je riziko prozrazení. V dnešní době má příliš mnoho lidí mobilní telefony s foťáky. S armádou upírů této velikosti, kteří se všichni krmí v jedné oblasti, je to jen otázkou času, než někdo něco natočí.“
„Pracujeme na tom.“ Byla to chabá odpověď, ale ta nejlepší, kterou mohl říct v tuto chvíli.Kde to jsme, mimochodem? Koho je to dům?“
„Davidův. Mám vám vyřídit, že tu jste vítáni tak dlouho, jak budete potřebovat.“
„To je od něj velmi velkorysé. Poděkuj mu za mě, jo?“
„Jistě.“
Roland si vyměnil pohled s Marcusem.
Marcus obrátil svou pozornost k Sethovi.Tak dobře. Vzhledem k tomu, že on se nezeptá, já ano. Je ta krev po celém tvém oblečení naše nebo tvoje?“
Seth se podíval dolů, jako by si teprve pak uvědomil svůj vzhled.Moje.“
Tak to bylo, nic víc.
Marcus ukázal své podráždění a povzdechl si. „To jsou díry po kulkách?“ naléhal a pokynul k početným dírám v jeho oblečení.
Ano.“
Marcus se obrátil k Rolandovi.Víš, doteď jsem si neuvědomil, jak jste si podobní.“
Oba, Seth i Roland se zamračili. Seth, protože zřejmě nebyl spokojen se srovnáním, a Roland, protože pro jednou mu vadilo, že byl pro každého trnem v oku.
Byl opravdu tak velká osina v zadku?
Ano,“ odpověděl Seth na nevyslovenou otázku, pak se usmál, když Roland zdvihl ruku a pohladil si obočí prostředníčkem.
Podívej,“ řekl Marcus, „Ptal jsem se pouze proto, že tam je nejméně dva nebo tři tucty děr. Jsi v pořádku?“
„Jsem v pořádku, Marcusi. Když Sára zavolala, jen jsem něco dokončoval a neměl jsem čas se převléct.“
„Potřebuješ krev?“
Zavrtěl hlavou.Moje zranění se vyléčila.“
Roland na něj zíral.Co se přesně děje v Texasu? Mohlo by to mít něco společného s tím, co se děje tady?“
„Ne,“ řekl Seth rozhodně.My jsme ne-“ Zarazil se. Naklonil hlavu na stranu a podíval se do dálky, jako by něco poslouchal. Vytáhl mobilní telefon, vytočil číslo a přidržel si ho u ucha.Co se děje?“
Roland se podíval na Marcuse a přemýšlel, s kým Seth mluví.
„Kde je teď?“ Zeptal se Seth neviditelného řečníka.
Marcus zvedl jedno obočí.
Hned jsem tam.“
Nietzsche zamňoukal na protest, když ho Seth postavil na koberec, vstal a zastrčil svůj telefon zpět do své kapsy.
Musím jít.“
Marcus vstal.Počkej. Má David počítač?“
„Laptop, ale vzal si ho s sebou.“
„Můžeš mě vyhodit u mě doma? Chci trochu zapátrat na internetu a uvidíme, na co přijdu.“
Seth natáhl ruku v odpovědi a dotkl se Marcusova ramena.Dejte mi vědět,“ řekl Rolandovi.

Pak oba dva zmizeli.

13 komentářů:

 1. Děkuji moc za skvělý překlad!!!☺

  OdpovědětVymazat
 2. Díky moc za další pokračování, tohoto skvělého překladu

  OdpovědětVymazat
 3. Díky za skvělý pokračování tohoto překladu

  OdpovědětVymazat
 4. Díky moc za překlad a korekci ! ! !

  OdpovědětVymazat
 5. Vďaka za pokračovanie :-)

  OdpovědětVymazat
 6. Děkuji za překlad.

  OdpovědětVymazat
 7. Diky za preklad :-)

  OdpovědětVymazat
 8. Srdečná vďaka za preklad i korektúru!!! :-);-)

  OdpovědětVymazat
 9. Díky moc za překlad a korekturu :-D

  OdpovědětVymazat