čtvrtek 5. března 2015

Allison Pang - A Sliver of Shadow (Abby Sinclair #2)


Úlomok tieňa

Abby Sinclairová 2

Překlad: Nikky
Korektura: Kris


Vojna je peklo. A vojna s peklom tiež nie je zábava.

Keď sa už zdalo, že sa jej život, ako Prostredníka – smrteľníka povinného pomáhať Inému Ľudu prechádzať medzi svetmi víl a ľudí – začal upokojovať, Abby Sinclairová musí držať stráž, keď Protektorka Moira odíde na Vílý súd – dvor. A keď je Protektorka preč... povedzme len, že sa veci vymknú kontrole, keď kúzlo na Abby zlyhá, kráľovná víl vyhlási dvere medzi ich svetmi za oficiálne zatvorené. Výsledky sú katastrofálne pre obe strany. Iný Ľud uväznený vo svete smrteľníkov sa začínajú strácať, zatiaľ, čo víly sú na pokraji vojny s démonmi z pekla.

Spolu s dumajúcim elfím princom Talivarom a sexy inkubom Brystionom putuje ku Križovatkám v snahe potlačiť kráľovninu mágiu. Ale nič v tejto krásnej, nebezpečnej ríši sa nedá porovnávať so zisteniami ohľadom jej minulosti, jej osude a čo bude musieť obetovať, pre tých ktorých miluje.


1. Kapitola 1/2
1. Kapitola 2/2

2. Kapitola 1/2
2. Kapitola 2/2

3. Kapitola

4. Kapitola

5. Kapitola 1/2
5. Kapitola 2/2

6. Kapitola

7. Kapitola 1/2
7. Kapitola 2/2

8. Kapitola

9. Kapitola

10. Kapitola

11. Kapitola

12. Kapitola

13. Kapitola

14. Kapitola

15. Kapitola

16. Kapitola

17. Kapitola

18. Kapitola

19. Kapitola

20. Kapitola

21. Kapitola

22. Kapitola

23. Kapitola

24. Kapitola

25. Kapitola

26. Kapitola

27. Kapitola

<< 1. díl

6 komentářů: